ICS: 91.080.13 - Jeklene konstrukcije

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 167
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design -National annex
slovensko : Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-2. del: Splošna pravila – Požarnoodporno projektiranje – Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 91.010.30 13.220.50
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Oct-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-8. del: Projektiranje spojev – Nacionalni dodatek
slovensko : Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-8. del: Projektiranje spojev – Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 91.010.30
Stopnja : 7100 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-9. del: Utrujanje – Nacionalni dodatek
slovensko : Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-9. del: Utrujanje – Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 91.010.30
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
slovensko : Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 91.080.40 91.010.30
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design -National annex
slovensko : Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 1-2. del: Splošna pravila - Požarnoodporno projektiranje - Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 13.220.01 91.080.40 91.010.30
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Oct-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-10. del: Izbira kakovosti jekla glede na žilavost in lamelarni lom –Nacionalni dodatek
slovensko : Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-10. del: Izbira kakovosti jekla glede na žilavost in lamelarni lom –Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 91.010.30
Stopnja : 7100 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1090-2:2018
angleško : Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures
slovensko : Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 2. del: Tehnične zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1090-4:2018
angleško : Execution of steel structures and aluminium structures - Part 4: Technical requirements for cold-formed structural steel elements and cold-formed structures for roof, ceiling, floor and wall applications
slovensko : Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 4. del: Tehnične zahteve za hladno oblikovane konstrukcijske jeklene elemente in hladno oblikovane konstrukcijske elemente za strešne, stropne, talne in stenske konstrukcije
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.17 91.080.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1090-5:2017
angleško : Execution of steel structures and aluminium structures - Part 5: Technical requirements for cold-formed structural aluminium elements and cold-formed structures for roof, ceiling, floor and wall applications
slovensko : Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 5. del: Tehnične zahteve za hladno oblikovane konstrukcijske aluminijaste elemente in hladno oblikovane elemente kot del strešnih, stropnih, talnih in stenskih konstrukcij
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.17 91.080.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17052:2017
angleško : Guidelines on implementing EN 1090-1:2009+A1:2011, Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components
slovensko : Smernice za izvajanje EN 1090-1:2009+A1:2011: Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 1. del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 91.080.17
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19902:2020
angleško : Petroleum and natural gas industries - Fixed steel offshore structures (ISO 19902:2020)
slovensko : Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Varjene jeklene konstrukcije naftnih ploščadi (ISO 19902:2020)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.080.13 75.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-2D: 256.52 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1993-2:2006
angleško : Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 2: Steel Bridges
slovensko : Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 2. del: Mostovi
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 93.040 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1993-5:2007
angleško : Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 5: Piling
slovensko : Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 5. del: Pilotiranje
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2007
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1993-6:2007
angleško : Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 6: Crane supporting structures
slovensko : Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 6 del: Žerjavne proge
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 91.010.30 53.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1994-2:2005
angleško : Eurocode 4 - Design of composite steen and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges
slovensko : Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 2. del: Splošna pravila in pravila za mostove
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 93.040 91.080.40 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12944-1:2017
angleško : Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 1: General introduction (ISO 12944-1:2017)
slovensko : Barve in laki - Protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi - 1. del: Splošna predstavitev (ISO 12944-1:2017)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.040 91.080.13 25.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12944-2:2017
angleško : Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 2: Classification of environments (ISO 12944-2:2017)
slovensko : Barve in laki - Protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi - 2. del: Klasifikacija okoljskih pogojev (ISO 12944-2:2017)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.040 91.080.13 25.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12944-3:2017
angleško : Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 3: Design considerations (ISO 12944-3:2017)
slovensko : Barve in laki - Protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi - 3. del: Osnovna pravila za načrtovanje konstrukcije (ISO 12944-3:2017)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.040 91.080.13 25.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12944-4:2017
angleško : Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 4: Types of surface and surface preparation (ISO 12944-4:2017)
slovensko : Barve in laki - Protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi - 4. del: Vrste površine in priprava površine (ISO 12944-4:2017)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 25.220.10 87.040 91.080.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12944-5:2019
angleško : Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 5: Protective paint systems (ISO 12944-5:2019)
slovensko : Barve in laki - Protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi - 5. del: Zaščitni premazni sistemi (ISO 12944-5:2019)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 91.080.13 25.220.20 87.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12944-6:2018
angleško : Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 6: Laboratory performance test methods (ISO 12944-6:2018)
slovensko : Barve in laki - Protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi - 6. del: Laboratorijske preskusne metode (ISO 12944-6:2018)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 25.220.20 87.040 91.080.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12944-7:2017
angleško : Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 7: Execution and supervision of paint work (ISO 12944-7:2017)
slovensko : Barve in laki - Protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi - 7. del: Izvedba in nadzor izvajanja protikorozijske zaščite (ISO 12944-7:2017)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.040 91.080.13 25.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12944-8:2017
angleško : Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 8: Development of specifications for new work and maintenance (ISO 12944-8:2017)
slovensko : Barve in laki - Protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi - 8. del: Priprava specifikacij za novogradnje in vzdrževanje (ISO 12944-8:2017)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.040 25.220.20 91.080.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12944-9:2018
angleško : Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 9: Protective paint systems and laboratory performance test methods for offshore and related structures (ISO 12944-9:2018)
slovensko : Barve in laki - Protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi - 9. del: Zaščitni premazni sistemi in laboratorijske preskusne metode za konstrukcije na morju in sorodne konstrukcije (ISO 12944-9:2018)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 25.220.20 87.040 47.020.01 91.080.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13381-4:2013
angleško : Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 4: Applied passive protection to steel members
slovensko : Preskusne metode za ugotavljanje prispevka k požarni odpornosti konstrukcijskih elementov - 4. del: Zaščita jeklenih elementov
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.080.13 13.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2013
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi