ICS: 91.080.20 - Lesene konstrukcije

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 160
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1995-1-1:2004
angleško: Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings
slovensko: Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij - 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.20 91.010.30
Stopnja: 6100 Status: V reviziji
Objavljen: 01-okt-2007
slovenski jezik SISTP-SO: 176.66 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.20 91.010.30
Stopnja: 7100 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 301:2017
angleško: Adhesives, phenolic and aminoplastic, for load-bearing timber structures - Classification and performance requirements
slovensko: Lepila na osnovi fenolov in aminoplastov za nosilne lesene konstrukcije - Razvrstitev in zahteve za delovanje
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 91.080.20 83.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 380:1993
angleško: Timber structures - Test methods - General principles for static load testing
slovensko: Lesene konstrukcije - Preskusni postopki - Splošna načela za statično preskusno obtežbo
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 383:2007
angleško: Timber Structures - Test methods - Determination of embedment strength and foundation values for dowel type fasteners
slovensko: Lesene konstrukcije - Preskusne metode - Ugotavljanje bočne trdnosti in modulov stisljivosti mehanskih spojnih sredstev paličastih oblik
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 409:2009
angleško: Timber structures - Test methods - Determination of the yield moment of dowel type fasteners
slovensko: Lesene konstrukcije - Preskusni postopki - Ugotavljanje momenta plastičnosti mehanskih spojnih sredstev - Žičniki
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 594:2011
angleško: Timber Structures - Test methods - Racking strength and stiffness of timber frame wall panels
slovensko: Lesene konstrukcije - Preskusni postopki - Natezna trdnost in togost lesenih stenskih okvirjev s ploščami (panelov)
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 595:1995
angleško: Timber structures - Test methods - Test of trusses for the determination of strength and deformation behaviour
slovensko: Lesene konstrukcije - Preskusni postopki - Preskus za ugotavljanje trdnosti in deformacijskega obnašanja paličij
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 596:1995
angleško: Timber structures - Test methods - Soft body impact test of timber framed walls
slovensko: Lesene konstrukcije - Preskusni postopki - Preskus sten z lesenimi okvirji z udarcem mehkega telesa
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 789:2004
angleško: Timber structures - Test methods - Determination of mechanical properties of wood based panels
slovensko: Lesene konstrukcije - Preskusni postopki - Ugotavljanje mehanskih lastnosti lesnih plošč
TC: KON - Konstrukcije ICS: 79.060.01 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 912:2011
angleško: Timber fasteners - Specifications for connectors for timbers
slovensko: Vezna sredstva za les - Specifikacije za moznike za les
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20 21.060.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1075:2014
angleško: Timber structures - Test methods - Joints made with punched metal plate fasteners
slovensko: Lesene konstrukcije - Preskusne metode - Spoji s kovinskimi ježastimi ploščami
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1195:1997
angleško: Timber structures - Test methods - Performance of structural floor decking
slovensko: Lesene konstrukcije - Metode preskušanja - Nosilnost in deformabilnost konstrukcijskih talnih oblog
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1380:2009
angleško: Timber structures - Test methods - Load bearing nails, screws, dowels and bolts
slovensko: Lesene konstrukcije - Metode preskušanja - Nosilni žebljani spoji
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1381:2016
angleško: Timber structures - Test methods - Load bearing stapled joints
slovensko: Lesene konstrukcije - Metode preskušanja - Nosilni spoji s sponkami
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1382:2016
angleško: Timber Structures - Test methods - Withdrawal capacity of timber fasteners
slovensko: Lesene konstrukcije - Metode preskušanja - Izvlečna nosilnost veznih sredstev za les
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1383:2016
angleško: Timber structures - Test methods - Pull through resistance of timber fasteners
slovensko: Lesene konstrukcije - Metode preskušanja - Izvlečna odpornost veznih sredstev za les pri preboju
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 302-1:2013
angleško: Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 1: Determination of longitudinal tensile shear strength
slovensko: Lepila za nosilne lesene konstrukcije - Preskusne metode - 1. del: Ugotavljanje vzdolžne natezne strižne obremenitve
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 91.080.20 83.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 302-2:2017
angleško: Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 2: Determination of resistance to delamination
slovensko: Lepila za nosilne lesene konstrukcije - Preskusne metode - 2. del: Ugotavljanje odpornosti lepljenega stika proti razslojevanju (delaminaciji)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 91.080.20 83.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 302-3:2017
angleško: Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 3: Determination of the effect of acid damage to wood fibres by temperature and humidity cycling on the transverse tensile strength
slovensko: Lepila za nosilne lesene konstrukcije - Preskusne metode - 3. del: Ugotavljanje vpliva kislinskih poškodb lesnih vlaken, nastalih zaradi cikličnih obremenitev s temperaturo in vlago, na prečno natezno trdnost
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 91.080.20 83.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 302-4:2013
angleško: Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 4: Determination of the effects of wood shrinkage on the shear strength
slovensko: Lepila za nosilne lesene konstrukcije - Preskusne metode - 4. del: Ugotavljanje vpliva krčenja lesa na strižno trdnost
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 91.080.20 83.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 302-5:2013
angleško: Adhesives for load-bearing structures - Test methods - Part 5: Determination of maximum assembly time under referenced conditions
slovensko: Lepila za nosilne lesene konstrukcije - Preskusne metode - 5. del: Določanje najdaljšega časa za montažo (sestavo) pri referenčnih pogojih
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 91.080.20 83.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 302-6:2013
angleško: Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 6: Determination of the minimum pressing time under referenced conditions
slovensko: Lepila za nosilne lesene konstrukcije - Preskusne metode - 6. del: Določanje najkrajšega časa stiskanja pri referenčnih pogojih
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 91.080.20 83.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 302-7:2013
angleško: Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 7: Determination of the working life under referenced conditions
slovensko: Lepila za nosilne lesene konstrukcije - Preskusne metode - 7. del: Določanje dobe trajanja pri referenčnih pogojih
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 91.080.20 83.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 302-8:2017
angleško: Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 8: Static load test of multiple bond line specimens in compression shear
slovensko: Lepila za nosilne lesene konstrukcije - Preskusne metode - 8. del: Preskus statične obremenitve preskušancev z več lepljenimi spoji pri tlačni strižni obremenitvi
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 91.080.20 83.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi