ICS: 91.120.10 - Toplotna izolacija stavb

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 171
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 52000-1:2017
angleško : Energy performance of buildings - Overarching EPB assessment - Part 1: General framework and procedures (ISO 52000-1:2017)
slovensko : Energijske lastnosti stavb - Krovni standard za ocenjevanje energijskih lastnosti stavb - 1. del: Splošni okvir in postopki (ISO 52000-1:2017)
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.015 91.120.10
Stopnja : 6060 Status : V reviziji
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Thermal insulating materials for building applications - Requirements for the properties of thermal insulating materials according to their field of application
slovensko : Toplotnoizolacijski materiali v gradbeništvu - Zahteve za lastnosti toplotnoizolacijskih materialov glede na področje uporabe
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.10
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2022
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1745:2020
angleško : Masonry and masonry products - Methods for determining thermal properties
slovensko : Zidovje in zidarski proizvodi - Metode za ugotavljanje toplotnih lastnosti
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.120.10 91.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1934:1998
angleško : Thermal performance of buildings - Determination of thermal resistance by hot box method using heat flow meter - Masonry
slovensko : Toplotne karakteristike stavb – Določanje toplotnega upora s komorno metodo z uporabo merilnikov toplotnega toka - Zid
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.10 91.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6781:1983
angleško : Thermal insulation -- Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes -- Infrared method
slovensko : Toplotna izolacija - Kvalitativno zaznavanje toplotnih nepravilnosti v ovoju zgradbe - Infrardeča metoda
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6946:2017
angleško : Building components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation methods (ISO 6946:2017, Corrected version 2021-12)
slovensko : Gradbene komponente in gradbeni elementi - Toplotna upornost in toplotna prehodnost - Računske metode (ISO 6946:2017, popravljena različica 2021-12)
TC : TOP - Toplota ICS : 91.060.01 91.120.10
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7345:2018
angleško : Thermal performance of buildings and building components - Physical quantities and definitions (ISO 7345:2018)
slovensko : Toplotne značilnosti stavb in delov stavb - Fizikalne količine in definicije (ISO 7345:2018)
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.10 01.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 9165:1988
angleško : Practical thermal properties of building materials and products
slovensko : Praktične toplotne lastnosti gradbenih materialov in izdelkov
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.10 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9229:2020
angleško : Thermal insulation - Vocabulary (ISO 9229:2020)
slovensko : Toplotna izolacija - Slovar (ISO 9229:2020)
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.10 27.220 01.040.91 01.040.27
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9288:2022
angleško : Thermal insulation - Heat transfer by radiation - Vocabulary (ISO 9288:2022)
slovensko : Toplotna izolacija - Prenos toplote s sevanjem - Slovar (ISO 9288:2022)
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.10 27.220 01.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9346:2007
angleško : Hygrothermal performance of buildings and building materials - Physical quantities of mass transfer - Vocabular (ISO 9346:2007)
slovensko : Higrotermične značilnosti stavb in gradbenih materialov - Fizikalne količine in definicije - Slovar (ISO 9346:2007)
TC : TOP - Toplota ICS : 01.040.91 01.060 91.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9972:2015
angleško : Thermal performance of buildings - Determination of air permeability of buildings - Fan pressurization method (ISO 9972:2015)
slovensko : Toplotne značilnosti stavb - Ugotavljanje prepustnosti za zrak obodnih konstrukcij - Metoda tlačne razlike z uporabo ventilatorja (ISO 9972:2015)
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10211:2017
angleško : Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations (ISO 10211:2017)
slovensko : Toplotni mostovi v stavbah - Toplotni tokovi in površinske temperature - Podrobni izračuni (ISO 10211:2017)
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10456:2007
angleško : Building materials and products - Hygrothermal properties -Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values (ISO 10456:2007)
slovensko : Gradbeni materiali in proizvodi - Higrotermalne lastnosti - Tabelirane računske vrednosti in postopki za določevanje nazivnih in računskih vrednosti toplotnih vrednosti (ISO 10456:2007)
TC : TOP - Toplota ICS : 91.100.01 91.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12114:2000
angleško : Thermal performance of buildings - Air permeability of building components and building elements - Laboratory test method
slovensko : Toplotne značilnosti stavb - Zrakotesnost gradbenih komponent in elementov - Laboratorijska metoda
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.10 91.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12241:2022
angleško : Thermal insulation for building equipment and industrial installations - Calculation rules (ISO 12241:2022)
slovensko : Toplotna izolacija za opremo stavb in industrijske inštalacije - Pravila za računanje (ISO 12241:2022)
TC : TOP - Toplota ICS : 91.140.01 91.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12569:2017
angleško : Thermal performance of buildings and materials - Determination of specific airflow rate in buildings - Tracer gas dilution method (ISO 12569:2017)
slovensko : Toplotna izolacija v stavbah - Ugotavljanje števila izmenjav zraka v stavbah - Metoda redčenja indikatorskega plina (ISO 12569:2017)
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12631:2017
angleško : Thermal performance of curtain walling - Calculation of thermal transmittance (ISO 12631:2017)
slovensko : Toplotne značilnosti obešenih fasad - Izračun toplotne prehodnosti (ISO 12631:2017)
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.10 91.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12664:2001
angleško : Thermal performance of building materials and products - Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods - Dry and moist products of medium and low thermal resistance
slovensko : Toplotne karakteristike gradbenih materialov in proizvodov - Ugotavljanje toplotne upornosti z zaščiteno vročo ploščo in/ali merilniki toplotnih tokov – Suhi ali vlažni proizvodi s srednjo ali nizko toplotno upornostjo
TC : TOP - Toplota ICS : 91.100.60 91.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2002
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12667:2001
angleško : Thermal performance of building materials and products - Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods - Products of high and medium thermal resistance
slovensko : Toplotne karakteristike gradbenih materialov in proizvodov - Ugotavljanje toplotne upornosti z zaščiteno vročo ploščo in/ali merilniki toplotnih tokov – Proizvodi z visoko ali srednjo toplotno upornostjo
TC : TOP - Toplota ICS : 91.100.60 91.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2002
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13125:2001
angleško : Shutters and blinds - Additional thermal resistance - Allocation of a class of air permeability to a product
slovensko : Polkna in rolete -Dodatna toplotna upornost - Določitev razreda prepustnosti zraka
TC : ISTP - Stavbno pohištvo ICS : 91.120.10 91.060.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13187:1998
angleško : Thermal performance of buildings - Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes - Infrared method (ISO 6781:1983 modified)
slovensko : Toplotne značilnosti stavb - Kvalitativno zaznavanje toplotnih nepravilnosti v ovoju zgradbe - Infrardeča metoda (ISO 6781:1983, spremenjen)
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13370:2017
angleško : Thermal performance of buildings - Heat transfer via the ground - Calculation methods (ISO 13370:2017)
slovensko : Toplotne značilnosti stavb - Prenos toplote skozi zemljo - Računske metode (ISO 13370:2017)
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13786:2017
angleško : Thermal performance of building components - Dynamic thermal characteristics - Calculation methods (ISO 13786:2017, Corrected version 2018-03)
slovensko : Toplotne značilnosti delov stavb - Dinamične toplotne značilnosti - Računske metode (ISO 13786:2017, popravljena različica 2018-03)
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13788:2012
angleško : Hygrothermal performance of building components and building elements - Internal surface temperature to avoid critical surface humidity and interstitial condensation - Calculation methods (ISO 13788:2012)
slovensko : Higrotermalno obnašanje sestavnih delov stavb in elementov stavb - Notranja površinska temperatura za preprečevanje kritične vlage na površini konstrukcije in kondenzacije v konstrukciji - Računska metoda (ISO 13788:2012)
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.30 91.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi