ICS: 91.060.50 - Vrata in okna

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 273
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 514:2018
angleško: Plastics - Poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles - Determination of the strength of welded corners and T-joints
slovensko: Polimerni materiali - Profili na osnovi polivinilklorida (PVC) - Ugotavljanje trdnosti kotnih varov in varov T
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 91.060.50 83.140.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 948:1999
angleško: Hinged or pivoted doors - Determination of the resistance to static torsion
slovensko: Vrata z vrtljivim krilom - Ugotavljanje odpornosti proti statični torzijski obremenitvi
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 949:1998
angleško: Windows and curtain walling, doors, blinds and shutters - Determination of the resistance to soft and heavy body impact for doors
slovensko: Okna in obešene fasade, vrata, polkna in rolete - Ugotavljanje odpornosti proti udarcu z mehkim, težkim telesom
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 950:1999
angleško: Door leaves - Determination of the resistance to hard body impact
slovensko: Vratna krila - Ugotavljanje odpornosti proti udarcu s trdim telesom
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 951:1998
angleško: Door leaves - Method for measurement of height, width, thickness and squareness
slovensko: Vratna krila - Metoda merjenja višine, širine, debeline in pravokotnosti
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 952:1999
angleško: Door leaves - General and local flatness - Measurement method
slovensko: Vratna krila - Splošna in lokalna ravnost - Metoda merjenja
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1026:2016
angleško: Windows and doors - Air permeability - Test method
slovensko: Okna in vrata - Prepustnost zraka - Preskusna metoda
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1027:2016
angleško: Windows and doors - Water tightness - Test method
slovensko: Okna in vrata - Neprepustnost za vodo - Preskusna metoda
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1121:2000
angleško: Doors - Behaviour between two different climates - Test method
slovensko: Vrata - Obnašanje med dvema različnima klimama - Preskusna metoda
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1191:2012
angleško: Windows and doors - Resistance to repeated opening and closing - Test method
slovensko: Okna in vrata - Odpornost pri ponavljajočem odpiranju in zapiranju - Preskusna metoda
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1192:1999
angleško: Doors - Classification of strength requirements
slovensko: Vrata - Klasifikacija po zahtevah za trdnost
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1294:2000
angleško: Door leaves - Determination of the behaviour under humidity variations in successive uniform climates
slovensko: Vratna krila - Ugotavljanje obnašanja pri zaporednih spremembah klime, enako delujoče z obeh strani
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1522:1998
angleško: Windows, doors, shutters and blinds - Bullet resistance - Requirements and classification
slovensko: Okna, vrata, polkna in rolete - Odpornost proti izstrelkom iz strelnega orožja - Zahteve in klasifikacija
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50 13.310
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1523:1998
angleško: Windows, doors, shutters and blinds - Bullet resistance - Test method
slovensko: Okna, vrata, polkna in rolete - Odpornost proti izstrelkom iz strelnega orožja - Preskusne metode
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50 13.310
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1529:1999
angleško: Doors leaves - Height, width, thickness and squareness - Tolerance classes
slovensko: Vratna krila -- Višina, širina, debelina in pravokotnost - Tolerančni razredi
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1530:1999
angleško: Door leaves - General and local flatness - Tolerance classes
slovensko: Vratna krila - Splošna in lokalna ravnost - Tolerančni razredi
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1627:2021
angleško: Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Requirements and classification
slovensko: Vrata, okna, obešene fasade, mreže in polkna - Protivlomna odpornost - Zahteve in klasifikacija
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50 13.310
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1628:2021
angleško: Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance under static loading
slovensko: Vrata, okna, obešene fasade, mreže in polkna - Protivlomna odpornost - Preskusna metoda za ugotavljanje odpornosti proti statičnim obremenitvam
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50 13.310
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1629:2021
angleško: Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance under dynamic loading
slovensko: Vrata, okna, obešene fasade, mreže in polkna - Protivlomna odpornost - Preskusna metoda za ugotavljanje odpornosti proti dinamičnim obremenitvam
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50 13.310
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1630:2021
angleško: Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance to manual burglary attempts
slovensko: Vrata, okna, obešene fasade, mreže in polkna - Protivlomna odpornost - Preskusna metoda za ugotavljanje odpornosti proti poskusu ročnega vloma
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50 13.310
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1932:2013
angleško: External blinds and shutters - Resistance to wind loads - Method of testing and performance criteria
slovensko: Zunanja senčila in polkna - Odpornost proti obremenitvam z vetrom - Preskusna metoda in merila učinkovitosti
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1933:1998
angleško: Exterior blinds - Resistance to load due to water accumulation - Test method
slovensko: Zunanja konzolna senčila - Odpornost proti obremenitvam zaradi zastajanja vode - Preskusna metoda
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12045:2000
angleško: Shutters and blinds power operated - Safety in use - Measurement of the transmitted force
slovensko: Polkna in rolete s pogonskim mehanizmom - Varnost pri uporabi - Merjenje pogonske sile
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12194:2000
angleško: Shutters, external and internal blinds - Misuse - Test methods
slovensko: Polkna ter zunanja in notranja senčila - Napačna uporaba - Preskusne metode
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12207:2016
angleško: Windows and doors - Air permeability - Classification
slovensko: Okna in vrata - Prepustnost zraka na pripirah - Klasifikacija
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi