ICS: 91.160.10 - Notranja razsvetljava

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 35
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12464-2:2014
angleško: Light and lighting - Lighting of work places - Part 2: Outdoor work places
slovensko: Svetloba in razsvetljava - Razsvetljava na delovnem mestu - 2. del: Delovna mesta na prostem
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.10
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1837:2020
angleško: Safety of machinery - Integral lighting of machines
slovensko: Varnost strojev - Integralna razsvetljava strojev
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.10 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1838:2013
angleško: Lighting applications - Emergency lighting
slovensko: Razsvetljava - Zasilna razsvetljava
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9680:2014
angleško: Dentistry - Operating lights (ISO 9680:2014)
slovensko: Zobozdravstvo - Operacijska razsvetljava (ISO 9680:2014)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 91.160.10 11.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16163:2014
angleško: Conservation of Cultural Heritage - Guidelines and procedures for choosing appropriate lighting for indoor exhibitions
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Smernice in postopki za izbiro ustrezne razsvetljave za razstave v zaprtih prostorih
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.160.10 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50172:2004
angleško: Emergency escape lighting systems
slovensko: Sistemi za nujnostno razsvetljavo evakuacijskih poti
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 91.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/CIE 8995-3:2018
angleško: Lighting of work places - Part 3: Lighting requirements for safety and security of outdoor work places
slovensko: Razsvetljava na delovnem mestu - 3. del: Zahteve za razsvetljavo za zagotavljanje varnosti in zaščite na delovnih mestih na prostem
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.10 13.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12464-1:2011
angleško: Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places
slovensko: Svetloba in razsvetljava - Razsvetljava na delovnem mestu - 1. del: Notranji delovni prostori
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
Razveljavitev: 01-dec-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13032-3:2007
angleško: Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaries - Part 3: Presentation of data for emergency lighting of work places
slovensko: Svetloba in razsvetljava - Merjenje in podajanje fotometrijskih podatkov svetlobnih virov in svetilk - 3. del: Podajanje podatkov za zasilno razsvetljavo delovnega mesta
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.10 17.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13272-1:2019
angleško: Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems - Part 1: Heavy rail
slovensko: Železniške naprave - Električna razsvetljava v železniških vozilih za javne prevozne sisteme - 1. del: Železniška vozila za višje osne pritiske
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 91.160.10 45.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13272-2:2019
angleško: Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems - Part 2: Urban rail
slovensko: Železniške naprave - Električna razsvetljava v železniških vozilih za javne prevozne sisteme - 2. del: Mestna železnica
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 91.160.10 45.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15193-2:2017
angleško: Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting - Part 2: Explanation and justification of EN 15193-1, Module M9
slovensko: Energetska učinkovitost stavb - Energijske zahteve za razsvetljavo - 2. del: Obrazložitev in utemeljitev EN 15193-1, Modul M9
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 27.015 91.160.10 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60598-2-22:2014
angleško: Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting (IEC 60598-2-22:2014)
slovensko: Svetilke - 2-22. del: Posebne zahteve - Svetilke za zasilno razsvetljavo (IEC 60598-2-22:2014)
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 91.160.10 29.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60598-2-22:2014/AC:2015
angleško: Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting
slovensko: Svetilke - 2-22. del: Posebne zahteve - Svetilke za zasilno razsvetljavo - Popravek AC
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 91.160.10 29.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški in francoski jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09
angleško: Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting
slovensko: Svetilke - 2-22. del: Posebne zahteve - Svetilke za zasilno razsvetljavo - Popravek AC
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 91.160.10 29.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05
angleško: Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting
slovensko: Svetilke - 2-22. del: Posebne zahteve - Svetilke za zasilno razsvetljavo - Popravek AC
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 91.160.10 29.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60598-2-22:2014/A1:2020
angleško: Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting (IEC 60598-2-22:2014/A1:2017)
slovensko: Svetilke - 2-22. del: Posebne zahteve - Svetilke za zasilno razsvetljavo - Dopolnilo A1 (IEC 60598-2-22:2014/A1:2017)
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 91.160.10 29.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1837:1999
angleško: Safety of machinery - Integral lighting of machines
slovensko: Varnost strojev - Integralna razsvetljava strojev
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.10 13.110
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-1999
Razveljavitev: 01-dec-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1838:1999
angleško: Lighting applications - Emergency lighting
slovensko: Razsvetljava - Zasilna razsvetljava
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-1999
Razveljavitev: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15193:2007
angleško: Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting
slovensko: Energijske značilnosti stavb - Energijske zahteve za osvetlitev
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.120.10 91.160.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2007
Razveljavitev: 01-jul-2017
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Tageslicht in Innenräumen; Allgemeine Anforderungen
slovensko: Dnevna svetloba v notranjih prostorih - Splošne zahteve
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.10
Stopnja: 9400 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-1997
Razveljavitev: 01-jun-2019
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Tageslicht in Innenräumen; Grundlagen
slovensko: Dnevna svetloba v notranjih prostorih - Osnove
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.10
Stopnja: 9400 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-1997
Razveljavitev: 01-jun-2019
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Tageslicht in Innenräumen - Teil 3: Berechnung
slovensko: Dnevna svetloba v notranjih prostorih - Izračun
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.10
Stopnja: 9400 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-1997
Razveljavitev: 01-jun-2019
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Tageslicht in Innenräumen - Teil 4: Vereinfachte Bestimmung von Mindestfenstergrößen für Wohnräume
slovensko: Dnevna svetloba v notranjih prostorih - Poenostavljena določitev najmanjših velikosti oken v stanovanjih
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.10
Stopnja: 9400 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-1997
Razveljavitev: 01-jun-2019
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Tageslicht in Innenräumen; Messung
slovensko: Dnevna svetloba v notranjih prostorih - Meritve
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.10
Stopnja: 9400 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-1997
Razveljavitev: 01-jun-2019
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi