ICS: 91.140.60 - Sistemi za oskrbo z vodo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 267
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 545:2010
angleško: Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water pipelines - Requirements and test methods
slovensko: Cevi, fitingi, pribor in spoji iz nodularne litine za vodovodno omrežje - Zahteve in preskusne metode
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 91.140.60 23.040.40 23.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2011
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1213:1999
angleško: Building valves - Copper alloy stopvalves for potable water supply in buildings - Tests and requirements
slovensko: Ventili v stavbah - Zaporni ventili iz bakrovih zlitin za pitno vodo v stavbah - Preskušanje in zahteve
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.60 23.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1420:2016
angleško: Influence of organic materials on water intended for human consumption - Determination of odour and flavour assessment of water in piping systems
slovensko: Vpliv organskih snovi na pitno vodo - Ugotavljanje vonja in okusa vode v vodovodnih inštalacijah
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.60 13.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1487:2014
angleško: Building valves - Hydraulic safety groups - Tests and requirements
slovensko: Ventili v stavbah - Varnostni bloki - Preskusi in zahteve
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 23.060.01 91.140.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1488:2000
angleško: Building valves - Expansion groups - Tests and requirements
slovensko: Ventili v stavbah - Ekspanzijski bloki - Preskusi in zahteve
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1489:2000
angleško: Building valves - Pressure safety valves - Tests and requirements
slovensko: Ventili v stavbah - Varnostni tlačni ventili - Preskusi in zahteve
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1490:2000
angleško: Building valves - Combined temperature and pressure relief valves - Tests and requirements
slovensko: Ventili v stavbah - Kombinirani temperaturno tlačni razbremenilni ventili - Preskusi in zahteve
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1491:2000
angleško: Building valves - Expansion valves - Tests and requirements
slovensko: Ventili v stavbah - Ekspanzijski ventili - Preskusi in zahteve
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1508:1998
angleško: Water supply - Requirements for systems and components for the storage of water
slovensko: Oskrba z vodo - Zahteve za sistem in sestavne dele vodnega zbiralnika
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1567:1999
angleško: Building valves - Water pressure reducing valves and combination water pressure reducing valves - Requirements and tests
slovensko: Ventili v stavbah - Reducirni in kombinirani reducirni ventili - Zahteve in preskusi
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.60 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1717:2000
angleško: Protection against pollution of potable water in water installations and general requirements of devices to prevent pollution by backflow
slovensko: Varovanje pitne vode pred onesnaževanjem v napeljavah za pitno vodo in splošne zahteve za varovala za preprečitev onesnaževanja pitne vode zaradi povratnega toka
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.60 13.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
nemški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1796:2013
angleško: Plastics piping systems for water supply with or without pressure - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP)
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo z vodo, s tlakom ali brez njega - S steklenimi vlakni ojačeni duromerni materiali (GRP), ki temeljijo na nenasičeni poliestrski smoli (UP)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 91.140.60 83.120 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 4191:2014
angleško: Plastics piping systems for water supply -- Unplasticized poly(vinyl chloride)(PVC-U) and oriented PVC-U (PVC-O) -- Guidance for installation
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo z vodo - Nemehčan polivinilklorid (PVC-U) in orientiran PVC-U (PVC-O) - Navodila za vgradnjo
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 91.140.60 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 751-1:1996
angleško: Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 1: Anaerobic jointing compounds
slovensko: Tesnilni materiali za kovinske navojne zveze v stiku s plini 1., 2. in 3. družine ter vročo vodo - 1. del: Anaerobni tesnilni materiali
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 91.140.60 91.140.40 83.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 751-2:1996
angleško: Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 2: Non-hardening jointing compounds
slovensko: Tesnilni materiali za kovinske navojne zveze v stiku s plini 1., 2. in 3. družine ter vročo vodo - 2. del: Nestrdljivi tesnilni materiali
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 91.140.60 91.140.40 83.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 751-3:1996
angleško: Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 3: Unsintered PTFE tapes
slovensko: Tesnilni materiali za kovinske navojne zveze v stiku s plini 1., 2. in 3. družine ter vročo vodo - 3. del: Nesintrani PTFE trakovi
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 91.140.60 91.140.40 83.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 806-1:2000
angleško: Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 1: General
slovensko: Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah - 1. del: Splošno
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.20 91.140.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 806-2:2005
angleško: Specification for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 2: Design
slovensko: Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah - 2. del: Načrtovanje
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.20 91.140.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2005
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 806-3:2006
angleško: Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 3: Pipe sizing - Simplified method
slovensko: Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah – 3. del: Izračunavanje premera cevi – Poenostavljena metoda
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.20 91.140.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 806-4:2010
angleško: Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 4: Installation
slovensko: Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah - 4. del: Inštalacije
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.20 91.140.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 806-5:2012
angleško: Specification for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 5: Operation and Maintenance
slovensko: Specifikacija za napeljave za pitno vodo v stavbah - 5. del: Delovanje in vzdrževanje
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.20 91.140.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1074-1:2000
angleško: Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests - Part 1: General requirements
slovensko: Ventili za oskrbo z vodo - Zahteve za ustreznost in ustrezni preskusi - 1. del: Splošne zahteve
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 91.140.60 23.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1074-2:2000
angleško: Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests - Part 2: Isolating valves
slovensko: Ventili za oskrbo z vodo - Zahteve za ustreznost in ustrezni preskusi - 2. del: Zapirni ventili
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 91.140.60 23.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1074-3:2000
angleško: Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests - Part 3: Check valves
slovensko: Ventili za vodooskrbo - Zahteve za ustreznost in ustrezni preskusi - 3. del: Protipovratni ventili
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 91.140.60 23.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1074-4:2000
angleško: Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests - Part 4: Air valves
slovensko: Ventili za vodooskrbo - Zahteve za ustreznost in ustrezni preskusi - 4. del: Prezračevalni in odzračevalni ventili
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.060.01 91.140.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi