ICS: 91.140.60 - Sistemi za oskrbo z vodo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 289
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 545:2010
angleško : Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water pipelines - Requirements and test methods
slovensko : Cevi, fitingi, pribor in spoji iz nodularne litine za vodovodno omrežje - Zahteve in preskusne metode
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 91.140.60 23.040.40 23.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2011
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1213:1999
angleško : Building valves - Copper alloy stopvalves for potable water supply in buildings - Tests and requirements
slovensko : Ventili v stavbah - Zaporni ventili iz bakrovih zlitin za pitno vodo v stavbah - Preskušanje in zahteve
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 91.140.60 23.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1420:2016
angleško : Influence of organic materials on water intended for human consumption - Determination of odour and flavour assessment of water in piping systems
slovensko : Vpliv organskih snovi na pitno vodo - Ugotavljanje vonja in okusa vode v vodovodnih inštalacijah
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 91.140.60 13.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1487:2014
angleško : Building valves - Hydraulic safety groups - Tests and requirements
slovensko : Ventili v stavbah - Varnostni bloki - Preskusi in zahteve
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 23.060.01 91.140.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1488:2021
angleško : Building valves - Expansion groups - Tests and requirements
slovensko : Ventili v stavbah - Ekspanzijski bloki - Preskusi in zahteve
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 23.060.01 91.140.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1489:2000
angleško : Building valves - Pressure safety valves - Tests and requirements
slovensko : Ventili v stavbah - Varnostni tlačni ventili - Preskusi in zahteve
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 91.140.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1490:2000
angleško : Building valves - Combined temperature and pressure relief valves - Tests and requirements
slovensko : Ventili v stavbah - Kombinirani temperaturno tlačni razbremenilni ventili - Preskusi in zahteve
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 91.140.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1491:2022
angleško : Building valves - Expansion valves - Tests and requirements
slovensko : Ventili v stavbah - Ekspanzijski ventili - Preskusi in zahteve
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 23.060.01 91.140.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1508:1998
angleško : Water supply - Requirements for systems and components for the storage of water
slovensko : Oskrba z vodo - Zahteve za sistem in sestavne dele vodnega zbiralnika
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 91.140.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2000
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1567:1999
angleško : Building valves - Water pressure reducing valves and combination water pressure reducing valves - Requirements and tests
slovensko : Ventili v stavbah - Reducirni in kombinirani reducirni ventili - Zahteve in preskusi
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 91.140.60 23.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1717:2000
angleško : Protection against pollution of potable water in water installations and general requirements of devices to prevent pollution by backflow
slovensko : Varovanje pitne vode pred onesnaževanjem v napeljavah za pitno vodo in splošne zahteve za varovala za preprečitev onesnaževanja pitne vode zaradi povratnega toka
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 91.140.60 13.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
nemški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 4191:2014
angleško : Plastics piping systems for water supply -- Unplasticized poly(vinyl chloride)(PVC-U) and oriented PVC-U (PVC-O) -- Guidance for installation
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo z vodo - Nemehčan polivinilklorid (PVC-U) in orientiran PVC-U (PVC-O) - Navodila za vgradnjo
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 91.140.60 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 751-1:1996
angleško : Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 1: Anaerobic jointing compounds
slovensko : Tesnilni materiali za kovinske navojne zveze v stiku s plini 1., 2. in 3. družine ter vročo vodo - 1. del: Anaerobni tesnilni materiali
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 91.140.60 91.140.40 83.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 751-2:1996
angleško : Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 2: Non-hardening jointing compounds
slovensko : Tesnilni materiali za kovinske navojne zveze v stiku s plini 1., 2. in 3. družine ter vročo vodo - 2. del: Nestrdljivi tesnilni materiali
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 91.140.60 91.140.40 83.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 751-3:1996
angleško : Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 3: Unsintered PTFE tapes
slovensko : Tesnilni materiali za kovinske navojne zveze v stiku s plini 1., 2. in 3. družine ter vročo vodo - 3. del: Nesintrani PTFE trakovi
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 91.140.60 91.140.40 83.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 806-1:2000
angleško : Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 1: General
slovensko : Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah - 1. del: Splošno
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 13.060.20 91.140.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 806-2:2005
angleško : Specification for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 2: Design
slovensko : Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah - 2. del: Načrtovanje
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 13.060.20 91.140.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2005
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 806-3:2006
angleško : Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 3: Pipe sizing - Simplified method
slovensko : Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah – 3. del: Izračunavanje premera cevi – Poenostavljena metoda
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 13.060.20 91.140.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 806-4:2010
angleško : Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 4: Installation
slovensko : Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah - 4. del: Inštalacije
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 13.060.20 91.140.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 806-5:2012
angleško : Specification for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 5: Operation and Maintenance
slovensko : Specifikacija za napeljave za pitno vodo v stavbah - 5. del: Delovanje in vzdrževanje
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 13.060.20 91.140.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1074-1:2000
angleško : Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests - Part 1: General requirements
slovensko : Ventili za oskrbo z vodo - Zahteve za ustreznost in ustrezni preskusi - 1. del: Splošne zahteve
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 91.140.60 23.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1074-2:2000
angleško : Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests - Part 2: Isolating valves
slovensko : Ventili za oskrbo z vodo - Zahteve za ustreznost in ustrezni preskusi - 2. del: Zapirni ventili
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 91.140.60 23.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1074-3:2000
angleško : Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests - Part 3: Check valves
slovensko : Ventili za vodooskrbo - Zahteve za ustreznost in ustrezni preskusi - 3. del: Protipovratni ventili
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 91.140.60 23.060.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1074-4:2000
angleško : Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests - Part 4: Air valves
slovensko : Ventili za vodooskrbo - Zahteve za ustreznost in ustrezni preskusi - 4. del: Prezračevalni in odzračevalni ventili
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.01 91.140.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1074-5:2001
angleško : Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests - Part 5: Control valves
slovensko : Ventili za vodooskrbo - Zahteve za ustreznost in ustrezni preskusi - 5. del: Regulacijski ventili
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.99 91.140.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi