ICS: 91.100.10 - Cement. Mavec. Apno. Malta

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 316
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 196-1:2016
angleško: Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength
slovensko: Metode preskušanja cementa - 1. del: Določanje trdnosti
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 196-2:2013
angleško: Method of testing cement - Part 2: Chemical analysis of cement
slovensko: Metode preskušanja cementa - 2. del: Kemijska analiza cementa
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 71.040.40 91.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2013
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 196-3:2016
angleško: Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting times and soundness
slovensko: Metode preskušanja cementa - 3. del: Določanje časa vezanja in prostorninske obstojnosti
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 196-5:2011
angleško: Methods of testing cement - Part 5: Pozzolanicity test for pozzolanic cement
slovensko: Metode preskušanja cementa - 5. del: Določanje pucolanske aktivnosti za pucolanske cemente
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 196-6:2018
angleško: Methods of testing cement - Part 6: Determination of fineness
slovensko: Metode preskušanja cementa - 6. del: Določanje finosti
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 196-7:2007
angleško: Methods of testing cement - Part 7: Methods of taking and preparing samples of cement
slovensko: Metode preskušanja cementa - 7. del: Metode odvzemanja in priprave vzorcev cementa
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 196-8:2010
angleško: Methods of testing cement - Part 8: Heat of hydration - Solution method
slovensko: Metode preskušanja cementa - 8. del: Toplota hidratacije - Metoda raztapljanja
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 196-9:2010
angleško: Methods of testing cement - Part 9: Heat of hydration - Semi-adiabatic method
slovensko: Metode preskušanja cementa - 9. del: Toplota hidratacije - Semiadiabatska metoda
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 197-1:2011
angleško: Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements
slovensko: Cement - 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.100.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 197-2:2020
angleško: Cement - Part 2: Assessment and verification of constancy of performance
slovensko: Cement - 2. del: Ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 197-5:2021
angleško: Cement - Part 5: Portland-composite cement CEM II/C-M and Composite cement CEM VI
slovensko: Cement - 5. del: Portlandski mešani cement CEM II/C-M in Mešani cement CEM VI
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 413-1:2011
angleško: Masonry cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria
slovensko: Zidarski cement - 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 413-2:2016
angleško: Masonry cement - Part 2: Test methods
slovensko: Zidarski cement - 2. del: Preskusne metode
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 459-1:2015
angleško: Building lime - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria
slovensko: Gradbeno apno - 1. del: Definicije, zahteve in merila skladnosti
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 459-2:2021
angleško: Building lime - Part 2: Test methods
slovensko: Gradbeno apno - 2. del: Metode preskušanja
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 459-3:2015
angleško: Building lime - Part 3: Conformity evaluation
slovensko: Gradbeno apno - 3. del: Ovrednotenje skladnosti
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 480-1:2014
angleško: Admixtures for concrete, mortar and grout — Test methods — Part 1: Reference concrete and reference mortar for testing
slovensko: Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso - Preskusne metode - 1. del: Referenčni beton in referenčna malta za preskušanje
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30 91.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 480-2:2006
angleško: Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 2: Determination of setting time
slovensko: Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso - Preskusne metode - 2. del: Ugotavljanje časa vezanja
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.10 91.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 480-4:2005
angleško: Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 4: Determination of bleeding of concrete
slovensko: Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – Preskusne metode – 4. del: Ugotavljanje izločanja vode iz betona
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.10 91.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 480-5:2005
angleško: Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 5: Determination of capillary absorption
slovensko: Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – Preskusne metode – 5. del: Ugotavljanje kapilarnega vpijanja
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30 91.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 480-6:2005
angleško: Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 6: Infrared analysis
slovensko: Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – Preskusne metode – 6. del: Infrardeča analiza
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30 91.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 480-8:2012
angleško: Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 8: Determination of the conventional dry material content
slovensko: Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso - Metode preskušanja - 8. del: Določanje deleža suhe snovi
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30 91.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 934-4:2009
angleško: Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 4: Admixtures for grout for prestressing tendons - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling
slovensko: Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso - 4. del: Kemijski dodatki za injekcijsko maso za prednapete kable - Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in obeleževanje
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30 91.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 934-5:2007
angleško: Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 5: Admixtures for sprayed concrete - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling
slovensko: Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso - 5. del: Kemijski dodatki za brizgani beton - Definicije, zahteve, skadnost, označevanje in obeleževanje
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 934-6:2019
angleško: Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 6: Sampling, assessment and verification of the constancy of performance
slovensko: Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso - 6. del: Vzorčenje, ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30 91.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi