ICS: 91.140.40 - Sistemi za oskrbo s plinom

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 140
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN Guide 18:2021
angleško : Gas Appliances and Fittings - Guidelines for the implementation of Essential Requirements of Gas Appliances Regulation 2016/426/EU in European standards
slovensko : Plinske naprave in fitingi - Smernice za vključitev bistvenih zahtev Uredbe 2016/426/EU o plinskih napravah v evropske standarde
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 91.140.40 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 331:2015
angleško : Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas installations for buildings
slovensko : Ročne krogelne pipe in zasuni za plinske napeljave v stavbah
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 91.140.40 23.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 437:2021
angleško : Test gases - Test pressures - Appliance categories
slovensko : Preskusni plini - Preskusni tlaki - Kategorije naprav
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 91.140.40 27.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 549:2019
angleško : Rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and gas equipment
slovensko : Gumeni materiali za tesnila in membrane v plinskih aparatih in plinskih napravah
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 91.140.40 83.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 682:2002
angleško : Elastomeric Seals - Materials requirements for seals used in pipes and fittings carrying gas and hydrocarbon fluids
slovensko : Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za pipe in napeljavo za plin in vodikoogljikove tekočine
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 91.140.40 83.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 969:2009
angleško : Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for gas pipelines - Requirements and test methods
slovensko : Cevi, fitingi in dodatki iz duktilne litine za plinovode - Zahteve in postopki preskušanja
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 77.140.75 91.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1359:2017
angleško : Gas meters - Diaphragm gas meters
slovensko : Plinomeri - Mehovni plinomeri
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 91.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1594:2013
angleško : Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar - Functional requirements
slovensko : Infrastruktura za plin - Cevovodni sistemi za najvišjii delovni tlak nad 16 bar - Funkcionalne zahteve
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 91.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1749:2020
angleško : Classification of gas appliances according to the method of supplying combustion air and of evacuation of the combustion products (types)
slovensko : Razvrščanje plinskih aparatov glede na način dovajanja zgorevalnega zraka in odvajanja produktov zgorevanja (tipi)
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 91.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1775:2007
angleško : Gas supply - Gas pipework for buildings - Maximum operating pressure less than or equal to 5 bar - Functional recommendations
slovensko : Oskrba s plinom - Plinovod za stavbe - Najvišji delovni tlak do vključno 5 bar - Funkcionalna priporočila
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 91.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1776:2015
angleško : Gas infrastructure - Gas measuring systems - Functional requirements
slovensko : Infrastruktura za plin - Merilni sistemi - Funkcionalne zahteve
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 91.140.40 75.180.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 751-1:1996
angleško : Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 1: Anaerobic jointing compounds
slovensko : Tesnilni materiali za kovinske navojne zveze v stiku s plini 1., 2. in 3. družine ter vročo vodo - 1. del: Anaerobni tesnilni materiali
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 91.140.60 91.140.40 83.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 751-2:1996
angleško : Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 2: Non-hardening jointing compounds
slovensko : Tesnilni materiali za kovinske navojne zveze v stiku s plini 1., 2. in 3. družine ter vročo vodo - 2. del: Nestrdljivi tesnilni materiali
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 91.140.60 91.140.40 83.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 751-3:1996
angleško : Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 3: Unsintered PTFE tapes
slovensko : Tesnilni materiali za kovinske navojne zveze v stiku s plini 1., 2. in 3. družine ter vročo vodo - 3. del: Nesintrani PTFE trakovi
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 91.140.60 91.140.40 83.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12261:2018
angleško : Gas meters - Turbine gas meters
slovensko : Plinomeri - Turbinski plinomeri
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 91.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12279:2000
angleško : Gas supply systems - Gas pressure regulating installations on service lines - Functional requirements
slovensko : Sistemi oskrbe s plinom – Naprave za regulacijo tlaka na priključnih vodih - Funkcionalne zahteve
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 91.140.40 23.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12327:2012
angleško : Gas infrastructure - Pressure testing, commissioning and decommissioning procedures - Functional requirements
slovensko : Infrastruktura za plin - Tlačni preskus, postopki za začetek in prenehanje obratovanja - Funkcionalne zahteve
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 91.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12480:2018
angleško : Gas meters - Rotary displacement gas meters
slovensko : Plinomeri - Rotacijski plinomeri
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 91.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12732:2021
angleško : Gas infrastructure - Welding steel pipework - Functional requirements
slovensko : Infrastruktura za plin - Varjenje jeklenih cevovodov - Funkcionalne zahteve
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 91.140.40 25.160.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13090:2000
angleško : Means for resealing threaded joints of gas pipework in buildings
slovensko : Sredstva za pretesnitev navojnih spojev pri plinski napeljavi v stavbah
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 91.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14236:2018
angleško : Ultrasonic domestic gas meters
slovensko : Ultrazvočni plinomeri za gospodinjstva
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 91.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14291:2004
angleško : Foam producing solutions for leak detection on gas installations
slovensko : Penilne raztopineza preskušanje tesnosti plinskih napeljav
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 91.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14459:2021
angleško : Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels - Control functions in electronic systems - Methods for classification and assessment
slovensko : Varnostne in nadzorne naprave za gorilnike in aparate na plin ali tekoča goriva - Regulacijske in nadzorne funkcije v elektronskih sistemih - Metode za razvrščanje in ocenjevanje
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 97.100.01 91.140.40 27.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14800:2007
angleško : Corrugated safety metal hose assemblies for the connection of domestic appliances using gaseous fuels
slovensko : Rebrasta fleksibilna varnostna kovinska cev za priključitev gospodinjskih plinskih aparatov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 77.140.75 91.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2007
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15069:2008
angleško : Safety gas connection valves for metal hose assemblies used for the connection of domestic appliances using gaseous fuel
slovensko : Varnostni plinski ventili za kovinske cevne priključke za priključitev gospodinjskih plinskih aparatov
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 91.140.40 23.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2008
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi