ICS: 91.100.01 - Gradbeni materiali na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 67
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1716:2018
angleško : Reaction to fire tests for products - Determination of the gross heat of combustion (calorific value) (ISO 1716:2018)
slovensko : Preskusi odziva proizvodov na ogenj - Ugotavljanje specifične toplote zgorevanja (kalorične vrednosti) (ISO 1716:2018)
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.100.01 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 9165:1988
angleško : Practical thermal properties of building materials and products
slovensko : Praktične toplotne lastnosti gradbenih materialov in izdelkov
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.10 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10456:2007
angleško : Building materials and products - Hygrothermal properties -Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values (ISO 10456:2007)
slovensko : Gradbeni materiali in proizvodi - Higrotermalne lastnosti - Tabelirane računske vrednosti in postopki za določevanje nazivnih in računskih vrednosti toplotnih vrednosti (ISO 10456:2007)
TC : TOP - Toplota ICS : 91.100.01 91.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12570:2000
angleško : Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of moisture content by drying at elevated temperature (ISO 12570:2000)
slovensko : Higrotermalne lastnosti gradbenih materialov in proizvodov - Ugotavljanje deleža vlage s sušenjem pri povišanih temperaturah (ISO 12570:2000)
TC : TOP - Toplota ICS : 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12571:2021
angleško : Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of hygroscopic sorption properties (ISO 12571:2021)
slovensko : Higrotermalno obnašanje gradbenih materialov in proizvodov - Ugotavljanje higroskopnosti (ISO 12571:2021)
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.30 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12572:2016
angleško : Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of water vapour transmission properties - Cup method (ISO 12572:2016)
slovensko : Higrotermalno obnašanje gradbenih materialov in proizvodov - Ugotavljanje lastnosti za prehod vodne pare - Metoda s čašami (ISO 12572:2016)
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.30 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13009:2000
angleško : Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of hygric expansion coefficient
slovensko : Higrotermalne lastnosti gradbenih materialov in proizvodov - Ugotavljanje vlažnostnega razteznostnega koeficienta
TC : TOP - Toplota ICS : 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13823:2020
angleško : Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item
slovensko : Preskusi odziva gradbenih proizvodov na ogenj - Gradbeni proizvodi razen talnih oblog, izpostavljeni toplotnemu delovanju enega samega gorečega predmeta
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.100.01 91.060.01 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15148:2002
angleško : Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of water absorption coefficient by partial immersion (ISO 15148:2002)
slovensko : Higrotermalne lastnosti gradbenih materialov in proizvodov – Ugotavljanje koeficienta navzemanja z vodo z metodo delne potopitve (ISO 15148:2002)
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.30 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15855:2009
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Barriers to trade
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Ovire pri trgovanju
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.020.99 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2009
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15858:2009
angleško : Construction products - Assessment of the release of regulated dangerous substances from construction products based on the WT, WFT/FT procedures
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja reguliranih nevarnih snovi iz gradbenih proizvodov na osnovi postopkov brez preskušanja (WT), brez nadaljnjega preskušanja (WFT) in z nadaljnjim preskušanjem (FT)
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.020.99 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2009
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16045:2010
angleško : Construction Products - Assessment of release of dangerous substances - Content of regulated dangerous substances - Selection of analytical methods
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Vsebnost reguliranih nevarnih snovi - Izbira analitskih metod
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.020.99 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16098:2010
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Concept of horizontal testing procedures in support of requirements under the CPD
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Koncept horizontalnih postopkov preskušanja v podporo zahtevam direktive o gradbenih proizvodih (CPD)
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 91.100.01 13.020.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16220:2011
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Complement to sampling
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Dopolnilo k vzorčenju
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.020.99 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16410:2012
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Barriers to use - Extension to CEN/TR 15855 Barriers to trade
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Ovire pri uporabi - Razširitev CEN/TR 15855 Ovire pri trgovanju
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 91.100.01 13.020.99 91.010.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16496:2013
angleško : Construction Products - Assessment of release of dangerous substances - Use of harmonised horizontal assessment methods
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Uporaba harmoniziranih horizontalnih metod ocenjevanja
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.020.99 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16687:2015
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Terminology
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Terminologija
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.020.99 91.100.01 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški, francoski in nemški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17087:2019
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Preparation of test portions from the laboratory sample for testing of release and analysis of content
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Priprava preskusnih vzorcev iz laboratorijskega vzorca za preskušanje sproščanja nevarnih snovi in njihovo analizo
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.020.99 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17105:2017
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Guidance on the use of ecotoxicity tests applied to construction products
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Navodilo za uporabo ekotoksikoloških preskusov za gradbene proizvode
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.020.99 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17113:2017
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Radiation from construction products - Dose assessment of emitted gamma radiation
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Sevanje gradbenih proizvodov - Ocena odmerka gama sevanja
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.280 13.020.99 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17195:2018
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Analysis of inorganic substances in eluates
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Analiza anorganskih snovi v izlužkih
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.020.99 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17196:2018
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Digestion by aqua regia for subsequent analysis of inorganic substances
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Razklop z zlatotopko za analizo anorganskih snovi
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.020.99 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17216:2018
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Determination of activity concentrations of radium-226, thorium-232 and potassium-40 in construction products using semiconductor gamma-ray spectrometry
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Določevanje koncentracije aktivnosti radija Ra-226, torija Th-232 in kalija K-40 v gradbenih proizvodih s polprevodniško gama spektrometrijo
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 17.240 91.100.01 13.020.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17331:2019
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Content of organic substances - Methods for extraction and analysis
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Vsebnost organskih snovi - Metode ekstrakcije in analize
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.020.99 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17332:2019
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Analysis of organic substances in eluates
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Analiza organskih snovi v izlužkih
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 91.100.01 13.020.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi