ICS: 91.160.10 - Notranja razsvetljava

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 35
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12464-2:2014
angleško : Light and lighting - Lighting of work places - Part 2: Outdoor work places
slovensko : Svetloba in razsvetljava - Razsvetljava na delovnem mestu - 2. del: Delovna mesta na prostem
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.160.10
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1837:2020
angleško : Safety of machinery - Integral lighting of machines
slovensko : Varnost strojev - Integralna razsvetljava strojev
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.160.10 13.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1838:2013
angleško : Lighting applications - Emergency lighting
slovensko : Razsvetljava - Zasilna razsvetljava
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.160.10
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9680:2021
angleško : Dentistry - Operating lights (ISO 9680:2021)
slovensko : Zobozdravstvo - Operacijska razsvetljava (ISO 9680:2021)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 91.160.10 11.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16163:2014
angleško : Conservation of Cultural Heritage - Guidelines and procedures for choosing appropriate lighting for indoor exhibitions
slovensko : Ohranjanje kulturne dediščine - Smernice in postopki za izbiro ustrezne razsvetljave za razstave v zaprtih prostorih
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.160.10 97.195
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50172:2004
angleško : Emergency escape lighting systems
slovensko : Sistemi za nujnostno razsvetljavo evakuacijskih poti
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 91.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/CIE 8995-3:2018
angleško : Lighting of work places - Part 3: Lighting requirements for safety and security of outdoor work places
slovensko : Razsvetljava na delovnem mestu - 3. del: Zahteve za razsvetljavo za zagotavljanje varnosti in zaščite na delovnih mestih na prostem
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.160.10 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12464-1:2021
angleško : Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places
slovensko : Svetloba in razsvetljava - Razsvetljava delovnih mest - 1. del: Notranji delovni prostori
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13032-3:2021
angleško : Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 3: Presentation of data for emergency lighting of workplaces
slovensko : Svetloba in razsvetljava - Merjenje in podajanje fotometričnih podatkov svetlobnih virov in svetilk - 3. del: Podajanje podatkov za zasilno razsvetljavo delovnega mesta
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.160.10 17.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13272-1:2019
angleško : Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems - Part 1: Heavy rail
slovensko : Železniške naprave - Električna razsvetljava v železniških vozilih za javne prevozne sisteme - 1. del: Železniška vozila za višje osne pritiske
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 91.160.10 45.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13272-2:2019
angleško : Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems - Part 2: Urban rail
slovensko : Železniške naprave - Električna razsvetljava v železniških vozilih za javne prevozne sisteme - 2. del: Mestna železnica
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 91.160.10 45.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15193-2:2017
angleško : Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting - Part 2: Explanation and justification of EN 15193-1, Module M9
slovensko : Energetska učinkovitost stavb - Energijske zahteve za razsvetljavo - 2. del: Obrazložitev in utemeljitev EN 15193-1, Modul M9
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 27.015 91.160.10 91.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60598-2-22:2014
angleško : Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting (IEC 60598-2-22:2014)
slovensko : Svetilke - 2-22. del: Posebne zahteve - Svetilke za zasilno razsvetljavo (IEC 60598-2-22:2014)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 91.160.10 29.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60598-2-22:2014/AC:2015
angleško : Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting
slovensko : Svetilke - 2-22. del: Posebne zahteve - Svetilke za zasilno razsvetljavo - Popravek AC
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 91.160.10 29.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški in francoski jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05
angleško : Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting
slovensko : Svetilke - 2-22. del: Posebne zahteve - Svetilke za zasilno razsvetljavo - Popravek AC
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 91.160.10 29.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09
angleško : Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting
slovensko : Svetilke - 2-22. del: Posebne zahteve - Svetilke za zasilno razsvetljavo - Popravek AC
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 91.160.10 29.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2016
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60598-2-22:2014/A1:2020
angleško : Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting (IEC 60598-2-22:2014/A1:2017)
slovensko : Svetilke - 2-22. del: Posebne zahteve - Svetilke za zasilno razsvetljavo - Dopolnilo A1 (IEC 60598-2-22:2014/A1:2017)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 91.160.10 29.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1837:1999
angleško : Safety of machinery - Integral lighting of machines
slovensko : Varnost strojev - Integralna razsvetljava strojev
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.160.10 13.110
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
Razveljavitev : 01-Dec-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1838:1999
angleško : Lighting applications - Emergency lighting
slovensko : Razsvetljava - Zasilna razsvetljava
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.160.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
Razveljavitev : 01-Nov-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9680:2014
angleško : Dentistry - Operating lights (ISO 9680:2014)
slovensko : Zobozdravstvo - Operacijska razsvetljava (ISO 9680:2014)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 91.160.10 11.060.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2015
Razveljavitev : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15193:2007
angleško : Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting
slovensko : Energijske značilnosti stavb - Energijske zahteve za osvetlitev
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.120.10 91.160.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2007
Razveljavitev : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Tageslicht in Innenräumen; Allgemeine Anforderungen
slovensko : Dnevna svetloba v notranjih prostorih - Splošne zahteve
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.160.10
Stopnja : 9400 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-1997
Razveljavitev : 01-Jun-2019
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Tageslicht in Innenräumen; Grundlagen
slovensko : Dnevna svetloba v notranjih prostorih - Osnove
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.160.10
Stopnja : 9400 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-1997
Razveljavitev : 01-Jun-2019
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Tageslicht in Innenräumen - Teil 3: Berechnung
slovensko : Dnevna svetloba v notranjih prostorih - Izračun
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.160.10
Stopnja : 9400 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-1997
Razveljavitev : 01-Jun-2019
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Tageslicht in Innenräumen - Teil 4: Vereinfachte Bestimmung von Mindestfenstergrößen für Wohnräume
slovensko : Dnevna svetloba v notranjih prostorih - Poenostavljena določitev najmanjših velikosti oken v stanovanjih
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.160.10
Stopnja : 9400 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-1997
Razveljavitev : 01-Jun-2019
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi