ICS: 91.120.20 - Akustika v stavbah. Zvočna izolacija

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 128
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 354:2003
angleško : Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room (ISO 354:2003)
slovensko : Akustika - Merjenje absorpcije zvoka v odmevnici - (ISO 354:2003)
TC : AKU - Akustika ICS : 91.120.20 17.140.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3745:2012
angleško : Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for anechoic rooms and hemi-anechoic rooms (ISO 3745:2012)
slovensko : Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom - Precizijska metoda za gluhe in polgluhe prostore (ISO 3745:2012)
TC : AKU - Akustika ICS : 91.120.20 17.140.01
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2012
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5135:2020
angleško : Acoustics - Determination of sound power levels of noise from air-terminal devices, air-terminal units, dampers and valves by measurement in a reverberation test room (ISO 5135:2020)
slovensko : Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z meritvami v odmevnici za zračne izpuste ter dušilne in zaporne elemente za zrak (ISO 5135:2020)
TC : AKU - Akustika ICS : 91.120.20 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 717-1:2020
angleško : Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation (ISO 717-1:2020)
slovensko : Akustika - Vrednotenje zvočne izolirnosti v stavbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 1. del: Izolirnost pred zvokom v zraku (ISO 717-1:2020)
TC : AKU - Akustika ICS : 91.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 717-2:2020
angleško : Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation (ISO 717-2:2020)
slovensko : Akustika - Vrednotenje zvočne izolirnosti v stavbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 2. del: Izolirnost pred udarnim zvokom (ISO 717-2:2020)
TC : AKU - Akustika ICS : 91.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7235:2009
angleško : Acoustics - Laboratory measurement procedures for ducted silencers and air-terminal units - Insertion loss, flow noise and total pressure loss (ISO 7235:2003)
slovensko : Akustika - Laboratorijski merilni postopki za dušilnike v kanalih in elementih za dovod in odvod zraka - Dodano dušenje, hrup zaradi pretoka in padec celotnega tlaka (ISO 7235:2003)
TC : AKU - Akustika ICS : 91.140.30 17.140.01 91.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10052:2021
angleško : Acoustics - Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound - Survey method (ISO 10052:2021)
slovensko : Akustika - Terenska merjenja izolirnosti pred zvokom v zraku in udarnim zvokom - Informativna metoda (ISO 10052:2021)
TC : AKU - Akustika ICS : 91.120.20 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11654:1997
angleško : Acoustics - Sound absorbers for use in buildings - Rating of sound absorption (ISO 11654:1997)
slovensko : Akustika - Absorberji zvoka za uporabo v stavbah - Vrednotenje zvočne absorpcije (ISO 11654:1997)
TC : AKU - Akustika ICS : 91.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11691:2020
angleško : Acoustics - Measurement of insertion loss of ducted silencers without flow - Laboratory survey method (ISO 11691:2020)
slovensko : Akustika - Merjenje dodanega dušenja dušilnika zvoka v kanalu brez pretoka - Laboratorijska informativna metoda (ISO 11691:2020)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01 91.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12758:2019
angleško : Glass in building - Glazing and airborne sound insulation - Product descriptions, determination of properties and extension rules
slovensko : Steklo v gradbeništvu - Steklo in izolirnost pred zvokom v zraku - Opis proizvoda, opredelitev lastnosti in pravila razširitve
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.120.20 81.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14759:2005
angleško : Shutters - Acoustic insulation relative to airborne sound - Expression of performance
slovensko : Polkna – Zvočna izolacija glede na zvok v zraku –Izražanje lastnosti
TC : ISTP - Stavbno pohištvo ICS : 91.120.20 91.060.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15226:2006
angleško : Building products - Treatment of acoustics in product technical specifications
slovensko : Gradbeni proizvodi - Podajanje akustičnih lastnosti v tehničnih specifikacijah proizvodov
TC : AKU - Akustika ICS : 01.110 91.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15657:2017
angleško : Acoustic properties of building elements and of buildings - Laboratory measurement of structure-borne sound from building service equipment for all installation conditions
slovensko : Akustične lastnosti gradbenih elementov in stavb - Laboratorijsko merjenje strukturalnega zvoka v gradbenih elementih servisne opreme za vse načine namestitve
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01 91.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16032:2004
angleško : Acoustics - Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings - Engineering method (ISO 16032:2004)
slovensko : Akustika - Merjenje ravni zvočnega tlaka obratovalne opreme v stavbah – Inženirska metoda (ISO 16032:2004)
TC : AKU - Akustika ICS : 91.120.20 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16205:2020
angleško : Laboratory measurement of walking noise on floors
slovensko : Laboratorijsko merjenje hrupa pri hoji po podu
TC : AKU - Akustika ICS : 91.060.30 17.140.01 91.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16487:2014
angleško : Acoustics - Test code for suspended ceilings - Sound absorption
slovensko : Akustika - Preskusni postopek za viseče strope - Absorpcija zvoka
TC : AKU - Akustika ICS : 91.120.20 91.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16703:2015
angleško : Acoustics - Test code for drywall systems of plasterboard with steel studs - Airborne sound insulation
slovensko : Akustika - Preskusni postopek za suhomontažne sisteme iz mavčno-kartonskih plošč s kovinsko konstrukcijo - Izolirnost pred zvokom v zraku
TC : AKU - Akustika ICS : 91.120.20 91.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16961:2018
angleško : Declaration of uncertainties in test reports
slovensko : Izjava o negotovosti v poročilih o preskušanju
TC : AKU - Akustika ICS : 91.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18233:2006
angleško : Acoustics - Application of new measurement methods in building and room acoustics (ISO 18233:2006)
slovensko : Akustika – Uporaba novih merilnih metod na področju gradbene in prostorske akustike (ISO 18233:2006)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01 91.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3382-1:2009
angleško : Acoustics - Measurement of room acoustic parameters - Part 1: Performance spaces (ISO 3382-1:2009)
slovensko : Akustika - Merjenje akustičnih parametrov v prostorih - 1. del: Prostori za prireditve (ISO 3382-1:2009)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01 91.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3382-2:2008
angleško : Acoustics - Measurement of room acoustic parameters - Part 2: Reverberation time in ordinary rooms (ISO 3382-2:2008)
slovensko : Akustika - Merjenje parametrov prostorske akustike - 2. del: Odmevni čas v običajnih prostorih (ISO 3382-2:2008)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01 91.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3382-3:2022
angleško : Acoustics - Measurement of room acoustic parameters - Part 3: Open plan offices (ISO 3382-3:2022)
slovensko : Akustika - Merjenje parametrov prostorske akustike - 3. del: Velike odprte pisarne (ISO 3382-3:2022)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01 91.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10140-1:2021
angleško : Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 1: Application rules for specific products (ISO 10140-1:2021)
slovensko : Akustika - Laboratorijsko merjenje zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 1. del: Pravila uporabe za določene proizvode (ISO 10140-1:2021)
TC : AKU - Akustika ICS : 91.060.01 17.140.01 91.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10140-2:2021
angleško : Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 2: Measurement of airborne sound insulation (ISO 10140-2:2021)
slovensko : Akustika - Laboratorijsko merjenje zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 2. del: Merjenje izolirnosti pred zvokom v zraku (ISO 10140-2:2021)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01 91.060.01 91.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10140-3:2021
angleško : Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 3: Measurement of impact sound insulation (ISO 10140-3:2021)
slovensko : Akustika - Laboratorijsko merjenje zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 3. del: Merjenje izolirnosti pred udarnim zvokom (ISO 10140-3:2021)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01 91.060.01 91.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi