ICS: 91.140.50 - Sistemi za oskrbo z elektriko

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 339
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 60364-4-41:2017
angleško : Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock
slovensko : Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-41. del: Zaščitni ukrepi - Zaščita pred električnim udarom
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 91.140.50 13.260
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 60364-4-43:2010
angleško : Low-voltage electrical installations - Part 4-43: Protection for safety - Protection against overcurrent
slovensko : Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-43. del: Zaščitni ukrepi - Zaščita pred nadtoki
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 29.120.50 91.140.50
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-May-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 60364-5-534:2016
angleško : Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Isolation, switching and control - Clause 534: Devices for protection against overvoltages
slovensko : Nizkonapetostne električne inštalacije - 5-53. del: Izbira in namestitev električne opreme - Ločevanje, stikanje in krmiljenje - 534. točka: Naprave za prenapetostno zaščito
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 29.120.99 91.140.50
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Apr-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 60364-4-41:2017/A11:2017
angleško : Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock
slovensko : Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-41. del: Zaščitni ukrepi - Zaščita pred električnim udarom - Dopolnilo A11
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 91.140.50 13.260
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 60364-4-41:2017/A12:2019
angleško : Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock
slovensko : Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-41. del: Zaščitni ukrepi - Zaščita pred električnim udarom - Dopolnilo A12
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 91.140.50 13.260
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 193 S2:1982
angleško : Voltage bands for electrical installations of buildings (IEC 60449:1973 + A1:1979)
slovensko : Napetostna območja za električne inštalacije zgradb (IEC 60449:1973 + A1:1979)
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 308 S2:2001
angleško : Identification of cores in cables and flexible cords
slovensko : Identifikacija žil v kablih in zvijavih vrvicah
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 01.070 91.140.50 29.060.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50310:2016
angleško : Telecommunications bonding networks for buildings and other structures
slovensko : Izenačitev potencialov in ozemljevanje v stavbah z opremo informacijske tehnologije
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 35.020 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50349:2004
angleško : Qualification of electrical installation contractors
slovensko : Kvalifikacije izvajalcev električne napeljave
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 91.140.50 03.120.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50479:2007
angleško : Electrical installation guide - Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems - Limitation of temperature rise of connecting interfaces
slovensko : Vodilo za električne inštalacije - Izbira in namestitev električne opreme - Inštalacijski sistemi - Omejitev segretka na priključkih
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50480:2011
angleško : Determination of cross-sectional area of conductors and selection of protective devices
slovensko : Določanje prereza vodnikov in izbira zaščitnih naprav
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 29.060.01 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50490:2008
angleško : Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Technical requirements for aeronautical ground lighting control and monitoring systems - Units for selective switching and monitoring of individual lamps
slovensko : Električne inštalacije za svetilne in navigacijske naprave na letališčih - Tehnične zahteve za sisteme krmiljenja in kontrole navigacijskih naprav na letališčih - Enote za selektivno preklapljanje in nadzor posamezne luči
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 91.140.50 93.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50590:2015
angleško : Electricity metering data exchange - Lower layer PLC profile using adaptive multi-carrier spread spectrum for CX1 networks
slovensko : Izmenjava podatkov pri merjenju električne energije - Nižjenivojski PLC-profil, ki uporablja adaptivni razpršeni spekter za omrežja CX1 z več nosilc
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 35.240.50 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50658:2022
angleško : Cable management systems (CMS) providing support for cables with intrinsic fire resistance
slovensko : Sistemi za urejanje okablenja (CMS), ki zagotavljajo podporo kablov z notranjo požarno odpornostjo
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 29.060.20 13.220.50 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60145
angleško : Var-hour (reactive energy) meters
slovensko : Števci jalove energije
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 91.140.50 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61140:2016
angleško : Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment
slovensko : Zaščita pred električnim udarom - Skupni vidiki za inštalacijo in opremo
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 91.140.50 13.260
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC/TR 62051
angleško : Electricity metering - Glossary of terms
slovensko : Electricity metering - Glossary of terms
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC/TR 62066
angleško : Surge overvoltages and surge protection in low-voltage a.c. power systems - General basic information
slovensko : Prenapetostna zaščita in zaščita v nizkonapetostnih izmeničnih močnostnih sistemih – Splošne osnovne informacije
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 91.140.50 29.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : R064-003:1998
angleško : Guide for determination of cross-sectional area of conductors and selection of protective devices
slovensko : Vodilo za določanje prerezov vodnikov in izbiro zaščitnih naprav
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : R064-004:1999
angleško : Electrical installations of buildings - Protection against electromagnetic interferences (EMI) in installations of buildings (IEC 60364-4-444:1996, modified)
slovensko : Električne inštalacije zgradb – Zaščita pred elektromagnetnimi motnjami v inštalacijah zgradb (IEC 60364-4-444:1996, spremenjen)
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 91.140.50 33.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50065-1:2011
angleško : Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 1: General requirements, frequency bands and electromagnetic disturbances
slovensko : Signalizacija po nizkonapetostnih električnih napeljavah v frekvenčnem območju od 3 kHz do 148,5 kHz - 1. del: Splošne zahteve, frekvenčna območja in elektromagnetne motnje
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 91.140.50 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50173-4:2018
angleško : Information technology - Generic cabling systems - Part 4: Homes
slovensko : Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 4. del: Bivalni prostori
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 91.140.50 35.110 33.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50174-2:2018
angleško : Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practices inside buildings
slovensko : Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 2. del: Načrtovanje inštalacij in tehnike dela v stavbah
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 33.040.50 91.140.50 35.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50412-1:2007
angleško : Power line communication apparatus and systems used in low-voltage installations in the frequency range 1,6 MHz to 30 MHz -- Part 1: General
slovensko : Naprave in sistemi za komunikacijo po elektroenergetskih vodnikih, ki se uporabljajo v nizkonapetostnih inštalacijah v frekvenčnem razponu od 1,6 MHz do 30 MHz - 1. del: Splošno
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 91.140.50 33.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50470-1:2006
angleško : Electricity metering equipment (a.c.) -- Part 1: General requirements, tests and test conditions - Metering equipment (class indexes A, B and C)
slovensko : Oprema za merjenje električne energije (a.c.) - 1. del: Splošne zahteve, preskušanje in preskusni pogoji - Merilna oprema (razredni indeksi A, B in C)
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 17.220.20 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi