ICS: 91.200 - Gradbena tehnologija

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 16 od 16


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16508:2015
angleško : Temporary works equipment - Encapsulation constructions - Performance requirements and general design
slovensko : Oprema za začasne gradnje - Okrovne konstrukcije - Tehnične zahteve in splošna zasnova
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.200 91.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61439-4:2013
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Assemblies for construction sites (ACS) (IEC 61439-4:2012)
slovensko : Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 4. del: Posebne zahteve za sestave na gradbiščih (ACS) (IEC 61439-4:2012)
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 91.200 29.130.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61558-2-23:2000
angleško : Safety of power transformers, power supply units and similar devices -- Part 2-23: Particular requirements for transformers for construction sites
slovensko : Safety of power transformers, power supply units and similar devices - Partr 2-23: Particular requirements for transofrmers for construction sites (IEC 61558-2-23:2000)
TC : MTR - Merilni transformatorji, ukinjen ICS : 91.200 29.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61558-2-23:2010
angleško : Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-23: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for construction sites (IEC 61558-2-23:2010)
slovensko : Varnost transformatorjev, dušilk, napajalnikov in kombinacij teh elementov - 2-23. del: Posebne zahteve in preskusi za transformatorje in napajalnike za gradbišča (IEC 61558-2-23:2010)
TC : I96 - Imaginarni 96 ICS : 91.200 29.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 61753-381-2:2016
angleško : Electrical installation guide - Part 704: Construction and demolition site installations
slovensko : Vodilo za električne inštalacije – 704. del: Gradbišča
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 91.200 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 60364-7-704:2018
angleško : Low-voltage electrical installations - Part 7-704: Requirements for special installations or locations - Construction and demolition site installations
slovensko : Nizkonapetostne električne inštalacije - 7-704. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - Gradbišča
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 91.200 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60439-4:1991
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)
slovensko : Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav – 4. del: Posebne zahteve za na gradbiščih (ACS)
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 91.200 29.130.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1995
Razveljavitev : 01-May-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60439-4:2004
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)
slovensko : Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav – 4. del: Posebne zahteve za sestave na gradbiščih (ACS)
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 91.200 29.130.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2005
Razveljavitev : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 384.7.704 S1:2000
angleško : Electrical installations of buildings -- Part 7: Requirements for special installations or locations -- Section 704: Construction and demolition site installations
slovensko : Električne inštalacije zgradb – 7. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije – 704. oddelek: Gradbišča (IEC 60364-7-704:1989, spremenjen)
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 91.200 91.140.50
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-2001
Razveljavitev : 01-May-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60364-7-704
angleško : Low-voltage electrical installations - Part 7-704: Requirements for special installations or locations - Construction and demolition site installations
slovensko : Nizkonapetostne električne inštalacije – 7-704. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije – Gradbišča
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 91.200 91.140.50
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
Razveljavitev : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 60364-7-704:2007
angleško : Low-voltage electrical installations -- Part 7-704: Requirements for special installations or locations - Construction and demolition site installations
slovensko : Nizkonapetostne električne inštalacije - 7-704. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - Gradbišča (IEC 60364-7-704:2005, spremenjen)
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 91.200 91.140.50
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2007
Razveljavitev : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60439-4:1991/A1:1995
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)
slovensko : Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav – 4. del: Posebne zahteve za na gradbiščih (ACS) – Dopolnilo A1:
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 91.200 29.130.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2000
Razveljavitev : 01-May-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60439-4:1991/A2:1999
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)
slovensko : Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav – 4. del: Posebne zahteve za na gradbiščih (ACS) – Dopolnilo A2
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 91.200 29.130.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2000
Razveljavitev : 01-May-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60439-4:1991/A11:2004
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)
slovensko : Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 91.200 29.130.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
Razveljavitev : 01-May-2009
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 60364-7-704:2007/A11:2017
angleško : Low-voltage electrical installations - Part 7-704: Requirements for special installations or locations - Construction and demolition site installations
slovensko : Nizkonapetostne električne inštalacije - 7-704. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - Gradbišča - Dopolnilo A11
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 91.200 91.140.50
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
Razveljavitev : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN IEC 61439-4:2022
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)
slovensko : Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 4. del: Posebne zahteve za sestave na gradbiščih (ACS)
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 91.200 29.130.20
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi