ICS: 91.080.17 - Aluminijaste konstrukcije

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 37
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1090-3:2019
angleško : Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures
slovensko : Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 3. del: Tehnične zahteve za aluminijaste konstrukcije
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.17 91.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1090-4:2018
angleško : Execution of steel structures and aluminium structures - Part 4: Technical requirements for cold-formed structural steel elements and cold-formed structures for roof, ceiling, floor and wall applications
slovensko : Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 4. del: Tehnične zahteve za hladno oblikovane konstrukcijske jeklene elemente in hladno oblikovane konstrukcijske elemente za strešne, stropne, talne in stenske konstrukcije
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.17 91.080.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1090-5:2017
angleško : Execution of steel structures and aluminium structures - Part 5: Technical requirements for cold-formed structural aluminium elements and cold-formed structures for roof, ceiling, floor and wall applications
slovensko : Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 5. del: Tehnične zahteve za hladno oblikovane konstrukcijske aluminijaste elemente in hladno oblikovane elemente kot del strešnih, stropnih, talnih in stenskih konstrukcij
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.17 91.080.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17052:2017
angleško : Guidelines on implementing EN 1090-1:2009+A1:2011, Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components
slovensko : Smernice za izvajanje EN 1090-1:2009+A1:2011: Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 1. del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 91.080.17
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1999-1-1:2007
angleško : Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules
slovensko : Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 1-1. del: Splošna pravila za konstrukcije
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.17 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2007
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1999-1-2:2007
angleško : Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire design
slovensko : Evrokod 9 - Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 1-2. del: Projektiranje požarnovarnih konstrukcij
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.17 13.220.01 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2007
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1999-1-3:2007
angleško : Eurocode 9: Design of aluminium structures – Part 1-3: Structures susceptible to fatigue
slovensko : Evrokod 9 - Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 1-3. del: Konstrukcije, občutljive na utrujanje
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.17 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2007
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1999-1-4:2007
angleško : Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed structural sheeting
slovensko : Evrokod 9 - Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 1-4. del: Hladno oblikovane konstrukcijske pločevine
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.17 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2007
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1999-1-5:2007
angleško : Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures
slovensko : Evrokod 9 - Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 1-5. del: Lupinaste konstrukcije
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.17 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2007
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1090-1:2009+A1:2011
angleško : Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components
slovensko : Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 1. del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.17 91.080.13
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1999-1-2:2007/AC:2009
angleško : Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire design
slovensko : Evrokod 9 - Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 1-2. del: Projektiranje požarnovarnih konstrukcij
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.17 13.220.01 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2009
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1999-1-4:2007/AC:2009
angleško : Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed structural sheeting
slovensko : Evrokod 9 - Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 1-4. del: Hladno oblikovane konstrukcijske pločevine
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.17 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2010
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1999-1-5:2007/AC:2009
angleško : Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures
slovensko : Evrokod 9 - Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 1-5. del: Lupinaste konstrukcije
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.17 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2010
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1999-1-1:2007/A1:2009
angleško : Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules
slovensko : Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 1-1. del: Splošna pravila za konstrukcije
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.17 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1999-1-1:2007/A2:2013
angleško : Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules
slovensko : Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 1-1. del: Splošna pravila za konstrukcije
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.17 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1999-1-3:2007/A1:2011
angleško : Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-3: Structures susceptible to fatigue
slovensko : Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 1-3. del: Konstrukcije, občutljive na utrujanje
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.17 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1999-1-4:2007/A1:2011
angleško : Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed structural sheeting
slovensko : Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 1-4. del: Hladno oblikovane konstrukcijske pločevine
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.17 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules - National annex
slovensko : Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 1-1. del: Splošna pravila za konstrukcije - Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.17 91.010.30
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire design - National annex
slovensko : Evrokod 9 - Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 1-2. del: Projektiranje požarnovarnih konstrukcij - Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 13.220.01 91.080.17 91.010.30
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-3: Structures susceptible to fatigue - National annex
slovensko : Evrokod 9 - Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 1-3. del: Konstrukcije, občutljive na utrujanje - Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.17 91.010.30
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed structural sheeting - National annex
slovensko : Evrokod 9 - Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 1-4. del: Hladno oblikovane konstrukcijske pločevine - Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.17 91.010.30
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures - National annex
slovensko : Evrokod 9 - Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 1-5. del: Lupinaste konstrukcije - Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.17 91.010.30
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1090-1:2009
angleško : Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components
slovensko : Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 1. del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.17 91.080.13
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
Razveljavitev : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1090-3:2008
angleško : Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures
slovensko : Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 3. del: Tehnične zahteve za aluminijaste konstrukcije
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.17
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2008
Razveljavitev : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ENV 1999-2:1998
angleško : Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 2: Structures susceptible to fatigue
slovensko : Eurocode 9 - Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 2. del: Konstrukcije, občutljive na utrujanje
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.17 91.010.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2002
Razveljavitev : 01-May-2007
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi