ICS: 91.120.30 - Zaščita pred vlago

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 46
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12572:2016
angleško: Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of water vapour transmission properties - Cup method (ISO 12572:2016)
slovensko: Higrotermalno obnašanje gradbenih materialov in proizvodov - Ugotavljanje lastnosti za prehod vodne pare - Metoda s čašami (ISO 12572:2016)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.30 91.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12865:2001
angleško: Hygrothermal performance of building components and building elements - Determination of the resistance of external wall systems to driving rain under pulsating air pressure
slovensko: Higrotermalno obnašanje sestavnih delov stavb in elementov stavb – Ugotavljanje upora zunanjega zaščitnega sloja stene proti dežju pri spreminjajočem se tlaku zraka
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13788:2012
angleško: Hygrothermal performance of building components and building elements - Internal surface temperature to avoid critical surface humidity and interstitial condensation - Calculation methods (ISO 13788:2012)
slovensko: Higrotermalno obnašanje sestavnih delov stavb in elementov stavb - Notranja površinska temperatura za preprečevanje kritične vlage na površini konstrukcije in kondenzacije v konstrukciji - Računska metoda (ISO 13788:2012)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.30 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15026:2007
angleško: Hygrothermal performance of building components and building elements - Assessment of moisture transfer by numerical simulation
slovensko: Higrotermalno obnašanje sestavnih delov stavb in elementov stavb - Ocenjevanje prenosa vlage z numerično simulacijo
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15148:2002
angleško: Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of water absorption coefficient by partial immersion (ISO 15148:2002)
slovensko: Higrotermalne lastnosti gradbenih materialov in proizvodov – Ugotavljanje koeficienta navzemanja z vodo z metodo delne potopitve (ISO 15148:2002)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.30 91.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15601:2012
angleško: Hygrothermal performance of buildings - Resistance to wind-driven rain of roof coverings with discontinuously laid small elements - Test method
slovensko: Higrotermične značilnosti stavb - Odpornost proti obremenitvi z dežjem, ki ga nosi veter s strehe z nezvezno položeno strešno kritino - Preskusna metoda
TC: TOP - Toplota ICS: 91.060.20 91.120.30 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Kunststoff-Dichtungsbahnen aus Polyisobutilen (PIB); Anforderungen
slovensko: Polimerni tesnilni trakovi iz poliizobutilena (PIB) - Zahteve
TC: IGFI - Gradbena fizika ICS: 91.120.30
Stopnja: 7100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1997
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Kunststoff-Dichtungsbahnen aus Weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid (PVC-P) nicht bitumenverträglich; Anforderungen
slovensko: Polimerni tesnilni trakovi iz mehčanega polivinilklorida (PVC-P), neodporni proti bitumnu - Zahteve
TC: IGFI - Gradbena fizika ICS: 91.120.30
Stopnja: 7100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1997
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15927-5:2004
angleško: Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 5: Data for design heat load for space heating (ISO 15927-5:2004)
slovensko: Higrotermične značilnosti stavb – Izračun in predstavitev klimatskih podatkov – 5. del: Podatki za določitev računske potrebne toplote za ogrevanje prostorov (ISO 15927-5:2004)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.30 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško:
slovensko: Tesnjenje objektov - 1. del: Splošno, pojmi, namen posameznih vrst izolacije
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.120.30
Stopnja: 6260 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško:
slovensko: Tesnjenje objektov - 2. del: Materiali
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.120.30 91.100.50
Stopnja: 6260 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2011
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško:
slovensko: Tesnjenje objektov - 3. del: Zahteve za podlago in obdelava materialov (vgrajevanje)
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.120.30
Stopnja: 6260 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško:
slovensko: Tesnjenje objektov - 4. del: Tesnjenje pred talno vlago (kapilarna vlaga) in ponikajočo vodo, ki ne zastaja, na talne plošče in stene, dimenzioniranje in izvedba
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.120.30
Stopnja: 6260 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško:
slovensko: Tesnjenje objektov - 5. del: Tesnjenje pred nepritiskajočo vodo na stropne površine in v mokrih prostorih, dimenzioniranje in izvedba
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.120.30
Stopnja: 6260 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško:
slovensko: Tesnjenje objektov - 6. del: Tesnjenje pred pritiskajočo zunanjo vodo in pronicajočo vodo, ki zastaja, dimenzioniranje in izvedba
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.120.30
Stopnja: 6260 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško:
slovensko: Tesnjenje objektov - 7. del: Tesnjenje pred pritiskajočo notranjo vodo; dimenzioniranje in izvedba
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.120.30
Stopnja: 6260 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2011
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško:
slovensko: Tesnjenje objektov - 8. del: Tesnjenje dilatacijskih gibajočih stikov
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.120.30
Stopnja: 6260 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško:
slovensko: Tesnjenje objektov - 9. del: Preboji, prehodi, priključki in zaključki
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.120.30
Stopnja: 6260 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško:
slovensko: Tesnjenje objektov - 10. del: Zaščitne plasti in varovalni ukrepi
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.120.30
Stopnja: 6260 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15148:2002/A1:2016
angleško: Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of water absorption coefficient by partial immersion - Amendment 1 (ISO 15148:2002/Amd 1:2016)
slovensko: Higrotermalne lastnosti gradbenih materialov in proizvodov - Ugotavljanje koeficienta navzemanja z vodo z metodo delne potopitve Dopolnilo A1 (ISO 15148:2002/Amd 1:2016)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.30 91.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15927-5:2004/A1:2011
angleško: Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 5: Data for design heat load for space heating - Amendment 1 (15927-5:2004/A1:2011)
slovensko: Higrotermične značilnosti stavb - Izračun in predstavitev klimatskih podatkov - 5. del: Podatki za določitev računske potrebne toplote za ogrevanje prostorov - Dopolnilo 1 (ISO 15927-5:2004/A1:2011)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.30 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12571:2000
angleško: Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of hygroscopic sorption properties (ISO 12571:2000)
slovensko: Higrotermalne lastnosti gradbenih materialov in proizvodov - Ugotavljanje higroskopnosti (ISO 12571:2000)
TC: IGFI - Gradbena fizika ICS: 91.120.30 91.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2001
Razveljavitev: 01-maj-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12571:2013
angleško: Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of hygroscopic sorption properties (ISO 12571:2013)
slovensko: Higrotermalno obnašanje gradbenih materialov in proizvodov - Ugotavljanje higroskopnosti (ISO12571:2013)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.30 91.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2013
Razveljavitev: 01-mar-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12572:2001
angleško: Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of water vapour transmission properties (ISO 12572:2001)
slovensko: Higrotermalno obnašanje gradbenih materialov in proizvodov - Ugotavljanje lastnosti za prehod vodne pare (ISO 12572:2001)
TC: IGFI - Gradbena fizika ICS: 91.120.30 91.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-2002
Razveljavitev: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13788:2001
angleško: Hygrothermal performance of building components and building elements - Internal surface temperature to avoid critical surface humidity and interstitial condensation - Calculation methods (ISO 13788:2001)
slovensko: Higrotermalne obnašanje sestavnih delov stavb in elementov stavb – Notranja površinska temperatura za preprečevanje kritične vlage ob površini in kondenzacije v konstrukciji – Računska metoda (ISO 13788:2001)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.30 91.120.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-2002
Razveljavitev: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi