ICS: 91.120.20 - Akustika v stavbah. Zvočna izolacija

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 124
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 354:2003
angleško: Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room (ISO 354:2003)
slovensko: Akustika - Merjenje absorpcije zvoka v odmevnici - (ISO 354:2003)
TC: AKU - Akustika ICS: 91.120.20 17.140.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3745:2012
angleško: Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for anechoic rooms and hemi-anechoic rooms (ISO 3745:2012)
slovensko: Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom - Precizijska metoda za gluhe in polgluhe prostore (ISO 3745:2012)
TC: AKU - Akustika ICS: 91.120.20 17.140.01
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2012
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5135:2020
angleško: Acoustics - Determination of sound power levels of noise from air-terminal devices, air-terminal units, dampers and valves by measurement in a reverberation test room (ISO 5135:2020)
slovensko: Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z meritvami v odmevnici za zračne izpuste ter dušilne in zaporne elemente za zrak (ISO 5135:2020)
TC: AKU - Akustika ICS: 91.120.20 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 717-1:2020
angleško: Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation (ISO 717-1:2020)
slovensko: Akustika - Vrednotenje zvočne izolirnosti v stavbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 1. del: Izolirnost pred zvokom v zraku (ISO 717-1:2020)
TC: AKU - Akustika ICS: 91.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 717-2:2020
angleško: Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation (ISO 717-2:2020)
slovensko: Akustika - Vrednotenje zvočne izolirnosti v stavbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 2. del: Izolirnost pred udarnim zvokom (ISO 717-2:2020)
TC: AKU - Akustika ICS: 91.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7235:2009
angleško: Acoustics - Laboratory measurement procedures for ducted silencers and air-terminal units - Insertion loss, flow noise and total pressure loss (ISO 7235:2003)
slovensko: Akustika - Laboratorijski merilni postopki za dušilnike v kanalih in elementih za dovod in odvod zraka - Dodano dušenje, hrup zaradi pretoka in padec celotnega tlaka (ISO 7235:2003)
TC: AKU - Akustika ICS: 91.140.30 17.140.01 91.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10052:2021
angleško: Acoustics - Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound - Survey method (ISO 10052:2021)
slovensko: Akustika - Terenska merjenja izolirnosti pred zvokom v zraku in udarnim zvokom - Informativna metoda (ISO 10052:2021)
TC: AKU - Akustika ICS: 91.120.20 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11654:1997
angleško: Acoustics - Sound absorbers for use in buildings - Rating of sound absorption (ISO 11654:1997)
slovensko: Akustika - Absorberji zvoka za uporabo v stavbah - Vrednotenje zvočne absorpcije (ISO 11654:1997)
TC: AKU - Akustika ICS: 91.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11691:2020
angleško: Acoustics - Measurement of insertion loss of ducted silencers without flow - Laboratory survey method (ISO 11691:2020)
slovensko: Akustika - Merjenje dodanega dušenja dušilnika zvoka v kanalu brez pretoka - Laboratorijska informativna metoda (ISO 11691:2020)
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.01 91.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12758:2019
angleško: Glass in building - Glazing and airborne sound insulation - Product descriptions, determination of properties and extension rules
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Steklo in izolirnost pred zvokom v zraku - Opis proizvoda, opredelitev lastnosti in pravila razširitve
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.120.20 81.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14759:2005
angleško: Shutters - Acoustic insulation relative to airborne sound - Expression of performance
slovensko: Polkna – Zvočna izolacija glede na zvok v zraku –Izražanje lastnosti
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.120.20 91.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15226:2006
angleško: Building products - Treatment of acoustics in product technical specifications
slovensko: Gradbeni proizvodi - Podajanje akustičnih lastnosti v tehničnih specifikacijah proizvodov
TC: AKU - Akustika ICS: 01.110 91.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15657:2017
angleško: Acoustic properties of building elements and of buildings - Laboratory measurement of structure-borne sound from building service equipment for all installation conditions
slovensko: Akustične lastnosti gradbenih elementov in stavb - Laboratorijsko merjenje strukturalnega zvoka v gradbenih elementih servisne opreme za vse načine namestitve
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.01 91.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16032:2004
angleško: Acoustics - Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings - Engineering method (ISO 16032:2004)
slovensko: Akustika - Merjenje ravni zvočnega tlaka obratovalne opreme v stavbah – Inženirska metoda (ISO 16032:2004)
TC: AKU - Akustika ICS: 91.120.20 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16205:2020
angleško: Laboratory measurement of walking noise on floors
slovensko: Laboratorijsko merjenje hrupa pri hoji po podu
TC: AKU - Akustika ICS: 91.060.30 17.140.01 91.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16487:2014
angleško: Acoustics - Test code for suspended ceilings - Sound absorption
slovensko: Akustika - Preskusni postopek za viseče strope - Absorpcija zvoka
TC: AKU - Akustika ICS: 91.120.20 91.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16703:2015
angleško: Acoustics - Test code for drywall systems of plasterboard with steel studs - Airborne sound insulation
slovensko: Akustika - Preskusni postopek za suhomontažne sisteme iz mavčno-kartonskih plošč s kovinsko konstrukcijo - Izolirnost pred zvokom v zraku
TC: AKU - Akustika ICS: 91.120.20 91.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16961:2018
angleško: Declaration of uncertainties in test reports
slovensko: Izjava o negotovosti v poročilih o preskušanju
TC: AKU - Akustika ICS: 91.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18233:2006
angleško: Acoustics - Application of new measurement methods in building and room acoustics (ISO 18233:2006)
slovensko: Akustika – Uporaba novih merilnih metod na področju gradbene in prostorske akustike (ISO 18233:2006)
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.01 91.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3382-1:2009
angleško: Acoustics - Measurement of room acoustic parameters - Part 1: Performance spaces (ISO 3382-1:2009)
slovensko: Akustika - Merjenje akustičnih parametrov v prostorih - 1. del: Prostori za prireditve (ISO 3382-1:2009)
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.01 91.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3382-2:2008
angleško: Acoustics - Measurement of room acoustic parameters - Part 2: Reverberation time in ordinary rooms (ISO 3382-2:2008)
slovensko: Akustika - Merjenje parametrov prostorske akustike - 2. del: Odmevni čas v običajnih prostorih (ISO 3382-2:2008)
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.01 91.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3382-3:2012
angleško: Acoustics - Measurement of room acoustic parameters - Part 3: Open plan offices (ISO 3382-3:2012)
slovensko: Akustika - Merjenje parametrov prostorske akustike - 3. del: Velike odprte pisarne (ISO 3382-3:2012)
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.01 91.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10140-1:2021
angleško: Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 1: Application rules for specific products (ISO 10140-1:2021)
slovensko: Akustika - Laboratorijsko merjenje zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 1. del: Pravila uporabe za določene proizvode (ISO 10140-1:2021)
TC: AKU - Akustika ICS: 91.060.01 17.140.01 91.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10140-2:2021
angleško: Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 2: Measurement of airborne sound insulation (ISO 10140-2:2021)
slovensko: Akustika - Laboratorijsko merjenje zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 2. del: Merjenje izolirnosti pred zvokom v zraku (ISO 10140-2:2021)
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.01 91.060.01 91.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10140-3:2021
angleško: Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 3: Measurement of impact sound insulation (ISO 10140-3:2021)
slovensko: Akustika - Laboratorijsko merjenje zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 3. del: Merjenje izolirnosti pred udarnim zvokom (ISO 10140-3:2021)
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.01 91.060.01 91.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi