ICS: 91.160.01 - Razsvetljava na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 29
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4705:2020
angleško : Aerospace series - Measurement methods regarding the lifetime behaviour of light units in a standardized aircraft-related environment
slovensko : Aeronavtika - Merilne metode v zvezi z obnašanjem svetlobnih enot v njihovi življenjski dobi v standardiziranem letalskem okolju
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.160.01 49.095
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12193:2018
angleško : Light and lighting - Sports lighting
slovensko : Svetloba in razsvetljava - Razsvetljava športnih objektov
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 97.220.10 91.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12665:2018
angleško : Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements
slovensko : Svetloba in razsvetljava - Osnovni izrazi in merila za specifikacijo zahtev za razsvetljavo
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.160.01 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16268:2013
angleško : Perfomance of reflecting surfaces for luminaires
slovensko : Lastnosti odsevnih površin v svetilkah
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17037:2018
angleško : Daylight of buildings
slovensko : Dnevna svetloba v stavbah
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.160.01
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17165:2018
angleško : Light and Lighting - Lighting system design process
slovensko : Svetloba in razsvetljava - Postopek načrtovanja sistemov za razsvetljavo
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17623:2021
angleško : BIM Properties for lighting - Luminaires and sensing devices
slovensko : BIM-lastnosti za razsvetljavo - Svetilke in senzorji
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.160.01 35.240.67
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62493:2015
angleško : Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields
slovensko : Ocenjevanje opreme za razsvetljavo z vidika izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim poljem
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 17.220.01 91.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62504:2014
angleško : General lighting - Light emitting diode (LED) products and related equipment - Terms and definitions
slovensko : Splošna razsvetljava - Izdelki s svetlečimi diodami (LED) in pripadajoča oprema - Izrazi in definicije (IEC 62504:2014)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 91.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13032-2:2017
angleško : Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 2: Presentation of data for indoor and outdoor work places
slovensko : Svetloba in razsvetljava - Merjenje in podajanje fotometričnih podatkov svetlobnih virov in svetilk - 2. del: Podajanje podatkov za delovna mesta v notranjih prostorih in na prostem
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.160.01 17.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60050-531:1974
angleško : International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 845: Lighting
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 845: Razsvetljava
TC : TRM - Terminologija ICS : 91.160.01 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški, francoski, nemški in ruski jezik SIST-Z: 214.17 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17037:2018/AC:2021
angleško : Daylight in buildings
slovensko : Dnevna svetloba v stavbah
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62504:2014/A1:2018
angleško : General lighting - Light emitting diode (LED) products and related equipment - Terms and definitions (IEC 62504:2014/A1:2018)
slovensko : Splošna razsvetljava - Izdelki s svetlečimi diodami (LED) in pripadajoča oprema - Izrazi in definicije - Dopolnilo A1 (IEC 62504:2014/A1:2018)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 91.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13032-1:2004+A1:2012
angleško : Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 1: Measurement and file format
slovensko : Svetloba in razsvetljava - Merjenje in podajanje fotometričnih podatkov svetlobnih virov in svetilk - 1. del: Merjenje in format podatkov
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.160.01 17.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2012
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13032-4:2015+A1:2019
angleško : Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 4: LED lamps, modules and luminaires
slovensko : Svetloba in razsvetljava - Merjenje in podajanje fotometričnih podatkov sijalk in svetilk - 4. del: LED-sijalke, moduli in svetilke
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.160.01 17.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15193-1:2017+A1:2021
angleško : Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting - Part 1: Specifications, Module M9
slovensko : Energetska učinkovitost stavb - Energijske zahteve za razsvetljavo - 1. del: Specifikacije, modul M9
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 27.015 91.160.01 91.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12193:1999
angleško : Light and Lighting - Sports lighting
slovensko : Svetloba in razsvetljava – Razsvetljava športnih objektov
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 97.220.10 91.160.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
Razveljavitev : 01-May-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12193:2007
angleško : Light and lighting - Sports lighting
slovensko : Razsvetljava - Razsvetljava športnih objektov
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 97.220.10 91.160.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-2008
Razveljavitev : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12665:2002
angleško : Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements
slovensko : Svetloba in razsvetljava - Osnovni izrazi in kriteriji za specifikacijo zahtev za razsvetljavo
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.160.01 01.040.91
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
Razveljavitev : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12665:2011
angleško : Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements
slovensko : Svetloba in razsvetljava - Osnovni izrazi in merila za specifikacijo zahtev za razsvetljavo
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.160.01 01.040.91
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
Razveljavitev : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13272:2001
angleško : Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems
slovensko : Železniške naprave – Električna razsvetljava v železniških vozilih za javne prevozne sisteme
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 91.160.01 45.060.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
Razveljavitev : 01-May-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13272:2012
angleško : Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems
slovensko : Železniške naprave - Električna razsvetljava v železniških vozilih za javne prevozne sisteme
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 91.160.01 45.060.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-2012
Razveljavitev : 01-Nov-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62493:2010
angleško : Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields - Product family standard (IEC 62493:2009)
slovensko : Ocenjevanje opreme za razsvetljavo glede izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim poljem - Standard za skupino izdelkov (IEC 62493:2009)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 17.240 91.160.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
Razveljavitev : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13032-1:2004
angleško : Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 1: Measurement and file format
slovensko : Svetloba in razsvetljava – Merjenje in podajanje fotometričnih podatkov svetlobnih virov in svetilk – 1. del: Merjenje in format podatkov
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.160.01 17.180.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2004
Razveljavitev : 01-Jul-2012
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13032-2:2004
angleško : Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 2: Presentation of data for indoor and outdoor work places
slovensko : Svetloba in razsvetljava – Merjenje in podajanje fotometrijskih podatkov svetlobnih virov in svetilk – 2. del: Podajanje podatkov za delovna mesta v notranjih prostorih in na prostem
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.160.01 17.180.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-2005
Razveljavitev : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi