ICS: 91.100.30 - Beton in betonski izdelki

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 453
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Concrete - Specification, performance, production and conformity - Rules for the implementation of SIST EN 206
slovensko : Beton - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost - Pravila za uporabo SIST EN 206
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.100.30
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Feb-2016
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 40-4:2005
angleško : Lighting columns - Part 4: Requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns
slovensko : Drogovi za razsvetljavo – 4. del: Zahteve za drogove za razsvetljavo iz armiranega in prednapetega betona
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.100.30 93.080.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 445:2007
angleško : Grout for prestressing tendons - Test methods
slovensko : Injekcijska masa za prednapete kable - Preskusne metode
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 446:2007
angleško : Grout for prestressing tendons - Grouting procedures
slovensko : Injekcijska masa za prednapete kable - Postopki injektiranja
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 447:2007
angleško : Grout for prestressing tendons - Basic requirements
slovensko : Injekcijska masa za prednapete kable - Osnovne zahteve
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 491:2011
angleško : Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding - Test methods
slovensko : Betonski strešniki in fazonski kosi za prekrivanje streh in oblaganje sten - Preskusne metode
TC : IKER - Keramika ICS : 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 678:1993
angleško : Determination of the dry density of autoclaved aerated concrete
slovensko : Določevanje gostote v suhem stanju pri avtoklaviranem celičastem betonu
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 679:2005
angleško : Determination of the compressive strength of autoclaved aerated concrete
slovensko : Ugotavljanje tlačne trdnosti avtoklaviranega celičastega betona
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 680:2005
angleško : Determination of the drying shrinkage of autoclaved aerated concrete
slovensko : Določanje krčenja avtoklaviranega celičastega betona zaradi sušenja
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 989:1995
angleško : Determination of the bond behaviour between reinforcing bars and autoclaved aerated concrete by the the "Push-Out" test
slovensko : Ugotavljanje sprijemnosti med armaturnimi palicami in avtoklaviranim celičastim betonom s preskusom izvleka
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 990:2002
angleško : Test methods for verification of corrosion protection of reinforcement in autoclaved aerated concrete and lightweight aggregate concrete with open structure
slovensko : Preskusne metode za preverjanje korozijske zaščite armature v avtoklaviranem celičastem betonu in betonu iz lahkega agregata z odprto strukturo
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 991:1995
angleško : Determination of the dimension of prefabricated reinforced components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure
slovensko : Določevanje mer montažnih armiranih elementov iz avtoklaviranega celičastega betona ali betona iz lahkega agregata z odprto strukturo
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 992:1995
angleško : Determination of the dry density of lightweight aggregate concrete with open structure
slovensko : Določevanje gostote osušenega betona iz lahkega agregata z odprto strukturo
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1008:2002
angleško : Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete
slovensko : Voda za pripravo betona - Zahteve za vzorčenje, preskušanje in ugotavljanje primernosti vode za pripravo betona, vključno vode, pridobljene iz procesov v industriji betona
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.100.30
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2003
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1169:1999
angleško : Precast concrete products - General rules for factory production control of glass-fibre reinforced cement
slovensko : Montažni betonski izdelki - Splošna pravila za notranjo kontrolo proizvodnje steklocementnega kompozita
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1338:2003
angleško : Concrete paving blocks - Requirements and test methods
slovensko : Betonski tlakovci - Zahteve in preskusne metode
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.100.30 93.080.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2003
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1339:2003
angleško : Concrete paving flags - Requirements and test methods
slovensko : Betonske plošče za tlakovanje - Zahteve in preskusne metode
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.100.30 93.080.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2003
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1340:2003
angleško : Concrete kerb units - Requirements and test methods
slovensko : Betonski robniki - Zahteve in preskusne metode
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.100.30 93.080.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1351:1997
angleško : Determination of flexural strength of autoclaved aerated concrete
slovensko : Določevanje upogibne trdnosti avtoklaviranega celičastega betona
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1352:1996
angleško : Determination of static modulus of elasticity under compression of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure
slovensko : Določevanje statičnih modulov elastičnosti pri tlačnem preskusu avtoklaviranega celičastega betona ali betona iz lahkega agregata z odprto strukturo
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1353:1996
angleško : Determination of moisture content of autoclaved aerated concrete
slovensko : Določevanje deleža vlage v avtoklaviranem celičastem betonu
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1354:2005
angleško : Determination of compressive strength of lightweight aggregate concrete with open structure
slovensko : Ugotavljanje tlačne trdnosti betona iz lahkega agregata z odprto strukturo
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1355:1996
angleško : Determination of creep strains under compression of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure
slovensko : Določevanje deformacij avtoklaviranega celičastega betona ali betona iz lahkega agregata z odprto strukturo zaradi lezenja pri tlačni obremenitvi
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1356:1996
angleško : Performance test for prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure under transverse load
slovensko : Preskus obnašanja montažnih armiranih elementov iz avtoklaviranega celičastega betona ali betona iz lahkega agregata z odprto strukturo pod prečno obtežbo
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1520:2011
angleško : Prefabricated reinforced components of lightweight aggregate concrete with open structure
slovensko : Armirani montažni elementi iz betona iz lahkega agregata z odprto strukturo
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2011
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi