ICS: 91.100.50 - Veziva. Tesnilni materiali

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 484
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 58:2012
angleško: Bitumen and bituminous binders - Sampling bituminous binders
slovensko: Bitumen in bitumenska veziva - Vzorčenje bitumenskih veziv
TC: VLA - Vlaga ICS: 75.140 91.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 544:2011
angleško: Bitumen shingles with mineral and/or synthetic reinforcements - Product specification and test methods
slovensko: Bitumenske skodle, ojačene z mineralnimi in/ali sintetičnimi materiali - Specifikacije in preskusne metode
TC: IKER - Keramika ICS: 91.060.20 91.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for waterproofing - Requirements
slovensko: Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski hidroizolacijski trakovi - Zahteve
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.100.50
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Bitumen and bituminous binders - Polymer modified bitumen for road construction - Requirements - Rules for implementation of SIST EN 14023
slovensko: Bitumen in bitumenska veziva - Cestogradbeni, s polimeri modificirani bitumni - Zahteve in pravila za uporabo SIST EN 14023
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.100.50
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Bitumen and bituminous binders - Cationic bituminous emulsions - Requirements
slovensko: Bitumen in bitumenska veziva - Kationske bitumenske emulzije - Zahteve
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.100.50 75.140
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Bitumen and bituminous binders - Bitumen solutions for priming - Requirements
slovensko: Bitumen in bitumenska veziva - Raztopine bitumenskega veziva za predhodne premaze - Zahteve
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.100.50 75.140
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber sheets for foof waterproofing - Requirements
slovensko: Hidroizolacijski trakovi - Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh - Zahteve
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.060.20 91.100.50
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas - Requirements
slovensko: Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine - Zahteve
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.50
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2009
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1108:1999
angleško: Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of form stability under cyclical temperature changes
slovensko: Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski trakovi za tesnjenje streh - Določevanje stabilnosti oblike pri cikličnih spremembah temperature
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.060.20 91.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1109:2013
angleško: Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of flexibility at low temperature
slovensko: Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski trakovi za tesnjenje streh - Ugotavljanje upogljivosti pri nizki temperaturi
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.060.20 91.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1110:2010
angleško: Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of flow resistance at elevated temperature
slovensko: Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski trakovi za tesnjenje streh - Določevanje odpornosti proti tečenju pri povišani temperaturi
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.060.20 91.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1296:2000
angleško: Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roofing - Method of artificial ageing by long term exposure to elevated temperature
slovensko: Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski, polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh - Metoda umetnega staranja z dolgotrajno izpostavitvijo povišani temperaturi
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.060.20 91.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1297:2004
angleško: Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Method of artificial ageing by long term exposure to the combination of UV radiation, elevated temperature and water
slovensko: Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski, polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh - Metoda umetnega staranja z dolgotrajno izpostavitvijo ultravijoličnemu sevanju, povišani temperaturi in vodi
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.060.20 91.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1425:2012
angleško: Bitumen and bituminous binders - Characterization of perceptible properties
slovensko: Bitumen in bitumenska veziva - Ugotavljanje vidnih lastnosti
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.100.50 75.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1426:2015
angleško: Bitumen and bituminous binders - Determination of needle penetration
slovensko: Bitumen in bitumenska veziva - Določanje penetracije z iglo
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.100.50 75.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1427:2015
angleško: Bitumen and bituminous binders - Determination of the softening point - Ring and Ball method
slovensko: Bitumen in bitumenska veziva - Določanje zmehčišča - Metoda prstana in kroglice
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.100.50 75.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1428:2012
angleško: Bitumen and bituminous binders - Determination of water content in bituminous emulsions - Azeotropic distillation method
slovensko: Bitumen in bitumenska veziva - Določevanje vode v bitumenskih emulzijah - Metoda azeotropske destilacije
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.100.50 75.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1429:2013
angleško: Bitumen and bituminous binders - Determination of residue on sieving of bituminous emulsions, and determination of storage stability by sieving
slovensko: Bitumen in bitumenska veziva - Določevanje ostanka bitumenskih emulzij na situ in ugotavljanje stabilnosti pri skladiščenju s sejanjem
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.100.50 75.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1430:2009
angleško: Bitumen and bituminous binders - Determination of particle polarity of bitumen emulsions
slovensko: Bitumen in bitumenska veziva - Določevanje polarnosti delcev bitumenskih emulzij
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.100.50 75.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1431:2018
angleško: Bitumen and bituminous binders - Determination of residual binder and oil distillate from bitumen emulsions by distillation
slovensko: Bitumen in bitumenska veziva - Določevanje veziva in oljnega destilata v bitumenskih emulzijah z metodo destilacije
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.100.50 75.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1548:2007
angleško: Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Method for exposure to bitumen
slovensko: Hidroizolacijski trakovi - Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh - Metoda izpostave bitumnu
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.060.20 91.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1844:2013
angleško: Flexible sheets for waterproofing - Determination of resistance to ozone - Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
slovensko: Hidroizolacijski trakovi - Ugotavljanje odpornosti proti ozonu - Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.060.20 91.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1847:2009
angleško: Flexible sheets for waterproofing - Plastics and rubber sheets for roof waterproofing - Methods for exposure to liquid chemicals, including water
slovensko: Hidroizolacijski trakovi - Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh - Metode izpostavljanja tekočim kemikalijam, vključno vodi
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.060.20 91.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1928:2000
angleško: Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of watertightness
slovensko: Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski, polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh - Določevanje vodotesnosti
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.060.20 91.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1931:2000
angleško: Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of water vapour transmission properties
slovensko: Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski, polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh - Določevanje lastnosti pri prehodu vodne pare
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.060.20 91.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi