ICS: 91.120.10 - Toplotna izolacija stavb

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 163
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 52000-1:2017
angleško: Energy performance of buildings - Overarching EPB assessment - Part 1: General framework and procedures (ISO 52000-1:2017)
slovensko: Energijske lastnosti stavb - Krovni standard za ocenjevanje energijskih lastnosti stavb - 1. del: Splošni okvir in postopki (ISO 52000-1:2017)
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.015 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: V reviziji
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 52016-1:2017
angleško: Energy performance of buildings - Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent head loads - Part 1: Calculation procedures (ISO 52016-1:2017)
slovensko: Energetska učinkovitost stavb - Potrebna energija za ogrevanje in hlajenje, notranje temperature ter zaznavna in latentna toplotna obremenitev - 1. del: Računski postopki (ISO 52016-1:2017)
TC: TOP - Toplota ICS: 27.015 91.120.10
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 245:1986
angleško: Thermal insulation - Classification of building materials according to their thermal insulation properties
slovensko: Toplotna izolacija - Klasifikacija gradbenih materialov glede na toplotno izolativnost
TC: TOP - Toplota ICS: 91.100.60 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1745:2020
angleško: Masonry and masonry products - Methods for determining thermal properties
slovensko: Zidovje in zidarski proizvodi - Metode za ugotavljanje toplotnih lastnosti
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.120.10 91.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1934:1998
angleško: Thermal performance of buildings - Determination of thermal resistance by hot box method using heat flow meter - Masonry
slovensko: Toplotne karakteristike stavb – Določanje toplotnega upora s komorno metodo z uporabo merilnikov toplotnega toka - Zid
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10 91.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6781:1983
angleško: Thermal insulation -- Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes -- Infrared method
slovensko: Toplotna izolacija - Kvalitativno zaznavanje toplotnih nepravilnosti v ovoju zgradbe - Infrardeča metoda
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6946:2017
angleško: Building components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation methods (ISO 6946:2017)
slovensko: Gradbene komponente in gradbeni elementi - Toplotna upornost in toplotna prehodnost - Računske metode (ISO 6946:2017)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.060.01 91.120.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7345:2018
angleško: Thermal performance of buildings and building components - Physical quantities and definitions (ISO 7345:2018)
slovensko: Toplotne značilnosti stavb in delov stavb - Fizikalne količine in definicije (ISO 7345:2018)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10 01.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 9165:1988
angleško: Practical thermal properties of building materials and products
slovensko: Praktične toplotne lastnosti gradbenih materialov in izdelkov
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10 91.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9229:2020
angleško: Thermal insulation - Vocabulary (ISO 9229:2020)
slovensko: Toplotna izolacija - Slovar (ISO 9229:2020)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10 27.220 01.040.91 01.040.27
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9288:1996
angleško: Thermal insulation - Heat transfer by radiation - Physical quantities and definitions (ISO 9288:1989)
slovensko: Toplotna izolacija - Prenos toplote s sevanjem - Fizikalne količine in definicije (ISO 9288:1989)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10 01.060 01.040.91
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9346:2007
angleško: Hygrothermal performance of buildings and building materials - Physical quantities of mass transfer - Vocabular (ISO 9346:2007)
slovensko: Higrotermične značilnosti stavb in gradbenih materialov - Fizikalne količine in definicije - Slovar (ISO 9346:2007)
TC: TOP - Toplota ICS: 01.040.91 01.060 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9972:2015
angleško: Thermal performance of buildings - Determination of air permeability of buildings - Fan pressurization method (ISO 9972:2015)
slovensko: Toplotne značilnosti stavb - Ugotavljanje prepustnosti za zrak obodnih konstrukcij - Metoda tlačne razlike z uporabo ventilatorja (ISO 9972:2015)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10211:2017
angleško: Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations (ISO 10211:2017)
slovensko: Toplotni mostovi v stavbah - Toplotni tokovi in površinske temperature - Podrobni izračuni (ISO 10211:2017)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10456:2007
angleško: Building materials and products - Hygrothermal properties -Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values (ISO 10456:2007)
slovensko: Gradbeni materiali in proizvodi - Higrotermalne lastnosti - Tabelirane računske vrednosti in postopki za določevanje nazivnih in računskih vrednosti toplotnih vrednosti (ISO 10456:2007)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.100.01 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12114:2000
angleško: Thermal performance of buildings - Air permeability of building components and building elements - Laboratory test method
slovensko: Toplotne značilnosti stavb - Zrakotesnost gradbenih komponent in elementov - Laboratorijska metoda
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10 91.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12241:2008
angleško: Thermal insulation for building equipment and industrial installations - Calculation rules (ISO 12241:2008)
slovensko: Toplotna izolacija za opremo stavb in industrijske inštalacije - Pravila za računanje (ISO 12241:2008)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12569:2017
angleško: Thermal performance of buildings and materials - Determination of specific airflow rate in buildings - Tracer gas dilution method (ISO 12569:2017)
slovensko: Toplotna izolacija v stavbah - Ugotavljanje števila izmenjav zraka v stavbah - Metoda redčenja indikatorskega plina (ISO 12569:2017)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12631:2017
angleško: Thermal performance of curtain walling - Calculation of thermal transmittance (ISO 12631:2017)
slovensko: Toplotne značilnosti obešenih fasad - Izračun toplotne prehodnosti (ISO 12631:2017)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10 91.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12664:2001
angleško: Thermal performance of building materials and products - Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods - Dry and moist products of medium and low thermal resistance
slovensko: Toplotne karakteristike gradbenih materialov in proizvodov - Ugotavljanje toplotne upornosti z zaščiteno vročo ploščo in/ali merilniki toplotnih tokov – Suhi ali vlažni proizvodi s srednjo ali nizko toplotno upornostjo
TC: TOP - Toplota ICS: 91.100.60 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2002
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12667:2001
angleško: Thermal performance of building materials and products - Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods - Products of high and medium thermal resistance
slovensko: Toplotne karakteristike gradbenih materialov in proizvodov - Ugotavljanje toplotne upornosti z zaščiteno vročo ploščo in/ali merilniki toplotnih tokov – Proizvodi z visoko ali srednjo toplotno upornostjo
TC: TOP - Toplota ICS: 91.100.60 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2002
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13125:2001
angleško: Shutters and blinds - Additional thermal resistance - Allocation of a class of air permeability to a product
slovensko: Polkna in rolete -Dodatna toplotna upornost - Določitev razreda prepustnosti zraka
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.120.10 91.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13187:1998
angleško: Thermal performance of buildings - Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes - Infrared method (ISO 6781:1983 modified)
slovensko: Toplotne značilnosti stavb - Kvalitativno zaznavanje toplotnih nepravilnosti v ovoju zgradbe - Infrardeča metoda (ISO 6781:1983, spremenjen)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13370:2017
angleško: Thermal performance of buildings - Heat transfer via the ground - Calculation methods (ISO 13370:2017)
slovensko: Toplotne značilnosti stavb - Prenos toplote skozi zemljo - Računske metode (ISO 13370:2017)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13786:2017
angleško: Thermal performance of building components - Dynamic thermal characteristics - Calculation methods (ISO 13786:2017, Corrected version 2018-03)
slovensko: Toplotne značilnosti delov stavb - Dinamične toplotne značilnosti - Računske metode (ISO 13786:2017, popravljena različica 2018-03)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi