ICS: 91.060.30 - Stropi. Tla. Stopnice

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 48
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12431:2013
angleško: Thermal insulating products for building applications - Determination of thickness for floating floor insulating products
slovensko: Toplotnoizolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Ugotavljanje debeline izolacijskih proizvodov za plavajoče pode
TC: TOP - Toplota ICS: 91.060.30 91.100.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12825:2001
angleško: Raised access floors
slovensko: Dvignjeni podi
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13213:2001
angleško: Hollow floors
slovensko: Votli podi
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13318:2000
angleško: Screed material and floor screeds - Definitions
slovensko: Screed material and floor screeds - Definitions
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 91.060.30 01.040.91
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1364-2:2018
angleško: Fire resistance for tests for non-loadbearing elements - Part 2: Ceilings
slovensko: Preskusi požarne odpornosti nenosilnih elementov - 2. del: Stropovi
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.060.30 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1365-2:2014
angleško: Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 2: Floors and roofs
slovensko: Preskusi požarne odpornosti nosilnih elementov - 2. del: Stropi in strehe
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.060.30 91.060.20 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1365-6:2004
angleško: Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 6: Stairs
slovensko: Preskusi požarne odpornosti nosilnih elementov – 6. del: Stopnice
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.060.30 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1366-6:2004
angleško: Fire resistance tests for service installations - Part 6: Raised access and hollow core floors
slovensko: Preskusi požarne odpornosti servisnih inštalacij – 6. del: Dvignjeni dostopni podi in votli podi
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.060.30 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13964:2014
angleško: Suspended ceilings - Requirements and test methods
slovensko: Viseči stropi - Zahteve in preskusne metode
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14076:2013
angleško: Timber stairs - Terminology
slovensko: Lesene stopnice - Terminologija
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 91.060.30 01.040.91
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški, francoski in nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14246:2006
angleško: Gypsum elements for suspended ceilings - Definitions, requirements and test methods
slovensko: Mavčni elementi za viseče strope – Definicije, zahteve in preskusne metode
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.060.30 91.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14716:2004
angleško: Stretched ceilings - Requirements and test methods
slovensko: Napeti stropovi – Zahteve in preskusne metode
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2005
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14843:2007
angleško: Precast concrete products - Stairs
slovensko: Montažni betonski izdelki - Stopnice
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.060.30 91.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15644:2008
angleško: Traditionally designed prefabricated stairs made of solid wood - Specifications and requirements
slovensko: Tradicionalno oblikovane predizdelane stopnice iz masivnega lesa - Specifikacije in zahteve
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 91.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15680:2007
angleško: Prefabricated timber stairs - Mechanical test methods
slovensko: Predizdelane lesene stopnice - Mehanske preskusne metode
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 19.060 91.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16205:2020
angleško: Laboratory measurement of walking noise on floors
slovensko: Laboratorijsko merjenje hrupa pri hoji po podu
TC: AKU - Akustika ICS: 91.060.30 17.140.01 91.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16481:2014
angleško: Timber stairs - Structural design - Calculation method
slovensko: Lesene stopnice - Dimenzioniranje konstrukcij - Računska metoda
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 91.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16487:2014
angleško: Acoustics - Test code for suspended ceilings - Sound absorption
slovensko: Akustika - Preskusni postopek za viseče strope - Absorpcija zvoka
TC: AKU - Akustika ICS: 91.120.20 91.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16929:2018
angleško: Test methods - Timber floors - Determination of vibration properties
slovensko: Preskusne metode - Leseni stropi - Ugotavljanje vibracijskih lastnosti
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20 91.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9705-1:2016
angleško: Reaction to fire tests -- Room corner test for wall and ceiling lining products -- Part 1: Test method for a small room configuration
slovensko: Preskusi odziva na ogenj - Sobni preskus proizvodov za oblogo zidov in stropov - 1. del: Preskusna metoda za konfiguracijo majhnih prostorov (ISO 9705-1:2016)
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.060.30 91.060.10 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15037-1:2008
angleško: Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 1: Beams
slovensko: Montažni betonski izdelki - Stropni sistemi iz nosilcev in polnil - 1. del: Nosilci
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.060.30 91.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2008
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15037-5:2013
angleško: Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 5: Lightweight blocks for simple formwork
slovensko: Montažni betonski izdelki - Nosilci za stropne sisteme s polnili - 5. del: Lahki bloki za enostavne opaže
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.060.30 91.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16251-1:2014
angleško: Acoustics - Laboratory measurement of the reduction of transmitted impact noise by floor coverings on a small floor mock-up - Part 1: Heavyweight compact floor (ISO 16251-1:2014)
slovensko: Akustika - Laboratorijsko merjenje zmanjšanja prenosa udarnega zvoka preko talne obloge na majhnem vzorcu tal - 1. del: Težka kompaktna (ali betonska) tla (ISO 16251-1:2014)
TC: AKU - Akustika ICS: 91.060.30 17.140.01 91.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 29052-1:1992
angleško: Acoustics - Determination of dynamic stiffness - Part 1: Materials used under floating floors in dwellings
slovensko: Akustika - Ugotavljanje dinamične togosti - 1. del: Materiali, ki se uporabljajo pod plavajočimi podi v bivalnih prostorih (ISO 9052-1:1989)
TC: AKU - Akustika ICS: 91.060.30 91.100.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1013:2012+A1:2014
angleško: Light transmitting single skin profiled plastics sheets for internal and external roofs, walls and ceilings - Requirements and test methods
slovensko: Prosojne enoslojne profilirane polimerne plošče za notranje in zunanje strehe, stene in stropove - Zahteve in preskusne metode
TC: IKER - Keramika ICS: 91.060.30 91.060.20 91.060.10 83.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi