ICS: 91.160.01 - Razsvetljava na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 29
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4705:2020
angleško: Aerospace series - Measurement methods regarding the lifetime behaviour of light units in a standardized aircraft-related environment
slovensko: Aeronavtika - Merilne metode v zvezi z obnašanjem svetlobnih enot v njihovi življenjski dobi v standardiziranem letalskem okolju
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.160.01 49.095
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12193:2018
angleško: Light and lighting - Sports lighting
slovensko: Svetloba in razsvetljava - Razsvetljava športnih objektov
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 97.220.10 91.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12665:2018
angleško: Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements
slovensko: Svetloba in razsvetljava - Osnovni izrazi in merila za specifikacijo zahtev za razsvetljavo
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.01 01.040.91
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16268:2013
angleško: Perfomance of reflecting surfaces for luminaires
slovensko: Lastnosti odsevnih površin v svetilkah
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17037:2018
angleško: Daylight of buildings
slovensko: Dnevna svetloba v stavbah
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.01
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17165:2018
angleško: Light and Lighting - Lighting system design process
slovensko: Svetloba in razsvetljava - Postopek načrtovanja sistemov za razsvetljavo
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17623:2021
angleško: BIM Properties for lighting - Luminaires and sensing devices
slovensko: BIM-lastnosti za razsvetljavo - Svetilke in senzorji
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62493:2015
angleško: Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields
slovensko: Ocenjevanje opreme za razsvetljavo z vidika izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim poljem
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 17.220.01 91.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62504:2014
angleško: General lighting - Light emitting diode (LED) products and related equipment - Terms and definitions
slovensko: Splošna razsvetljava - Izdelki s svetlečimi diodami (LED) in pripadajoča oprema - Izrazi in definicije (IEC 62504:2014)
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 91.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13032-2:2017
angleško: Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 2: Presentation of data for indoor and outdoor work places
slovensko: Svetloba in razsvetljava - Merjenje in podajanje fotometričnih podatkov svetlobnih virov in svetilk - 2. del: Podajanje podatkov za delovna mesta v notranjih prostorih in na prostem
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.01 17.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-531:1974
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 845: Lighting
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 845: Razsvetljava
TC: TRM - Terminologija ICS: 91.160.01 01.040.91
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški, francoski, nemški in ruski jezik SIST-Z: 214.17 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17037:2018/AC:2021
angleško: Daylight in buildings
slovensko: Dnevna svetloba v stavbah
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2021
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62504:2014/A1:2018
angleško: General lighting - Light emitting diode (LED) products and related equipment - Terms and definitions (IEC 62504:2014/A1:2018)
slovensko: Splošna razsvetljava - Izdelki s svetlečimi diodami (LED) in pripadajoča oprema - Izrazi in definicije - Dopolnilo A1 (IEC 62504:2014/A1:2018)
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 91.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13032-1:2004+A1:2012
angleško: Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 1: Measurement and file format
slovensko: Svetloba in razsvetljava - Merjenje in podajanje fotometričnih podatkov svetlobnih virov in svetilk - 1. del: Merjenje in format podatkov
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.01 17.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2012
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13032-4:2015+A1:2019
angleško: Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 4: LED lamps, modules and luminaires
slovensko: Svetloba in razsvetljava - Merjenje in podajanje fotometričnih podatkov sijalk in svetilk - 4. del: LED-sijalke, moduli in svetilke
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.01 17.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15193-1:2017+A1:2021
angleško: Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting - Part 1: Specifications, Module M9
slovensko: Energetska učinkovitost stavb - Energijske zahteve za razsvetljavo - 1. del: Specifikacije, modul M9
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 27.015 91.160.01 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12193:1999
angleško: Light and Lighting - Sports lighting
slovensko: Svetloba in razsvetljava – Razsvetljava športnih objektov
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 97.220.10 91.160.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-1999
Razveljavitev: 01-maj-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12193:2007
angleško: Light and lighting - Sports lighting
slovensko: Razsvetljava - Razsvetljava športnih objektov
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 97.220.10 91.160.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2008
Razveljavitev: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12665:2002
angleško: Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements
slovensko: Svetloba in razsvetljava - Osnovni izrazi in kriteriji za specifikacijo zahtev za razsvetljavo
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.01 01.040.91
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2004
Razveljavitev: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12665:2011
angleško: Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements
slovensko: Svetloba in razsvetljava - Osnovni izrazi in merila za specifikacijo zahtev za razsvetljavo
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.01 01.040.91
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2011
Razveljavitev: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13272:2001
angleško: Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems
slovensko: Železniške naprave – Električna razsvetljava v železniških vozilih za javne prevozne sisteme
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 91.160.01 45.060.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2004
Razveljavitev: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13272:2012
angleško: Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems
slovensko: Železniške naprave - Električna razsvetljava v železniških vozilih za javne prevozne sisteme
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 91.160.01 45.060.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2012
Razveljavitev: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62493:2010
angleško: Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields - Product family standard (IEC 62493:2009)
slovensko: Ocenjevanje opreme za razsvetljavo glede izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim poljem - Standard za skupino izdelkov (IEC 62493:2009)
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 17.240 91.160.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2010
Razveljavitev: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13032-1:2004
angleško: Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 1: Measurement and file format
slovensko: Svetloba in razsvetljava – Merjenje in podajanje fotometričnih podatkov svetlobnih virov in svetilk – 1. del: Merjenje in format podatkov
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.01 17.180.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2004
Razveljavitev: 01-jul-2012
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13032-2:2004
angleško: Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 2: Presentation of data for indoor and outdoor work places
slovensko: Svetloba in razsvetljava – Merjenje in podajanje fotometrijskih podatkov svetlobnih virov in svetilk – 2. del: Podajanje podatkov za delovna mesta v notranjih prostorih in na prostem
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.01 17.180.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-2005
Razveljavitev: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi