ICS: 91.080.30 - Zidane konstrukcije

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 61
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1745:2012
angleško: Masonry and masonry products - Methods for determining thermal properties
slovensko: Zidovje in zidarski proizvodi - Metode za določanje projektnih (računskih) toplotnih lastnosti
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.120.10 91.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2012
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1934:1998
angleško: Thermal performance of buildings - Determination of thermal resistance by hot box method using heat flow meter - Masonry
slovensko: Toplotne karakteristike stavb – Določanje toplotnega upora s komorno metodo z uporabo merilnikov toplotnega toka - Zid
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10 91.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 846-2:2000
angleško: Methods of test for ancillary components for masonry - Part 2: Determination of bond strength of prefabricated bed joint reinforcement in mortar joints
slovensko: Metode preskušanja dodatnih komponent zidovine - 2. del: Ugotavljanje sprijemne trdnosti montažne armature v naležnih regah
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 846-3:2000
angleško: Methods of test for ancillary components for masonry - Part 3: Determination of shear load capacity of welds in prefabricated bed joint reinforcement
slovensko: Metode preskušanja dodatnih komponent zidovine - 3. del: Ugotavljanje strižne nosilnosti zvarov montažne armature v naležnih regah
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 846-4:2001
angleško: Methods of test for ancillary components for masonry - Part 4: Determination of load capacity and load-deflection characteristics of straps
slovensko: Metode preskušanja dodatnih komponent zidovine – 4. del: Določanje nosilnosti in lastnosti sila-pomik trakov
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 846-5:2012
angleško: Methods of test for ancillary components for masonry - Part 5: Determination of tensile and compressive load capacity and load displacement characteristics of wall ties (couplet test)
slovensko: Metode preskušanja dodatnih komponent zidovine - 5. del: Ugotavljanje natezne in tlačne nosilnosti ter lastnosti sila-pomik zidnih veznih stremen (preskus z dvema zidakoma)
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 846-6:2012
angleško: Methods of test for ancillary components for masonry - Part 6: Determination of tensile and compressive load capacity and load displacement characteristics of wall ties (single end test)
slovensko: Metode preskušanja dodatnih komponent zidovine - 6. del: Ugotavljanje natezne in tlačne nosilnosti ter lastnosti sila-pomik zidnih veznih stremen (enostranski preskus)
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 846-7:2012
angleško: Methods of test for ancillary components for masonry - Part 7: Determination of shear load capacity and load displacement characteristics of shear ties and slip ties (couplet test for mortar joint connections)
slovensko: Metode preskušanja dodatnih komponent zidovine - 7. del: Ugotavljanje strižne nosilnosti in lastnosti sila-pomik zidnih veznih stremen, obremenjenih na strig in zdrs (preskus v malti med dvema zidakoma)
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 846-8:2000
angleško: Methods of test for ancillary components for masonry - Part 8: Determination of load capacity and load-deflection characteristics of joist hangers
slovensko: Metode preskušanja dodatnih komponent zidovine - 8. del: Ugotavljanje nosilnosti in lastnosti sila-pomik obešal za stropnike
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 846-9:2016
angleško: Methods of test for ancillary components for masonry - Part 9: Determination of flexural resistance and shear resistance of lintels
slovensko: Metode preskušanja dodatnih komponent zidovja - 9. del: Ugotavljanje upogibne in strižne nosilnosti preklad
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1052-1:1998
angleško: Methods of test for masonry - Part 1: Determination of compressive strength
slovensko: Metode preskušanja za zidovje - 1. del: Ugotavljanje tlačne trdnosti
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1052-2:2016
angleško: Methods of test for masonry - Part 2: Determination of flexural strength
slovensko: Metode preskušanja za zidovje - 2. del: Ugotavljanje upogibne trdnosti
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1052-3:2002
angleško: Methods of test for masonry - Part 3: Determination of initial shear strength
slovensko: Metode preskušanja zidovine - 3. del: Določevanje začetne strižne trdnosti
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1052-4:2000
angleško: Methods of test for masonry - Part 4: Determination of shear strength including damp proof course
slovensko: Metode preskušanja zidovja - 4. del: Določevanje strižne trdnosti zidovine z vgrajeno vlagozaporno plastjo
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1052-5:2005
angleško: Methods of test for masonry - Part 5: Determination of bond strength by the bond wrench method
slovensko: Metode preskušanja za zidovje – 5. del. Ugotavljanje sprijemne trdnosti z metodo „bond wrench“
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16886:2016
angleško: Guidance on the application of statistical methods for determining the properties of masonry products
slovensko: Navodilo za uporabo statističnih metod za določanje lastnosti zidarskih proizvodov
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.080.30 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1996-2:2006
angleško: Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry
slovensko: Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij - 2. del: Projektiranje z upoštevanjem izbire materialov in izvedbo zidovja
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.30 91.010.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1996-3:2006
angleško: Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures
slovensko: Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij - 3. del: Poenostavljene računske metode za nearmirane zidane konstrukcije
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.30 91.010.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 846-10:2000
angleško: Methods of test for ancillary components for masonry - Part 10: Determination of load capacity and load deflection characteristics of brackets
slovensko: Metode preskušanja dodatnih komponent zidovine - 10. del: Ugotavljanje nosilnosti in lastnosti sila-pomik konzol
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 846-11:2000
angleško: Methods of test for ancillary components for masonry - Part 11: Determination of dimensions and bow of lintels
slovensko: Metode preskušanja dodatnih komponent zidovine - 11. del: Ugotavljanje mer in ukrivljenosti preklad
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 846-13:2001
angleško: Methods of test for ancillary components for masonry - Part 13: Determination of resistance to impact, abrasion and corrosion of organic coatings
slovensko: Metode preskušanja dodatnih komponent zidovine - 13. del: Določevanje odpornosti organskih oblog/prevlek proti udaru, obrabi in koroziji
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 846-14:2012
angleško: Methods of test for ancillary components for masonry - Part 14: Determination of the initial shear strength between the prefabricated part of a composite lintel and the masonry above it
slovensko: Metode preskušanja dodatnih komponent zidovine - 14. del: Ugotavljanje začetne strižne trdnosti med vnaprej izdelanim delom kompozitne preklade in zidavo nad njo
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1996-1-1:2005
angleško: Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
slovensko: Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij - 1-1. del: Splošna pravila za armirano in nearmirano zidovje
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.30 91.010.30
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2007
slovenski jezik SISTP-SN: 163.35 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1996-1-2:2005
angleško: Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
slovensko: Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij – 1-2 del: Splošna pravila – Požarnoodporno projektiranje
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.30 91.010.30 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2005
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1052-2:2016/AC:2017
angleško: Methods of test for masonry - Part 2: Determination of flexural strength
slovensko: Metode preskušanja za zidovje - 2. del: Ugotavljanje upogibne trdnosti
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi