ICS: 91.120.25 - Zaščita pred potresi in vibracijami

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 40
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings - National annex
slovensko : Evrokod 8 - Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - 1. del: Splošna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe - Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.120.25 91.010.30
Stopnja : 7160 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Apr-2009
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges - National annex
slovensko : Evrokod 8 - Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih - 2. del: Mostovi - Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 93.040 91.120.25
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Dec-2007
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings - National annex
slovensko : Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 3. del: Ocena in prenova stavb - Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.010.30 91.120.25
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Dec-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines - National annex
slovensko : Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - 4. del: Silosi, rezervoarji in cevovodi - Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.120.25 91.010.30
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Dec-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Evrokod 8 – Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 5. del: Temelji, oporne konstrukcije in geotehnični vidiki – Nacionalni dodatek
slovensko : Evrokod 8 – Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 5. del: Temelji, oporne konstrukcije in geotehnični vidiki – Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.120.25 91.010.30
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys - National annex
slovensko : Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 6. del: Stolpi, jambori, dimniki - Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.120.25 91.010.30 91.060.40
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Dec-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 81-77:2018
angleško : Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 77: Lifts subject to seismic conditions
slovensko : Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebne izvedbe osebnih in tovorno-osebnih dvigal - 77. del: Dvigala (lifti) za potresne razmere
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 91.120.25 91.140.90
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15129:2018
angleško : Anti-seismic devices
slovensko : Naprave za zagotavljanje potresne varnosti konstrukcij
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.120.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16681:2016
angleško : Steel static storage systems - Adjustable pallet racking systems - Principles for seismic design
slovensko : Stabilni jekleni sistemi za skladiščenje - Sistemi za nastavljive regale za palete - Načela potresno varnega projektiranja
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.120.25 53.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17551:2021
angleško : Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Guidance for earthquake bracing
slovensko : Vgrajene naprave za gašenje - Avtomatski sprinklerski sistemi - Navodila za zaščito pred potresi
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.120.25 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1998-1:2004
angleško : Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
slovensko : Evrokod 8 – Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 1. del: Splošna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.010.30 91.120.25
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2005
slovenski jezik SISTP-SR: 202.07 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1998-2:2005
angleško : Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges
slovensko : Evrokod 8 - Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih - 2. del: Mostovi
TC : KON - Konstrukcije ICS : 93.040 91.120.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1998-3:2005
angleško : Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings
slovensko : Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 3. del: Ocena in prenova stavb
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.010.30 91.120.25
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2005
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1998-4:2006
angleško : Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines
slovensko : Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 4. del: Silosi, rezervoarji in cevovodi
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.010.30 91.120.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2006
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1998-5:2004
angleško : Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects
slovensko : Evrokod 8 - Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - 5. del: Temelji, oporne konstrukcije in geotehnični vidiki
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.010.30 91.120.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2005
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1998-6:2005
angleško : Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
slovensko : Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 6. del: Stolpi, jambori, dimniki
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.010.30 91.060.40 91.120.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2005
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19901-2:2017
angleško : Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 2: Seismic design procedures and criteria (ISO 19901-2:2017)
slovensko : Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Posebne zahteve za naftne ploščadi - 2. del: Postopki potresno varnega projektiranja in potresna merila (ISO 19901-2:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.120.25 75.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50600-2-10:2021
angleško : Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-10: Earthquake risk and impact analysis
slovensko : Informacijska tehnologija - Naprave in infrastruktura podatkovnih centrov - 2-10. del: Potresno tveganje in ocena vpliva
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 35.110 91.120.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC/IEEE 60980-344:2021
angleško : Nuclear facilities - Equipment important to safety - Seismic qualification (IEC/IEEE 60980-344:2020)
slovensko : Jedrski objekti - Oprema, pomembna za varnost - Seizmična (potresna) kvalifikacija (IEC/IEEE 60980-344:2020)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 91.120.25 27.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1998-1:2004/AC:2009
angleško : Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
slovensko : Evrokod 8 - Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - 1. del: Splošna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.010.30 91.120.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1998-2:2005/AC:2010
angleško : Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges
slovensko : Evrokod 8 - Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih - 2. del: Mostovi
TC : KON - Konstrukcije ICS : 93.040 91.120.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2010
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1998-3:2005/AC:2013
angleško : Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings
slovensko : Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - 3. del: Ocena in prenova stavb
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.010.30 91.120.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1998-1:2004/A1:2013
angleško : Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
slovensko : Evrokod 8 - Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - 1. del: Splošna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe - Dodatek A1
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.010.30 91.120.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1998-2:2005/A1:2009
angleško : Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges
slovensko : Evrokod 8: Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih - 2. del: Mostovi
TC : KON - Konstrukcije ICS : 93.040 91.120.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1998-2:2005/A2:2011
angleško : Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges
slovensko : Evrokod 8: Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih - 2. del: Mostovi
TC : KON - Konstrukcije ICS : 93.040 91.120.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi