ICS: 91.060.30 - Stropi. Tla. Stopnice

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 49
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12431:2013
angleško : Thermal insulating products for building applications - Determination of thickness for floating floor insulating products
slovensko : Toplotnoizolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Ugotavljanje debeline izolacijskih proizvodov za plavajoče pode
TC : TOP - Toplota ICS : 91.060.30 91.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12825:2001
angleško : Raised access floors
slovensko : Dvignjeni podi
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13213:2001
angleško : Hollow floors
slovensko : Votli podi
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13318:2000
angleško : Screed material and floor screeds - Definitions
slovensko : Screed material and floor screeds - Definitions
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 91.060.30 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1364-2:2018
angleško : Fire resistance for tests for non-loadbearing elements - Part 2: Ceilings
slovensko : Preskusi požarne odpornosti nenosilnih elementov - 2. del: Stropovi
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.30 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1365-2:2014
angleško : Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 2: Floors and roofs
slovensko : Preskusi požarne odpornosti nosilnih elementov - 2. del: Stropi in strehe
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.30 91.060.20 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1365-6:2004
angleško : Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 6: Stairs
slovensko : Preskusi požarne odpornosti nosilnih elementov – 6. del: Stopnice
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.30 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1366-6:2004
angleško : Fire resistance tests for service installations - Part 6: Raised access and hollow core floors
slovensko : Preskusi požarne odpornosti servisnih inštalacij – 6. del: Dvignjeni dostopni podi in votli podi
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.30 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13964:2014
angleško : Suspended ceilings - Requirements and test methods
slovensko : Viseči stropi - Zahteve in preskusne metode
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14076:2013
angleško : Timber stairs - Terminology
slovensko : Lesene stopnice - Terminologija
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 91.060.30 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški, francoski in nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14246:2006
angleško : Gypsum elements for suspended ceilings - Definitions, requirements and test methods
slovensko : Mavčni elementi za viseče strope – Definicije, zahteve in preskusne metode
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.060.30 91.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14716:2004
angleško : Stretched ceilings - Requirements and test methods
slovensko : Napeti stropovi – Zahteve in preskusne metode
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2005
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14843:2007
angleško : Precast concrete products - Stairs
slovensko : Montažni betonski izdelki - Stopnice
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.060.30 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15644:2008
angleško : Traditionally designed prefabricated stairs made of solid wood - Specifications and requirements
slovensko : Tradicionalno oblikovane predizdelane stopnice iz masivnega lesa - Specifikacije in zahteve
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 91.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15680:2007
angleško : Prefabricated timber stairs - Mechanical test methods
slovensko : Predizdelane lesene stopnice - Mehanske preskusne metode
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 19.060 91.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16205:2020
angleško : Laboratory measurement of walking noise on floors
slovensko : Laboratorijsko merjenje hrupa pri hoji po podu
TC : AKU - Akustika ICS : 91.060.30 17.140.01 91.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16481:2014
angleško : Timber stairs - Structural design - Calculation method
slovensko : Lesene stopnice - Dimenzioniranje konstrukcij - Računska metoda
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 91.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16487:2014
angleško : Acoustics - Test code for suspended ceilings - Sound absorption
slovensko : Akustika - Preskusni postopek za viseče strope - Absorpcija zvoka
TC : AKU - Akustika ICS : 91.120.20 91.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16929:2018
angleško : Test methods - Timber floors - Determination of vibration properties
slovensko : Preskusne metode - Leseni stropi - Ugotavljanje vibracijskih lastnosti
TC : KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS : 91.080.20 91.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9705-1:2016
angleško : Reaction to fire tests -- Room corner test for wall and ceiling lining products -- Part 1: Test method for a small room configuration
slovensko : Preskusi odziva na ogenj - Sobni preskus proizvodov za oblogo zidov in stropov - 1. del: Preskusna metoda za konfiguracijo majhnih prostorov (ISO 9705-1:2016)
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.30 91.060.10 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15037-1:2008
angleško : Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 1: Beams
slovensko : Montažni betonski izdelki - Stropni sistemi iz nosilcev in polnil - 1. del: Nosilci
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.060.30 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2008
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15037-5:2013
angleško : Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 5: Lightweight blocks for simple formwork
slovensko : Montažni betonski izdelki - Nosilci za stropne sisteme s polnili - 5. del: Lahki bloki za enostavne opaže
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.060.30 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16251-1:2014
angleško : Acoustics - Laboratory measurement of the reduction of transmitted impact noise by floor coverings on a small floor mock-up - Part 1: Heavyweight compact floor (ISO 16251-1:2014)
slovensko : Akustika - Laboratorijsko merjenje zmanjšanja prenosa udarnega zvoka preko talne obloge na majhnem vzorcu tal - 1. del: Težka kompaktna (ali betonska) tla (ISO 16251-1:2014)
TC : AKU - Akustika ICS : 91.060.30 17.140.01 91.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 29052-1:1992
angleško : Acoustics - Determination of dynamic stiffness - Part 1: Materials used under floating floors in dwellings
slovensko : Akustika - Ugotavljanje dinamične togosti - 1. del: Materiali, ki se uporabljajo pod plavajočimi podi v bivalnih prostorih (ISO 9052-1:1989)
TC : AKU - Akustika ICS : 91.060.30 91.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1013:2012+A1:2014
angleško : Light transmitting single skin profiled plastics sheets for internal and external roofs, walls and ceilings - Requirements and test methods
slovensko : Prosojne enoslojne profilirane polimerne plošče za notranje in zunanje strehe, stene in stropove - Zahteve in preskusne metode
TC : IKER - Keramika ICS : 91.060.30 91.060.20 91.060.10 83.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi