ICS: 91.140.65 - Oprema za ogrevanje vode

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 135
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13203-2:2018
angleško: Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 2: Assessment of energy consumption
slovensko: Plinske gospodinjske naprave za pripravo tople sanitarne vode - 2. del: Ocenjevanje rabe energije
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 91.140.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen in popravljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13203-4:2016
angleško: Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 4: Assessment of energy consumption of gas combined heat and power appliances (mCHP) producing hot water and electricity
slovensko: Plinske gospodinjske naprave za pripravo tople sanitarne vode - 4. del: Ocenjevanje rabe energije plinskih naprav za soproizvodnjo tople vode in elektrike (mCHP)
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 91.140.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen in popravljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13203-5:2018
angleško: Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 5: Assessment of energy consumption of gas fired appliances combined with electrical heat pump
slovensko: Plinske gospodinjske naprave za pripravo tople sanitarne vode - 5. del: Ocenjevanje rabe energije plinskih aparatov, kombiniranih z električno toplotno črpalko
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 27.080 91.140.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen in popravljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13203-6:2018
angleško: Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 6: Assessment of energy consumption of adsorption and absorption heat pumps
slovensko: Plinske gospodinjske naprave za pripravo tople sanitarne vode - 6. del: Ocenjevanje rabe energije adsorpcijskih in absorpcijskih toplotnih črpalk
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 27.080 91.140.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen in popravljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-35:2002
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-35. del: Posebne zahteve za pretočne grelnike vode (IEC 60335-2-35:2002)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 91.140.65 13.120
Stopnja: 6060 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-sep-2003
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 26:2015
angleško: Gas-fired instantaneous water heaters for the production of domestic hot water
slovensko: Pretočni plinski grelniki vode za pripravo sanitarne tople vode
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 97.100.20 91.140.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-P: 137.50 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-P: 137.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 89:2015
angleško: Gas-fired storage water heaters for the production of domestic hot water
slovensko: Akumulacijski plinski grelniki vode za pripravo sanitarne tople vode
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 97.100.20 91.140.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-P: 137.50 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-P: 137.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 448:2015
angleško: District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja - Sestav fitingov jeklenih cevi, poliuretanske toplotne izolacije in zunanjega polietilenskega plašča
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.65 23.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2016
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 488:2015
angleško: District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja - Sestav jeklenih ventilov za jeklene cevi, poliuretansko toplotno izolacijo in zunanji polietilenski plašč
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.65 23.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2016
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 489:2009
angleško: District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Joint assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja - Sestav spojev za jeklene cevi, poliuretanske toplotne izolacije in zunanji polietilenski plašč
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 23.040.60 91.140.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2009
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 303-6:2019
angleško: Heating boilers - Part 6: Heating boilers with forced draught burners - Specific requirements for the domestic hot water operation and energy performance of water heaters and combination boilers with atomizing oil burners of nominal heat input not exceeding 70 kW
slovensko: Kotli za gretje - 6. del: Kotli z ventilatorskimi gorilniki - Posebne zahteve za delovanje in energijske lastnosti grelnikov sanitarne vode in kombiniranih kotlov z razprševalnimi oljnimi gorilniki z nazivno močjo do vključno 70 kW
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 27.060.30 91.140.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12897:2016
angleško: Water supply - Specification for indirectly heated unvented (closed) storage water heaters
slovensko: Oskrba z vodo - Specifikacija za posredno ogrevane neprezračevane (zaprte) akumulacijske grelnike vode
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14419:2009
angleško: District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly burried hot water networks - Surveillance systems
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja - Kontrolni sistemi
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2009
Razveljavitev: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15332:2007
angleško: Heating boilers - Energetic assessment of hot water storage tanks
slovensko: Kotli za gretje - Energetsko ocenjevanje hranilnikov tople vode
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 91.140.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16147:2017
angleško: Heat pumps with electrically driven compressors - Testing, performance rating and requirements for marking of domestic hot water units
slovensko: Toplotne črpalke z električnimi kompresorji - Preskušanje, vrednotenje lastnosti in zahteve za označevanje naprav za pripravo tople sanitarne vode
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 91.140.65 23.140 27.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50193:1997
angleško: Closed electrical instantaneous water heaters - Methods for measuring performance
slovensko: Closed electrical instaneous water heaters - Methods for measuring performance
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.100.10 91.140.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1998
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50440:2015
angleško: Efficiency of domestic electrical storage water heaters and testing methods
slovensko: Učinkovitost gospodinjskih električnih akumulacijskih grelnikov vode in preskusne metode
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 91.140.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2016
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60379:2004
angleško: Methods for measuring the performance of electric storage water-heaters for household purposes
slovensko: Metode za merjenje električnih lastnosti akumulacijskih grelnikov vode za uporabo v gospodinjstvu
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 91.140.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12102-2:2019
angleško: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 2: Heat pump water heaters
slovensko: Klimatske naprave, enote za hlajenje kapljevine, toplotne črpalke, procesne hladilne naprave in razvlaževalniki z električnimi kompresorji - Ugotavljanje ravni zvočne moči - 2. del: Grelniki vode s toplotno črpalko
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 91.140.65 17.140.20 27.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12831-3:2017
angleško: Energy performance of buildings - Method for calculation of the design heat load - Part 3: Domestic hot water systems heat load and characterisation of needs, Module M8-2, M8-3
slovensko: Energijske lastnosti stavb - Metoda za izračun projektnih toplotnih obremenitev - 3. del: Sistemi za pripravo tople sanitarne vode, toplotna obremenitev in opredelitev potreb - Modula M8-2 in M8-3
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 91.140.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 12831-4:2017
angleško: Energy performance of buildings - Method for the calculation of the design heat load - Part 4: Explanation and justification of EN 12831-3, Module M8-2, M8-3
slovensko: Energijske lastnosti stavb - Metoda za izračun projektnih toplotnih obremenitev - 4. del: Razlaga in utemeljitev EN 12831-3 - Modula M8-2 in M8-3
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 91.140.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12977-1:2018
angleško: Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 1: General requirements for solar water heaters and combisystems
slovensko: Toplotni sončni sistemi in sestavni deli - Neserijsko izdelani sistemi - 1. del: Splošne zahteve za sončne grelnike vode in kombinirane sisteme
TC: TOP - Toplota ICS: 91.140.65 91.140.10 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12977-2:2018
angleško: Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 2: Test methods for solar water heaters and combisystems
slovensko: Toplotni sončni sistemi in sestavni deli - Neserijsko izdelani sistemi - 2. del: Preskusne metode za sončne grelnike vode in kombinirane sisteme
TC: TOP - Toplota ICS: 91.140.65 91.140.10 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12977-3:2018
angleško: Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 3: Performance test methods for solar water heater stores
slovensko: Toplotni sončni sistemi in sestavni deli - Neserijsko izdelani sistemi - 3. del: Preskusne metode delovanja hranilnikov toplote, ogrevanih s soncem
TC: TOP - Toplota ICS: 91.140.65 91.140.10 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12977-4:2018
angleško: Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 4: Performance test methods for solar combistores
slovensko: Toplotni sončni sistemi in sestavni deli - Neserijsko izdelani sistemi - 4. del: Preskusne metode delovanja sončnih zbiralnikov
TC: TOP - Toplota ICS: 91.140.65 91.140.10 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi