ICS: 91.080.40 - Betonske konstrukcije

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 170
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
slovensko : Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.40 91.010.30
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Mar-2006
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
slovensko : Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 91.080.40 91.010.30
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design -National annex
slovensko : Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 1-2. del: Splošna pravila - Požarnoodporno projektiranje - Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 13.220.01 91.080.40 91.010.30
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Oct-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 523:2003
angleško : Steel strip sheaths for prestressing tendons - Terminology, requirements, quality control
slovensko : Zaščitne cevi za prednapete kable iz jeklenih trakov – Terminologija, zahteve in kontrola kakovosti
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.080.40 77.140.75 01.040.77
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1542:1999
angleško : Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Measurement of bond strength by pull-off
slovensko : Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij - Preskusne metode - Merjenje odtržne trdnosti
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.080.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1543:1998
angleško : Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of tensile strength development for polymers
slovensko : Proizvodi in sistemi za zaščito in obnovo betonskih konstrukcij - Preskusne metode - Določevanje razvoja natezne trdnosti polimerov
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.080.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1544:2006
angleško : Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of creep under sustained tensile load for synthetic resin products (PC) for the anchoring of reinforcing bars
slovensko : Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij - Preskusne metode - Ugotavljanje koeficienta lezenja trajnih nateznih obremenitev za sintetične izdelke iz smole (PC) za sidranje armaturnih palic
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.080.40 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1766:2017
angleško : Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Reference concretes for testing
slovensko : Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij - Preskusne metode - Referenčni betoni za preskušanje
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.100.30 91.080.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1767:1999
angleško : Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Infrared analysis
slovensko : Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij - Preskusne metode - Infrardeča analiza
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.080.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1770:1998
angleško : Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of the coefficient of thermal expansion
slovensko : Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij - Preskusne metode - Določevanje toplotnega razteznostnega koeficienta
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.080.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1771:2004
angleško : Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of injectability and splitting test
slovensko : Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Preskusne metode – Določevanje sposobnosti za injektiranje s preskusom s peščenim stolpcem
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.080.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1799:1998
angleško : Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Tests to measure the suitability of structural bonding agents for application to concrete surface
slovensko : Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij - Preskusne metode - Preskusi za ugotavljanje primernosti konstrukcijskih lepil za nanos na betonsko površino
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.080.40 83.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1881:2006
angleško : Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Testing of anchoring products by the pull-out method
slovensko : Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij - Preskusne metode - Preskušanje sidrnih izdelkov z metodo izvleka
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.080.40 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 524-1:1997
angleško : Steel strip sheaths for prestressing tendons - Test methods - Part 1: Determination of shape and dimensions
slovensko : Zaščitne cevi za prednapete kable iz jeklenih trakov – Metode preskušanja - 1. del: Določevanje oblike in mer
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.080.40 77.140.75
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 524-2:1997
angleško : Steel strip sheaths for prestressing tendons - Test methods - Part 2: Determination of flexural behaviour
slovensko : Zaščitne cevi za prednapete kable iz jeklenih trakov - Metode preskušanja - 2. del: Ugotavljanje obnašanja pri upogibu
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.080.40 77.140.75
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 524-3:1997
angleško : Steel strip sheaths for prestressing tendons - Test methods - Part 3: To-and-fro bending test
slovensko : Zaščitne cevi za prednapete kable iz jeklenih trakov - Metode preskušanja - 3. del: Preskus z upogibanjem sem in tja
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.080.40 77.140.75
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 524-4:1997
angleško : Steel strip sheaths for prestressing tendons - Test methods - Part 4: Determination of lateral load resistance
slovensko : Zaščitne cevi za prednapete kable iz jeklenih trakov – Metode preskušanja - 4. del: Določevanje bočne nosilnosti
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.080.40 77.140.75
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 524-5:1997
angleško : Steel strip sheaths for prestressing tendons - Test methods - Part 5: Determination of tensile load resistance
slovensko : Zaščitne cevi za prednapete kable iz jeklenih trakov - Metode preskušanja - 5. del: Določevanje natezne nosilnosti
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.080.40 77.140.75
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 524-6:1997
angleško : Steel strip sheaths for prestressing tendons - Test methods - Part 6: Determination of leaktightness (Determination of water loss)
slovensko : Zaščitne cevi za prednapete kable iz jeklenih trakov - Metode preskušanja - 6. del: Ugotavljanje tesnosti (Določevanje izgube vode)
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.080.40 77.140.75
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7845:1985
angleško : Horizontal joints between load-bearing walls and concrete floors -- Laboratory mechanical tests -- Effect of vertical loading and of moments transmitted by the floors
slovensko : Vodoravni stiki med nosilnimi stenami in betonskimi stropi - Laboratorijski mehanski preskusi - Vpliv navpične obremenitve in momentne obremenitve stropov
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 19.060 91.080.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1996
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12188:1999
angleško : Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of adhesion steel-to-steel for characterisation of structural bonding agents
slovensko : Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij - Preskusne metode - Določevanje zlepljenosti jekla na jeklo za ugotavljanje značilnosti konstrukcijskih lepil
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.080.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12189:1999
angleško : Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of open time
slovensko : Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij - Preskusne metode - Določevanje odprtega časa
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.080.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12190:1998
angleško : Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of compressive strength of repair mortar
slovensko : Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij - Preskusne metode - Določevanje tlačne trdnosti malte za popravila
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.080.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12614:2004
angleško : Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of glass transition temperatures of polymers
slovensko : Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Preskusne metode – Določevanje temperature prehoda za steklasto stanje polimerov
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.080.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12615:1999
angleško : Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of slant shear strength
slovensko : Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij - Preskusne metode - Določevanje trdnosti pri poševnem strigu
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.080.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi