ICS: 91.060.40 - Dimniki, jaški, kanali

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 132
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys - National annex
slovensko : Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 6. del: Stolpi, jambori, dimniki - Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.120.25 91.010.30 91.060.40
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Dec-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1443:2019
angleško : Chimneys - General requirements
slovensko : Dimovodne naprave - Splošne zahteve
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.40
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1806:2006
angleško : Chimneys - Clay/ceramic flue blocks for single wall chimneys - Requirements and test methods
slovensko : Dimniki – Keramične tuljave za enoslojne dimnike – Zahteve in preskusne metode
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.100.25 91.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2006
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1857:2010
angleško : Chimneys - Components - Concrete flue liners
slovensko : Dimniki - Sestavni deli - Betonske tuljave
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.100.30 91.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12446:2011
angleško : Chimneys - Components - Concrete outer wall elements
slovensko : Dimniki - Sestavni deli - Betonski elementi plašča dimnika
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.100.30 91.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13069:2005
angleško : Chimneys - Clay/ceramic outer walls for system chimneys - Requirements and test methods
slovensko : Dimniki – Keramični (zunanji) plašči za sistemske dimnike – Zahteve in preskusne metode
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13502:2002
angleško : Chimneys - Requirements and test methods for clay/ceramic flue terminals
slovensko : Dimniki - Zahteve in preskusne metode za keramične zaključke dimničnih tuljav
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1366-5:2021
angleško : Fire resistance tests for service installations - Part 5: Service ducts and shafts
slovensko : Preskusi požarne odpornosti servisnih inštalacij - 5. del: Servisni kanali in jaški
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.40 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1366-8:2004
angleško : Fire resistance tests for service installations - Part 8: Smoke extraction ducts
slovensko : Preskusi požarne odpornosti servisnih inštalacij – 8. del: Kanali za odvod dima
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.40 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1366-9:2008
angleško : Fire resistance tests for service installations - Part 9: Single compartment smoke extraction ducts
slovensko : Preskusi požarne odpornosti servisnih napeljav - 9. del: Kanali za odvod dima iz enega požarnega sektorja
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.40 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14297:2004
angleško : Chimneys - Freeze-thaw resistance test method for chimney products
slovensko : Dimovodne naprave - Metoda preskušanja odpornosti dimniških proizvodov proti zmrzovanju in tajanju
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1457-1:2012
angleško : Chimneys - Clay/ceramic flue liners - Part 1: Flue liners operation under dry conditions - Requirements and test methods
slovensko : Dimniki - Keramične tuljave - 1. del: Tuljave za delovanje v suhih razmerah - Zahteve in preskusne metode
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1457-2:2012
angleško : Chimneys - Clay ceramic flue liners - Part 2: Flue liners operating under wet conditions - Requirements and test methods
slovensko : Dimniki - Keramične tuljave - 2. del: Tuljave za delovanje v vlažnih razmerah - Zahteve in preskusne metode
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15780:2011
angleško : Ventilation for buildings - Ductwork - Cleanliness of ventilation systems
slovensko : Prezračevanje stavb - Kanali - Čistoča prezračevalnih sistemov
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.060.40 91.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16134:2011
angleško : Chimney terminals - General requirements and material independent test methods
slovensko : Dimniške kape - Splošne zahteve in preskusne metode, neodvisne od materiala
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1856-1:2009
angleško : Chimneys - Requirements for metal chimneys - Part 1: System chimney products
slovensko : Dimniki - Zahteve za kovinske dimnike - 1. del: Proizvodi za sistemske dimnike
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1856-2:2009
angleško : Chimneys - Requirements for metal chimneys - Part 2: Metal flue liners and connecting flue pipes
slovensko : Dimniki - Zahteve za kovinske dimnike - 2. del: Kovinske tuljave in dimniški priključki
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1998-6:2005
angleško : Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
slovensko : Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 6. del: Stolpi, jambori, dimniki
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.010.30 91.060.40 91.120.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2005
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13063-3:2007
angleško : Chimneys — System chimneys with clay/ceramic flue liners — Part 3: Requirements and test methods for air flue system chimneys
slovensko : Dimniki - Sistemski dimniki s keramičnimi tuljavami - 3. del: Zahteve in preskusne metode za dimnike z zračnimi kanali
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13084-1:2007
angleško : Free-standing chimneys - Part 1: General requirements
slovensko : Prostostoječi dimniki - 1. del: Splošne zahteve
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13084-2:2007
angleško : Free-standing chimneys - Part 2: Concrete chimneys
slovensko : Prostostoječi dimniki - 2. del: Betonski dimniki
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.100.30 91.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13084-4:2005
angleško : Free-standing chimneys - Part 4: Brick liners - Design and execution
slovensko : Prostostoječi dimniki - 4. del: Notranje zidane cevi - Projektiranje in izvedba
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 91.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13084-5:2005
angleško : Free-standing chimneys - Part 5: Material for brick liners - Product specifications
slovensko : Prostostoječi dimniki – 5. del: Material za notranje zidane cevi – Specifikacije za proizvod
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 91.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13084-6:2015
angleško : Free-standing chimneys - Part 6: Steel liners - Design and execution
slovensko : Prostostoječi dimniki - 6. del: Jeklene tuljave - Projektiranje in izvedba
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13084-7:2012
angleško : Free-standing chimneys - Product specifications of cylindrical steel fabrications for use in single wall steel chimneys and steel liners
slovensko : Prostostoječi dimniki - Specifikacije proizvoda za cilindrične jeklene proizvode, ki se uporabljajo v enojnih zidnih jeklenih dimnikih in jeklenih ceveh
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi