ICS: 91.100.15 - Mineralni materiali in izdelki

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 298
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1341:2012
angleško : Slabs of natural stone for external paving - Requirements and test methods
slovensko : Plošče iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje - Zahteve in preskusne metode
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.100.15 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1342:2012
angleško : Setts of natural stone for external paving - Requirements and test methods
slovensko : Tlakovci iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje - Zahteve in preskusne metode
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.100.15 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1343:2012
angleško : Kerbs of natural stone for external paving - Requirements and test methods
slovensko : Robniki iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje - Zahteve in preskusne metode
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.100.15 93.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1467:2012
angleško : Natural stone - Rough blocks - Requirements
slovensko : Naravni kamen - Surovi bloki - Zahteve
TC : IKER - Keramika ICS : 91.100.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1468:2012
angleško : Natural stones - Rough slabs - Requirements
slovensko : Naravni kamen - Surove plošče - Zahteve
TC : IKER - Keramika ICS : 91.100.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1469:2015
angleško : Natural stone products - Slabs for cladding - Requirements
slovensko : Proizvodi iz naravnega kamna - Plošče za navpične in stropne obloge - Zahteve
TC : IKER - Keramika ICS : 91.100.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1925:1999
angleško : Natural stone test methods - Determination of water absorption coefficient by capillarity
slovensko : Preskušanje naravnega kamna - Ugotavljanje vpijanja vode zaradi kapilarnega dviga
TC : KAM - Naravni kamen ICS : 91.100.15 73.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1926:2006
angleško : Natural stone test methods - Determination of uniaxial compressive strength
slovensko : Preskušanje naravnega kamna - Ugotavljanje enoosne tlačne trdnosti
TC : KAM - Naravni kamen ICS : 91.100.15 73.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1936:2006
angleško : Natural stone test methods - Determination of real density and apparent density, and of total and open porosity
slovensko : Preskušanje naravnega kamna - Ugotavljanje prostorninske mase brez por in votlin in prostorninske mase s porami in votlinami ter skupne in odprte poroznosti
TC : KAM - Naravni kamen ICS : 91.100.15 73.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 772-2:1998
angleško : Methods of test for masonry units - Part 2: Determination of percentage area of voids in aggregate concrete masonry units (by paper indentation)
slovensko : Metode preskušanja zidakov - 2. del: Ugotavljanje odstotnega deleža lukenj v betonskih zidakih (z odtisom na papirju)
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.15 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 772-3:1998
angleško : Methods of test for masonry units - Part 3: Determination of net volume and percentage of voids of clay masonry units by hydrostatic weighing
slovensko : Metode preskušanja zidakov - 3. del: Ugotavljanje neto prostornine in odstotnega deleža lukenj v opečnih zidakih s tehtanjem v vodi
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 772-4:1998
angleško : Methods of test for masonry units - Part 4: Determination of real and bulk density and of total and open porosity for natural stone masonry units
slovensko : Metode preskušanja zidakov - 4. del: Ugotavljanje prave in navidezne gostote kot tudi celotne in odprte poroznosti za zidake iz naravnega kamna
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.15 73.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 772-7:1998
angleško : Methods of test for masonry units - Part 7: Determination of water absorption of clay masonry damp proof course units by boiling in water
slovensko : Metode preskušanja zidakov - 7. del: Ugotavljanje vpijanja vode z namakanjem opečnih zidakov za zidove, neprepustne za vlago (obloge), v vreli vodi
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 772-9:1998
angleško : Methods of test for masonry units - Part 9: Determination of volume and percentage of voids and net volume of calcium silicate masonry units by sand filling
slovensko : Metode preskušanja zidakov - 9. del: Ugotavljanje lukenj in neto prostornine kot tudi odstotnega deleža lukenj v apneno peščenih zidakih, polnjenih s peskom
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 932-1:1996
angleško : Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for sampling
slovensko : Preskusi splošnih lastnosti agregatov - 1. del: Metode vzorčenja
TC : AGR - Agregati ICS : 91.100.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 932-2:1999
angleško : Tests for general properties of aggregates - Part 2: Methods for reducing laboratory samples
slovensko : Preskusi splošnih lastnosti agregatov - 2. del: Metode zmanjševanja laboratorijskih vzorcev
TC : AGR - Agregati ICS : 91.100.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 932-3:1996
angleško : Tests for general properties of aggregates - Part 3: Procedure and terminology for simplified petrographic description
slovensko : Preskusi splošnih lastnosti agregatov - 3. del: Postopek in izrazje poenostavljenega petrografskega opisa
TC : AGR - Agregati ICS : 91.100.15
Stopnja : 9900 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1999
Razveljavitev : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 932-5:2012
angleško : Tests for general properties of aggregates - Part 5: Common equipment and calibration
slovensko : Preskusi splošnih lastnosti agregatov - 5. del: Splošne zahteve za opremo in kalibracijo
TC : AGR - Agregati ICS : 91.100.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 932-6:1999
angleško : Tests for general properties of aggregates - Part 6: Definitions of repeatability and reproducibility
slovensko : Preskusi splošnih lastnosti agregatov - 6. del: Definicije ponovljivosti in primerljivosti
TC : AGR - Agregati ICS : 91.100.15 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 933-1:2012
angleško : Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size distribution - Sieving method
slovensko : Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 1. del: Ugotavljanje zrnavosti - Metoda sejanja
TC : AGR - Agregati ICS : 91.100.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 933-2:2020
angleško : Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size distribution - Test sieves, nominal size of apertures
slovensko : Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 2. del: Določevanje zrnavosti - Preskusna sita, velikosti nazivnih odprtin
TC : AGR - Agregati ICS : 91.100.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 933-3:2012
angleško : Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination of particle shape - Flakiness index
slovensko : Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 3. del: Določevanje oblike zrn - Modul ploščatosti
TC : AGR - Agregati ICS : 91.100.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 933-4:2008
angleško : Tests for geometrical properties of aggregates - Part 4: Determination of particle shape - Shape index
slovensko : Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 4. del: Določevanje oblike zrn - Modul oblike
TC : AGR - Agregati ICS : 91.100.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 933-5:1998
angleško : Tests for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination of percentage of crushed and broken surfaces in coarse aggregate particles
slovensko : Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 5. del: Določevanje odstotka lomljenih površin zrn grobega agregata
TC : AGR - Agregati ICS : 91.100.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 933-6:2014
angleško : Tests for geometrical properties of aggregates - Part 6: Assessment of surface characteristics - Flow coefficient of aggregates
slovensko : Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 6. del: Ocenjevanje značilnosti površine - Količnik sipkosti agregatov
TC : AGR - Agregati ICS : 91.100.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi