ICS: 91.140.90 - Dvigala. Tekoče stopnice

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 122
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 627:1995
angleško : Specification for data logging and monitoring of lifts, escalators and passenger conveyors
slovensko : Pravila za zajemanje podatkov in daljinski nadzor dvigal, tekočih stopnic in trakov za osebe
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 91.140.90
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 115-1:2017
angleško : Safety of escalators and moving walks - Part 1: Construction and installation
slovensko : Varnost tekočih stopnic in tekočih stez - 1. del: Konstrukcija in vgradnja
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 91.140.90
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 115-2:2021
angleško : Safety of escalators and moving walks - Part 2: Rules for the improvement of safety of existing escalators and moving walks
slovensko : Varnost tekočih stopnic in trakov (stez) za osebe - 2. del: Pravila za izboljšanje varnosti obstoječih tekočih stopnic in trakov za osebe
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 91.140.90
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 115-3:2017
angleško : Safety of escalators and moving walks - Part 3: Correlation between EN 115-1:2008+A1:2010 and EN 115-1:2017
slovensko : Varnost tekočih stopnic in tekočih stez - 3. del: Medsebojna odvisnost med EN 115:2008+A1:2010 in EN 115-1:2017
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 91.140.90
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 115-4:2020
angleško : Safety of escalators and moving walks - Part 4: Interpretations related to EN 115 family of standards
slovensko : Varnost tekočih stopnic in tekočih stez - 4. del: Pojasnila v zvezi s skupino standardov EN 115
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 91.140.90
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4101:1983
angleško : Drawn steel wire for elevator ropes -- Specifications
slovensko : Vlečena jeklena žica za vrvi dvigal (liftov) - Specifikacije
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 91.140.90 77.140.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4344:2004
angleško : Steel wire ropes for lifts - Minimum requirements
slovensko : Jeklene žične vrvi za dvigala (lifte) - Minimalne zahteve
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 91.140.90 77.140.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7465:2007
angleško : Passenger lifts and service lifts - Guide rails for lift cars and counterweights - T-type
slovensko : Osebna in tovorna dvigala - Vodila za kabino in protiutež - Tip T
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 91.140.90
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 81-10:2008
angleško : Safety rules for the construction and installation of lifts - Basics and interpretrations - Part 10: System of the EN 81 series of standards
slovensko : Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Osnove in razlaga - 10. del: Sistem serije standardov EN 81
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 91.140.90
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 81-11:2011
angleško : Safety rules for the construction and installation of lifts - Basics and interpretations - Part 11: Interpretations related to EN 81 family of standards
slovensko : Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Osnove in razlaga - 11. del: Razlaga v zvezi s standardi družine EN 81
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 91.140.90
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 81-12:2014
angleško : Safety rules for the construction and installation of lifts - Basics and interpretations - Part 12: Use of EN 81-20 and EN 81-50 in specific markets
slovensko : Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Osnove in razlaga - 12. del: Uporaba EN 81-20 in EN 81-50 na posebnih trgih
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 91.140.90
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 81-20:2020
angleško : Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts
slovensko : Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Dvigala za prevoz oseb in blaga - 20. del: Osebna in tovorno-osebna dvigala
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 91.140.90
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 81-21:2018
angleško : Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing building
slovensko : Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Dvigala za prevoz oseb in blaga - 21. del: Nova osebna in tovorno-osebna dvigala v obstoječih stavbah
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 91.140.90
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 81-22:2021
angleško : Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 22: Passenger and goods passenger lifts with inclined travel path
slovensko : Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Dvigala za prevoz oseb in blaga - 22. del: Osebna in osebno-tovorna poševna dvigala
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 91.140.90
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 81-31:2010
angleško : Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of goods only - Part 31: Accessible goods only lifts
slovensko : Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Dvigala, namenjena samo za prevoz tovora - 31. del: Dostopna tovorna dvigala
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 91.140.90
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2010
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 81-40:2008
angleško : Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 40: Stairlifts and inclined lifting platforms intended for persons with impaired mobility
slovensko : Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebna dvigala za prevoz oseb in blaga - 40. del: Priprave za vzpenjanje po stopnicah in dvižne ploščadi z diagonalnim pomikanjem za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 91.140.90
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 81-40:2020
angleško : Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 40: Stairlifts and inclined lifting platforms intended for persons with impaired mobility
slovensko : Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebna dvigala za prevoz oseb in blaga - 40. del: Priprave za vzpenjanje po stopnicah in dvižne ploščadi z diagonalnim pomikanjem za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 91.140.90 11.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 81-41:2010
angleško : Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 41: Vertical lifting platforms intended for use by persons with impaired mobility
slovensko : Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebna dvigala za prevoz oseb in blaga - 41. del: Navpične dvižne ploščadi za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 11.180.10 91.140.90
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2011
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 81-43:2009
angleško : Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 43: Lifts for cranes
slovensko : Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebna dvigala za prevoz oseb in blaga - 43. del: Dvigala za žerjave
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 91.140.90 53.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 81-50:2020
angleško : Safety rules for the construction and installation of lifts - Examinations and tests - Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components
slovensko : Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Pregledi in preskusi - 50. del: Pravila konstruiranja, izračuni, pregledi in preskusi sestavnih delov dvigal
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 91.140.90
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 81-58:2018
angleško : Safety rules for the construction and installation of lifts - Examination and tests - Part 58: Landing doors fire resistance test
slovensko : Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Pregled in preskusi - 58. del: Preskus odpornosti vrat proti požaru
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 13.220.50 91.140.90
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 81-70:2003
angleško : Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular applications for passenger and good passengers lifts - Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with disability
slovensko : Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebne izvedbe osebnih in osebno-tovornih dvigal - 70. del: Dostopnost dvigal za osebe, vključno z invalidi
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 91.140.90
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 81-70:2021
angleško : Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lift - Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with disability
slovensko : Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebne izvedbe osebnih in osebno-tovornih dvigal - 70. del: Dostopnost dvigal za osebe, vključno z invalidi
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 91.140.90
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 81-72:2020
angleško : Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 72: Firefighters lifts
slovensko : Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebne aplikacije za osebna in osebno-tovorna dvigala - 72. del: Dvigala za gasilce
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 13.220.10 91.140.90
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 81-73:2020
angleško : Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire
slovensko : Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebne izvedbe osebnih in osebno-tovornih dvigal - 73. del: Obnašanje dvigal v primeru požara
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 91.140.90 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi