ICS: 91.140.65 - Oprema za ogrevanje vode

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 153
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13203-4:2016
angleško : Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 4: Assessment of energy consumption of gas combined heat and power appliances (mCHP) producing hot water and electricity
slovensko : Plinske gospodinjske naprave za pripravo tople sanitarne vode - 4. del: Ocenjevanje rabe energije plinskih naprav za soproizvodnjo tople vode in elektrike (mCHP)
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 91.140.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen in popravljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13203-5:2018
angleško : Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 5: Assessment of energy consumption of gas fired appliances combined with electrical heat pump
slovensko : Plinske gospodinjske naprave za pripravo tople sanitarne vode - 5. del: Ocenjevanje rabe energije plinskih aparatov, kombiniranih z električno toplotno črpalko
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 27.080 91.140.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen in popravljen
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13203-6:2018
angleško : Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 6: Assessment of energy consumption of adsorption and absorption heat pumps
slovensko : Plinske gospodinjske naprave za pripravo tople sanitarne vode - 6. del: Ocenjevanje rabe energije adsorpcijskih in absorpcijskih toplotnih črpalk
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 27.080 91.140.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen in popravljen
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60335-2-35:2002
angleško : Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters
slovensko : Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-35. del: Posebne zahteve za pretočne grelnike vode (IEC 60335-2-35:2002)
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 91.140.65 13.120
Stopnja : 6060 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Sep-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 26:2015
angleško : Gas-fired instantaneous water heaters for the production of domestic hot water
slovensko : Pretočni plinski grelniki vode za pripravo sanitarne tople vode
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 97.100.20 91.140.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 89:2015
angleško : Gas-fired storage water heaters for the production of domestic hot water
slovensko : Akumulacijski plinski grelniki vode za pripravo sanitarne tople vode
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 97.100.20 91.140.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 253:2019
angleško : District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks - Factory made pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene
slovensko : Cevi za daljinsko ogrevanje - Poviti enocevni sistemi za neposredno vkopana vročevodna omrežja - Tovarniško izdelan cevni sestav iz jeklene delovne cevi, obdane s poliuretansko toplotno izolacijo in zaščitnim plaščem iz polietilena
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.140.65 23.040.10 23.040.07
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 448:2019
angleško : District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks - Factory made fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene
slovensko : Cevi za daljinsko ogrevanje - Poviti enocevni sistemi za neposredno vkopana vročevodna omrežja - Tovarniško izdelana armatura iz jeklenih delovnih cevi, obdanih s poliuretansko toplotno izolacijo in zaščitnim plaščem iz polietilena
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.140.65 23.040.40 23.040.07
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 488:2019
angleško : District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks - Factory made steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene
slovensko : Cevi za daljinsko ogrevanje - Poviti enocevni sistemi za neposredno vkopana vročevodna omrežja - Tovarniško izdelan sestav jeklenih ventilov za jeklene delovne cevi, obdane s poliuretansko toplotno izolacijo in zaščitnim plaščem iz polietilena
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.140.65 23.040.07 23.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 303-6:2019
angleško : Heating boilers - Part 6: Heating boilers with forced draught burners - Specific requirements for the domestic hot water operation and energy performance of water heaters and combination boilers with atomizing oil burners of nominal heat input not exceeding 70 kW
slovensko : Kotli za gretje - 6. del: Kotli z ventilatorskimi gorilniki - Posebne zahteve za delovanje in energijske lastnosti grelnikov sanitarne vode in kombiniranih kotlov z razprševalnimi oljnimi gorilniki z nazivno močjo do vključno 70 kW
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 27.060.30 91.140.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 489-1:2019
angleško : District heating pipes - Bonded single and twin pipe systems for buried hot water networks - Part 1: Joint casing assemblies and thermal insulation for hot water networks in accordance with EN 13941-1
slovensko : Cevi za daljinsko ogrevanje - Predizolirani enocevni ali dvocevni sistemi za vkopana vročevodna omrežja - 1. del: Spojeni cevni sestavi in toplotna izolacija za vročevodna omrežja v skladu z EN 13941-1
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.140.65 23.040.60 23.040.07
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14419:2019
angleško : District heating pipes - Bonded single and twin pipe systems for buried hot water networks - Surveillance systems
slovensko : Cevi za daljinsko ogrevanje - Predizolirani enocevni ali dvocevni sistemi za vkopana vročevodna omrežja - Nadzorni sistemi
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.140.65 23.040.07
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15332:2019
angleško : Heating boilers - Energy assessment of hot water storage tanks
slovensko : Kotli za gretje - Energijsko ocenjevanje hranilnikov tople vode
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 27.015 27.060.01 91.140.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16147:2017
angleško : Heat pumps with electrically driven compressors - Testing, performance rating and requirements for marking of domestic hot water units
slovensko : Toplotne črpalke z električnimi kompresorji - Preskušanje, vrednotenje lastnosti in zahteve za označevanje naprav za pripravo tople sanitarne vode
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.65 23.140 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50193:1997
angleško : Closed electrical instantaneous water heaters - Methods for measuring performance
slovensko : Closed electrical instaneous water heaters - Methods for measuring performance
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.100.10 91.140.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50440:2015
angleško : Efficiency of domestic electrical storage water heaters and testing methods
slovensko : Učinkovitost gospodinjskih električnih akumulacijskih grelnikov vode in preskusne metode
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 91.140.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60379:2004
angleško : Methods for measuring the performance of electric storage water-heaters for household purposes
slovensko : Metode za merjenje električnih lastnosti akumulacijskih grelnikov vode za uporabo v gospodinjstvu
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 91.140.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12102-2:2019
angleško : Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 2: Heat pump water heaters
slovensko : Klimatske naprave, enote za hlajenje kapljevine, toplotne črpalke, procesne hladilne naprave in razvlaževalniki z električnimi kompresorji - Ugotavljanje ravni zvočne moči - 2. del: Grelniki vode s toplotno črpalko
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.65 17.140.20 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12831-3:2017
angleško : Energy performance of buildings - Method for calculation of the design heat load - Part 3: Domestic hot water systems heat load and characterisation of needs, Module M8-2, M8-3
slovensko : Energijske lastnosti stavb - Metoda za izračun projektnih toplotnih obremenitev - 3. del: Sistemi za pripravo tople sanitarne vode, toplotna obremenitev in opredelitev potreb - Modula M8-2 in M8-3
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 12831-4:2017
angleško : Energy performance of buildings - Method for the calculation of the design heat load - Part 4: Explanation and justification of EN 12831-3, Module M8-2, M8-3
slovensko : Energijske lastnosti stavb - Metoda za izračun projektnih toplotnih obremenitev - 4. del: Razlaga in utemeljitev EN 12831-3 - Modula M8-2 in M8-3
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12977-1:2018
angleško : Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 1: General requirements for solar water heaters and combisystems
slovensko : Toplotni sončni sistemi in sestavni deli - Neserijsko izdelani sistemi - 1. del: Splošne zahteve za sončne grelnike vode in kombinirane sisteme
TC : TOP - Toplota ICS : 91.140.65 91.140.10 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12977-2:2018
angleško : Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 2: Test methods for solar water heaters and combisystems
slovensko : Toplotni sončni sistemi in sestavni deli - Neserijsko izdelani sistemi - 2. del: Preskusne metode za sončne grelnike vode in kombinirane sisteme
TC : TOP - Toplota ICS : 91.140.65 91.140.10 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12977-3:2018
angleško : Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 3: Performance test methods for solar water heater stores
slovensko : Toplotni sončni sistemi in sestavni deli - Neserijsko izdelani sistemi - 3. del: Preskusne metode delovanja hranilnikov toplote, ogrevanih s soncem
TC : TOP - Toplota ICS : 91.140.65 91.140.10 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12977-4:2018
angleško : Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 4: Performance test methods for solar combistores
slovensko : Toplotni sončni sistemi in sestavni deli - Neserijsko izdelani sistemi - 4. del: Preskusne metode delovanja sončnih zbiralnikov
TC : TOP - Toplota ICS : 91.140.65 91.140.10 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12977-5:2018
angleško : Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 5: Performance test methods for control equipment
slovensko : Toplotni sončni sistemi in sestavni deli - Neserijsko izdelani sistemi - 5. del: Preskusne metode delovanja kontrolnih naprav
TC : TOP - Toplota ICS : 91.140.65 91.140.10 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi