ICS: 91.140.30 - Prezračevalni in klimatski sistemi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 259
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 810:1997
angleško : Dehumidifiers with electrically driven compressors - Rating tests, marking, operational requirements and technical data sheet
slovensko : Dehumidifiers with electrically driven compressors - Rating tests, marking, operational requirements and technical data sheet
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1505:1997
angleško : Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with rectangular cross section - Dimensions
slovensko : Prezračevanje stavb – Pravokotni pločevinasti kanali in fazonski kosi - Mere
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1506:2007
angleško : Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with circular cross-section - Dimensions
slovensko : Prezračevanje stavb - Okrogli pločevinasti kanali in fazonski kosi - Mere
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1507:2006
angleško : Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts with rectangular section - Requirements for strength and leakage
slovensko : Prezračevanje stavb - Razvod zraka - Pravokotni pločevinasti zračni kanali - Zahteve za odpornost in tesnost
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1751:2014
angleško : Ventilation for buildings - Air terminal devices - Aerodynamic testing of damper and valves
slovensko : Prezračevanje stavb - Naprave za dovod in odvod zraka - Aerodinamično preskušanje dušilnikov in loput
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1886:2007
angleško : Ventilation for buildings - Air handling units - Mechanical performance
slovensko : Prezračevanje stavb - Centralne enote - Mehanske lastnosti in merilni postopki
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7235:2009
angleško : Acoustics - Laboratory measurement procedures for ducted silencers and air-terminal units - Insertion loss, flow noise and total pressure loss (ISO 7235:2003)
slovensko : Akustika - Laboratorijski merilni postopki za dušilnike v kanalih in elementih za dovod in odvod zraka - Dodano dušenje, hrup zaradi pretoka in padec celotnega tlaka (ISO 7235:2003)
TC : AKU - Akustika ICS : 91.140.30 17.140.01 91.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12097:2006
angleško : Ventilation for Buildings - Ductwork - Requirements for ductwork components to facilitate maintenance of ductwork systems
slovensko : Prezračevanje stavb – Kanali – Zahteve za elemente kanalov za omogočanje vzdrževanja kanalskih sistemov
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12220:1998
angleško : Ventilation for buildings - Ductwork - Dimensions of circular flanges for general ventilation
slovensko : Prezračevanje stavb – Razvod zraka – Mere okroglih prirobnic pri splošnem prezračevanju
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30 23.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12236:2002
angleško : Ventilation for buildings - Ductwork hangers and supports - Requirements for strength
slovensko : Prezračevanje stavb – Obešala in nosilci za razvod zraka – Zahteve na odpornost
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12237:2003
angleško : Ventilation for buildings - Ductwork - Strength and leakage of circular sheet metal ducts
slovensko : Prezračevanje stavb - Razvod zraka - Okrogli pločevinasti zračni kanali - Odpornost in tesnost - Zahteve in preskušanje
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12238:2001
angleško : Ventilation for buildings - Air terminal devices - Aerodynamic testing and rating for mixed flow application
slovensko : Prezračevanje stavb - Naprave za razvod zraka - Aerodinamično preskušanje in ocenitev aplikacij strujanja zraka
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12239:2001
angleško : Ventilation for buildings - Air terminal devices - Aerodynamic testing and rating for displacement flow applications
slovensko : Prezračevanje stavb - Naprave za razvod zraka - Aerodinamično preskušanje in ocenitev zračnega strujanja zraka
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12589:2001
angleško : Ventilation for buildings - Air terminal units - Aerodynamic testing and rating of constant and variable rate terminal units
slovensko : Prezračevanje stavb - Naprave za razvod zraka - Aerodinamično preskušanje in ocenitev enot za konstantno in spremenljivo količino zraka
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12599:2012
angleško : Ventilation for buildings - Test procedures and measurement methods to hand over air conditioning and ventilation systems
slovensko : Prezračevanje stavb - Preskusni postopki in merilne metode za predajo klimatskih in prezračevalnih sistemov
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2013
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12792:2003
angleško : Ventilation for buildings - Symbols, terminology and graphical symbols
slovensko : Prezračevanje stavb – Simboli, terminologija in grafični simboli
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30 01.075 01.040.91
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2004
slovenski jezik SISTP-SL: 136.73 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13030:2001
angleško : Ventilation for buildings - Terminals - Performance testing of louvres subjected to simulated rain
slovensko : Prezračevanje stavb - Enote - Preskušanje lastnosti prezračevalnih odprtin, izpostavljenih simulaciji dežja
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13053:2019
angleško : Ventilation for buildings - Air handling units - Rating and performance for units, components and sections
slovensko : Prezračevanje stavb - Klimatske naprave - Ocenjevanje in lastnosti naprav, sestavnih delov in sklopov
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2020
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13142:2021
angleško : Ventilation for buildings - Components/products for residential ventilation - Required and optional performance characteristics
slovensko : Prezračevanje stavb - Sestavni deli/izdelki za prezračevanje stanovanjskih stavb - Zahtevane in izbirne lastnosti
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13180:2001
angleško : Ventilation for buildings - Ductwork - Dimensions and mechanical requirements for flexible ducts
slovensko : Prezračevanje stavb - Razvod zraka - Mere in mehanske zahteve za gibke kanale
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13181:2001
angleško : Ventilation for buildings - Terminals - Performance testing of louvres subject to simulated sand
slovensko : Prezračevanje stavb - Enote - Preskušanje lastnosti prezračevalnih odprtin, izpostavljenih vplivu simulacije peska
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13182:2002
angleško : Ventilation for buildings - Instrumentation requirements for air velocity measurements in ventilated spaces
slovensko : Prezračevanje stavb - Zahtevana merilna opremljenost za merjenje hitrosti zraka v prezračevanih prostorih
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13264:2001
angleško : Ventilation for buildings - Floor mounted air terminal devices - Tests for structural classification
slovensko : Prezračevanje stavb - Talne enote za razvod zraka - Preskusi za strukturno razdelitev
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13403:2003
angleško : Ventilation for buildings - Non-metallic ducts - Ductwork made from insulation ductboards
slovensko : Prezračevanje stavb - Nekovinski kanali - Kanali iz izolacijskega materiala
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13410:2001
angleško : Gas-fired overhead radiant heaters - Ventilation requirements for non-domestic premises
slovensko : Plinska stropna sevala – Zahteve za prezračevanje nestanovanjskih prostorov
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 97.100.20 91.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi