ICS: 91.140.10 - Sistemi centralnega ogrevanja

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 282
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 215:2019
angleško : Thermostatic radiator valves - Requirements and test methods
slovensko : Termostatski ventili za ogrevala - Zahteve in preskusne metode
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 23.060.01 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 656:1999
angleško : Gas-fired central heating boilers - Type B boilers of nominal heat input exceeding 70 kW but not exceeding 300 kW
slovensko : Plinski kotli za centralno ogrevanje – Tip kotlov B z imensko močjo nad 70 kW do vključno 300 kW
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 97.100.20 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 834:2013
angleško : Heat cost allocators for the determination of the consumption of room heating radiators - Appliances with electrical energy supply
slovensko : Delilniki stroškov oddane toplote ogreval - Naprave z električnim napajanjem
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 835:1994
angleško : Heat cost allocators for the determination of the consumption of room heating radiators - Appliances without an electrical energy supply, based on the evaporation principle
slovensko : Delilniki stroškov porabe toplote ogreval – Naprave brez električnega napajanja na osnovi izhlapevanja
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1148:1998
angleško : Heat exchangers - Water to water heat exchangers for district heating - Test procedures for establishing the performance data
slovensko : Prenosniki toplote – Prenosniki toplote voda/voda za daljinsko ogrevanje – Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.060.30 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 303-1:2017
angleško : Heating boilers - Part 1: Heating boilers with forced draught burners - Terminology, general requirements, testing and marking
slovensko : Kotli za gretje - 1. del: Kotli z ventilatorskimi gorilniki - Terminologija, splošne zahteve, preskušanje in označevanje
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 27.060.01 91.140.10 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 303-2:2017
angleško : Heating boilers - Part 2: Heating boilers with forced draught burners - Special requirements for boilers with atomizing oil burners
slovensko : Kotli za gretje - 2. del: Kotli z ventilatorskimi gorilniki - Posebne zahteve za kotle z razprševalnimi oljnimi gorilniki
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 27.060.10 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 303-3:1998
angleško : Heating boilers - Part 3: Gas-fired central heating boilers - Assembly comprising a boiler body and a forced draught burner
slovensko : Kotli za ogrevanje - 3. del: Plinski kotli za centralno ogrevanje – Sestava kotla in ventilatorskega gorilnika
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 97.100.20 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 303-4:1999
angleško : Heating boilers - Part 4: Heating boilers with forced draught burners - Special requirements for boilers with forced draught oil burners with outputs up to 70 kW and a maximum operating pressure of 3 bar - Terminology, special requirements, testing and marking
slovensko : Kotli za gretje - 4. del: Kotli z ventilatorskimi gorilniki – Posebne zahteve za kotle z razprševalnimi oljnimi ventilatorskimi gorilniki z močjo do 70 kW in najvišjim delovnim tlakom 3 bare - Terminologija, posebne zahteve, preskušanje in označevanje
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 91.140.10 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 303-5:2021
angleško : Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, manually and automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kW - Terminology, requirements, testing and marking
slovensko : Kotli za gretje - 5. del: Kotli na trdna goriva z ročnim in samodejnim polnjenjem z nazivno močjo do 500 kW - Terminologija, zahteve, preskušanje in označevanje
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 97.100.30 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
Razveljavitev : 01-Jan-2023
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 303-7:2006
angleško : Heating boilers - Part 7: Gas-fired central heating boilers equipped with a forced draught burner of nominal heat output not exceeding 1 000 kW
slovensko : Kotli za gretje - 7. del: Plinski kotli za centralno gretje z ventilatorskimi gorilniki z imensko grelno močjo do vključno 1000 kW
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2007
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 442-1:2014
angleško : Radiators and convectors - Part 1: Technical specifications and requirements
slovensko : Končni prenosniki toplote in konvektorji - 1. del: Tehnične specifikacije in zahteve
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 442-2:2014
angleško : Radiators and convectors - Part 2: Test methods and rating
slovensko : Končni prenosniki toplote in konvektorji - 2. del: Preskusne metode in vrednotenje
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12170:2002
angleško : Heating systems in buildings - Procedure for the preparation of documents for operation, maintenance and use - Heating systems requiring a trained operator
slovensko : Grelni sistemi v stavbah – Postopki za pripravo dokumentov za delovanje, vzdrževanje in uporabo – Grelni sistemi, ki zahtevajo usposobljenega upravljavca
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12171:2002
angleško : Heating systems in buildings - Procedure for the preparation of documents for operation, maintenance and use - Heating systems not requiring a trained operator
slovensko : Grelni sistemi v stavbah – Postopki za pripravo dokumentov za delovanje, vzdrževanje in uporabo – Grelni sistemi, ki ne zahtevajo usposobljenega upravljavca
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1264-1:2021
angleško : Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 1: Definitions and symbols
slovensko : Ploskovni sistemi za ogrevanje in hlajenje z vodo - 1. del: Definicije in simboli
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.10 01.075 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1264-2:2021
angleško : Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 2: Floor heating: Methods for the determination of the thermal output using calculations and experimental tests
slovensko : Ploskovni sistemi za ogrevanje in hlajenje z vodo - 2. del: Talno ogrevanje - Metode za določevanje oddaje toplote z izračuni in preskušanjem
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1264-3:2021
angleško : Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 3: Dimensioning
slovensko : Ploskovni sistemi za ogrevanje in hlajenje z vodo - 3. del: Dimenzioniranje
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1264-4:2021
angleško : Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 4: Installation
slovensko : Ploskovni sistemi za ogrevanje in hlajenje z vodo - 4. del: Vgradnja
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1264-5:2021
angleško : Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 5: Determination of the thermal output for wall and ceiling heating and for floor, wall and ceiling cooling
slovensko : Ploskovni sistemi za ogrevanje in hlajenje z vodo - 5. del: Določevanje oddaje toplote za stensko in stropno ogrevanje ter talno, stensko in stropno hlajenje
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12809:2001
angleško : Residential independent boilers fired by solid fuel - Nominal heat output up to 50 kW - Requirements and test methods
slovensko : Ogrevalni kotli na trdna goriva - Imenska grelna moč do 50 kW - Zahteve in preskusne metode
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.10 97.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2003
Razveljavitev : 01-Feb-2023
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13831:2007
angleško : Closed expansion vessels with built in diaphragm for installation in water
slovensko : Zaprte ekspanzijske posode z vgrajeno membrano za vodne napeljave
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2007
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13836:2006
angleško : Gas fired central heating boilers - Type B boilers of nominal heat input exceeding 300 kW, but not exceeding 1 000 kW
slovensko : Plinski kotli za centralno gretje - Tip kotlov B z imensko močjo nad 300 kW do vključno 1000 kW
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 97.100.20 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2007
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14336:2004
angleško : Heating systems in buildings - Installation and commissioning of water based heating systems
slovensko : Ogrevalni sistemi v stavbah - Vgradnja in zagon toplovodnih sistemov
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14337:2005
angleško : Heating Systems in buildings - Design and installation of direct electrical room heating systems
slovensko : Grelni sistemi v stavbah – Načrtovanje in vgradnja neposrednih električnih sistemov za gretje prostorov
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 97.100.10 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi