ICS: 91.140.40 - Sistemi za oskrbo s plinom

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 132
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 331:2015
angleško: Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas installations for buildings
slovensko: Ročne krogelne pipe in zasuni za plinske napeljave v stavbah
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 91.140.40 23.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 437:2018
angleško: Test gases - Test pressures - Appliance categories
slovensko: Preskusni plini - Preskusni tlaki - Kategorije naprav
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 91.140.40 27.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 549:2019
angleško: Rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and gas equipment
slovensko: Gumeni materiali za tesnila in membrane v plinskih aparatih in plinskih napravah
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 91.140.40 83.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 682:2002
angleško: Elastomeric Seals - Materials requirements for seals used in pipes and fittings carrying gas and hydrocarbon fluids
slovensko: Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za pipe in napeljavo za plin in vodikoogljikove tekočine
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 91.140.40 83.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 969:2009
angleško: Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for gas pipelines - Requirements and test methods
slovensko: Cevi, fitingi in dodatki iz duktilne litine za plinovode - Zahteve in postopki preskušanja
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 77.140.75 91.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1359:2017
angleško: Gas meters - Diaphragm gas meters
slovensko: Plinomeri - Mehovni plinomeri
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 91.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1594:2013
angleško: Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar - Functional requirements
slovensko: Infrastruktura za plin - Cevovodni sistemi za najvišjii delovni tlak nad 16 bar - Funkcionalne zahteve
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 91.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1749:2020
angleško: Classification of gas appliances according to the method of supplying combustion air and of evacuation of the combustion products (types)
slovensko: Razvrščanje plinskih aparatov glede na način dovajanja zgorevalnega zraka in odvajanja produktov zgorevanja (tipi)
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 91.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1775:2007
angleško: Gas supply - Gas pipework for buildings - Maximum operating pressure less than or equal to 5 bar - Functional recommendations
slovensko: Oskrba s plinom - Plinovod za stavbe - Najvišji delovni tlak do vključno 5 bar - Funkcionalna priporočila
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 91.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1776:2015
angleško: Gas infrastructure - Gas measuring systems - Functional requirements
slovensko: Infrastruktura za plin - Merilni sistemi - Funkcionalne zahteve
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 91.140.40 75.180.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 751-1:1996
angleško: Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 1: Anaerobic jointing compounds
slovensko: Tesnilni materiali za kovinske navojne zveze v stiku s plini 1., 2. in 3. družine ter vročo vodo - 1. del: Anaerobni tesnilni materiali
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 91.140.60 91.140.40 83.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 751-2:1996
angleško: Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 2: Non-hardening jointing compounds
slovensko: Tesnilni materiali za kovinske navojne zveze v stiku s plini 1., 2. in 3. družine ter vročo vodo - 2. del: Nestrdljivi tesnilni materiali
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 91.140.60 91.140.40 83.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 751-3:1996
angleško: Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 3: Unsintered PTFE tapes
slovensko: Tesnilni materiali za kovinske navojne zveze v stiku s plini 1., 2. in 3. družine ter vročo vodo - 3. del: Nesintrani PTFE trakovi
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 91.140.60 91.140.40 83.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12261:2018
angleško: Gas meters - Turbine gas meters
slovensko: Plinomeri - Turbinski plinomeri
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 91.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12279:2000
angleško: Gas supply systems - Gas pressure regulating installations on service lines - Functional requirements
slovensko: Sistemi oskrbe s plinom – Naprave za regulacijo tlaka na priključnih vodih - Funkcionalne zahteve
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 91.140.40 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12327:2012
angleško: Gas infrastructure - Pressure testing, commissioning and decommissioning procedures - Functional requirements
slovensko: Infrastruktura za plin - Tlačni preskus, postopki za začetek in prenehanje obratovanja - Funkcionalne zahteve
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 91.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12480:2018
angleško: Gas meters - Rotary displacement gas meters
slovensko: Plinomeri - Rotacijski plinomeri
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 91.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13090:2000
angleško: Means for resealing threaded joints of gas pipework in buildings
slovensko: Sredstva za pretesnitev navojnih spojev pri plinski napeljavi v stavbah
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 91.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14236:2018
angleško: Ultrasonic domestic gas meters
slovensko: Ultrazvočni plinomeri za gospodinjstva
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 91.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14291:2004
angleško: Foam producing solutions for leak detection on gas installations
slovensko: Penilne raztopineza preskušanje tesnosti plinskih napeljav
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 91.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14459:2015
angleško: Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels - Control functions in electronic systems - Methods for classification and assessment
slovensko: Varnostne in nadzorne naprave za gorilnike in aparate na plin ali tekoča goriva - Regulacijske in nadzorne funkcije v elektronskih sistemih - Metode za razvrščanje in ocenjevanje
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 97.100.20 91.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14800:2007
angleško: Corrugated safety metal hose assemblies for the connection of domestic appliances using gaseous fuels
slovensko: Rebrasta fleksibilna varnostna kovinska cev za priključitev gospodinjskih plinskih aparatov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.140.75 91.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2007
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15069:2008
angleško: Safety gas connection valves for metal hose assemblies used for the connection of domestic appliances using gaseous fuel
slovensko: Varnostni plinski ventili za kovinske cevne priključke za priključitev gospodinjskih plinskih aparatov
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 91.140.40 23.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15266:2007
angleško: Stainless steel pliable corrugated tubing kits in buildings for gas with an operating pressure up to 0,5 bar
slovensko: Upogljivi valoviti cevni kompleti iz nerjavnega jekla za plin v stavbah z delovnim tlakom do 0,5 bara
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.140.75 91.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2007
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15399:2018
angleško: Gas infrastructure - Safety Management Systems for gas networks with maximum operating pressure up to and including 16 bar
slovensko: Infrastruktura za plin - Sistemi varnega upravljanja plinovodnih omrežij z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 91.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi