ICS: 91.120.25 - Zaščita pred potresi in vibracijami

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 38
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges - National annex
slovensko: Evrokod 8 - Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih - 2. del: Mostovi - Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 93.040 91.120.25
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-dec-2007
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings - National annex
slovensko: Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 3. del: Ocena in prenova stavb - Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.010.30 91.120.25
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-dec-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines - National annex
slovensko: Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - 4. del: Silosi, rezervoarji in cevovodi - Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.120.25 91.010.30
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-dec-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 8 – Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 5. del: Temelji, oporne konstrukcije in geotehnični vidiki – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 8 – Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 5. del: Temelji, oporne konstrukcije in geotehnični vidiki – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.120.25 91.010.30
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys - National annex
slovensko: Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 6. del: Stolpi, jambori, dimniki - Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.120.25 91.010.30 91.060.40
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-dec-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 81-77:2018
angleško: Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 77: Lifts subject to seismic conditions
slovensko: Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebne izvedbe osebnih in tovorno-osebnih dvigal - 77. del: Dvigala (lifti) za potresne razmere
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 91.120.25 91.140.90
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15129:2018
angleško: Anti-seismic devices
slovensko: Naprave za zagotavljanje potresne varnosti konstrukcij
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.120.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16681:2016
angleško: Steel static storage systems - Adjustable pallet racking systems - Principles for seismic design
slovensko: Stabilni jekleni sistemi za skladiščenje - Sistemi za nastavljive regale za palete - Načela potresno varnega projektiranja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.120.25 53.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17551:2021
angleško: Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Guidance for earthquake bracing
slovensko: Vgrajene naprave za gašenje - Avtomatski sprinklerski sistemi - Navodila za zaščito pred potresi
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.120.25 13.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1998-1:2004
angleško: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
slovensko: Evrokod 8 – Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 1. del: Splošna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.010.30 91.120.25
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2005
slovenski jezik SISTP-SR: 202.07 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1998-2:2005
angleško: Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges
slovensko: Evrokod 8 - Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih - 2. del: Mostovi
TC: KON - Konstrukcije ICS: 93.040 91.120.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1998-3:2005
angleško: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings
slovensko: Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 3. del: Ocena in prenova stavb
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.010.30 91.120.25
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2005
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1998-4:2006
angleško: Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines
slovensko: Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 4. del: Silosi, rezervoarji in cevovodi
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.010.30 91.120.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2006
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1998-5:2004
angleško: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects
slovensko: Evrokod 8 - Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - 5. del: Temelji, oporne konstrukcije in geotehnični vidiki
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.010.30 91.120.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2005
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1998-6:2005
angleško: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
slovensko: Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 6. del: Stolpi, jambori, dimniki
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.010.30 91.060.40 91.120.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2005
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19901-2:2017
angleško: Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 2: Seismic design procedures and criteria (ISO 19901-2:2017)
slovensko: Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Posebne zahteve za naftne ploščadi - 2. del: Postopki potresno varnega projektiranja in potresna merila (ISO 19901-2:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.120.25 75.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 50600-2-10:2021
angleško: Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-10: Earthquake risk and impact analysis
slovensko: Informacijska tehnologija - Naprave in infrastruktura podatkovnih centrov - 2-10. del: Potresno tveganje in ocena vpliva
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 35.110 91.120.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC/IEEE 60980-344:2021
angleško: Nuclear facilities - Equipment important to safety - Seismic qualification (IEC/IEEE 60980-344:2020)
slovensko: Jedrski objekti - Oprema, pomembna za varnost - Seizmična (potresna) kvalifikacija (IEC/IEEE 60980-344:2020)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 91.120.25 27.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1998-1:2004/AC:2009
angleško: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
slovensko: Evrokod 8 - Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - 1. del: Splošna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.010.30 91.120.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1998-2:2005/AC:2010
angleško: Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges
slovensko: Evrokod 8 - Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih - 2. del: Mostovi
TC: KON - Konstrukcije ICS: 93.040 91.120.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2010
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1998-3:2005/AC:2013
angleško: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings
slovensko: Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - 3. del: Ocena in prenova stavb
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.010.30 91.120.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1998-1:2004/A1:2013
angleško: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
slovensko: Evrokod 8 - Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - 1. del: Splošna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe - Dodatek A1
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.010.30 91.120.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1998-2:2005/A1:2009
angleško: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges
slovensko: Evrokod 8: Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih - 2. del: Mostovi
TC: KON - Konstrukcije ICS: 93.040 91.120.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1998-2:2005/A2:2011
angleško: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges
slovensko: Evrokod 8: Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih - 2. del: Mostovi
TC: KON - Konstrukcije ICS: 93.040 91.120.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings - National annex
slovensko: Evrokod 8 - Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - 1. del: Splošna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe - Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.120.25 91.010.30
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2009
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi