ICS: 91.140.50 - Sistemi za oskrbo z elektriko

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 335
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 60364-4-41:2017
angleško: Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock
slovensko: Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-41. del: Zaščitni ukrepi - Zaščita pred električnim udarom
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 91.140.50 13.260
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 60364-4-43:2010
angleško: Low-voltage electrical installations - Part 4-43: Protection for safety - Protection against overcurrent
slovensko: Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-43. del: Zaščitni ukrepi - Zaščita pred nadtoki
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 29.120.50 91.140.50
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 60364-5-534:2016
angleško: Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Isolation, switching and control - Clause 534: Devices for protection against overvoltages
slovensko: Nizkonapetostne električne inštalacije - 5-53. del: Izbira in namestitev električne opreme - Ločevanje, stikanje in krmiljenje - 534. točka: Naprave za prenapetostno zaščito
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 29.120.99 91.140.50
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 60364-4-41:2017/A11:2017
angleško: Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock
slovensko: Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-41. del: Zaščitni ukrepi - Zaščita pred električnim udarom - Dopolnilo A11
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 91.140.50 13.260
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 60364-4-41:2017/A12:2019
angleško: Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock
slovensko: Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-41. del: Zaščitni ukrepi - Zaščita pred električnim udarom - Dopolnilo A12
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 91.140.50 13.260
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 193 S2:1982
angleško: Voltage bands for electrical installations of buildings (IEC 60449:1973 + A1:1979)
slovensko: Napetostna območja za električne inštalacije zgradb (IEC 60449:1973 + A1:1979)
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 91.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 308 S2:2001
angleško: Identification of cores in cables and flexible cords
slovensko: Identifikacija žil v kablih in zvijavih vrvicah
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 01.070 91.140.50 29.060.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50310:2016
angleško: Telecommunications bonding networks for buildings and other structures
slovensko: Izenačitev potencialov in ozemljevanje v stavbah z opremo informacijske tehnologije
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 35.020 91.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 50349:2004
angleško: Qualification of electrical installation contractors
slovensko: Kvalifikacije izvajalcev električne napeljave
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 91.140.50 03.120.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50479:2007
angleško: Electrical installation guide - Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems - Limitation of temperature rise of connecting interfaces
slovensko: Vodilo za električne inštalacije - Izbira in namestitev električne opreme - Inštalacijski sistemi - Omejitev segretka na priključkih
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 91.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50480:2011
angleško: Determination of cross-sectional area of conductors and selection of protective devices
slovensko: Določanje prereza vodnikov in izbira zaščitnih naprav
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 29.060.01 91.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50490:2008
angleško: Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Technical requirements for aeronautical ground lighting control and monitoring systems - Units for selective switching and monitoring of individual lamps
slovensko: Električne inštalacije za svetilne in navigacijske naprave na letališčih - Tehnične zahteve za sisteme krmiljenja in kontrole navigacijskih naprav na letališčih - Enote za selektivno preklapljanje in nadzor posamezne luči
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 91.140.50 93.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 50590:2015
angleško: Electricity metering data exchange - Lower layer PLC profile using adaptive multi-carrier spread spectrum for CX1 networks
slovensko: Izmenjava podatkov pri merjenju električne energije - Nižjenivojski PLC-profil, ki uporablja adaptivni razpršeni spekter za omrežja CX1 z več nosilc
TC: MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS: 35.240.50 91.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60145
angleško: Var-hour (reactive energy) meters
slovensko: Števci jalove energije
TC: MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS: 91.140.50 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61140:2016
angleško: Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment
slovensko: Zaščita pred električnim udarom - Skupni vidiki za inštalacijo in opremo
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 91.140.50 13.260
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TR 62051
angleško: Electricity metering - Glossary of terms
slovensko: Electricity metering - Glossary of terms
TC: MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS: 91.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TR 62066
angleško: Surge overvoltages and surge protection in low-voltage a.c. power systems - General basic information
slovensko: Prenapetostna zaščita in zaščita v nizkonapetostnih izmeničnih močnostnih sistemih – Splošne osnovne informacije
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 91.140.50 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: R064-003:1998
angleško: Guide for determination of cross-sectional area of conductors and selection of protective devices
slovensko: Vodilo za določanje prerezov vodnikov in izbiro zaščitnih naprav
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 91.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: R064-004:1999
angleško: Electrical installations of buildings - Protection against electromagnetic interferences (EMI) in installations of buildings (IEC 60364-4-444:1996, modified)
slovensko: Električne inštalacije zgradb – Zaščita pred elektromagnetnimi motnjami v inštalacijah zgradb (IEC 60364-4-444:1996, spremenjen)
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 91.140.50 33.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1366-11:2018
angleško: Fire resistance tests for service installations - Part 11: Fire protective systems for cable systems and associated components
slovensko: Preskusi požarne odpornosti servisnih inštalacij - 11. del: Požarni zaščitni sistem za kabelske sisteme in pripadajoče dele
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.140.50 29.060.20 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50065-1:2011
angleško: Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 1: General requirements, frequency bands and electromagnetic disturbances
slovensko: Signalizacija po nizkonapetostnih električnih napeljavah v frekvenčnem območju od 3 kHz do 148,5 kHz - 1. del: Splošne zahteve, frekvenčna območja in elektromagnetne motnje
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 91.140.50 33.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50173-4:2018
angleško: Information technology - Generic cabling systems - Part 4: Homes
slovensko: Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 4. del: Bivalni prostori
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 91.140.50 35.110 33.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50174-2:2018
angleško: Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practices inside buildings
slovensko: Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 2. del: Načrtovanje inštalacij in tehnike dela v stavbah
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 33.040.50 91.140.50 35.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50412-1:2007
angleško: Power line communication apparatus and systems used in low-voltage installations in the frequency range 1,6 MHz to 30 MHz -- Part 1: General
slovensko: Naprave in sistemi za komunikacijo po elektroenergetskih vodnikih, ki se uporabljajo v nizkonapetostnih inštalacijah v frekvenčnem razponu od 1,6 MHz do 30 MHz - 1. del: Splošno
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 91.140.50 33.040.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50470-1:2006
angleško: Electricity metering equipment (a.c.) -- Part 1: General requirements, tests and test conditions - Metering equipment (class indexes A, B and C)
slovensko: Oprema za merjenje električne energije (a.c.) - 1. del: Splošne zahteve, preskušanje in preskusni pogoji - Merilna oprema (razredni indeksi A, B in C)
TC: MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS: 17.220.20 91.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi