ICS: 93.025 - Zunanji sistemi za prevajanje vode

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 24 od 24


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 805:2000
angleško: Water supply - Requirements for systems and components outside buildings
slovensko: Oskrba z vodo - Zahteve za zunanje vodovode in dele
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 93.025
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 1046:2021
angleško: Thermoplastics piping and ducting systems - Outside the building structures for gravity and pressurised systems - Trench installation
slovensko: Cevni in kanalski sistemi iz plastomernih materialov - Sistemi zunaj stavb za transport vode in odpadne vode - Postopki za vgradnjo pod zemljo
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.03 93.025 93.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1295-1:2019
angleško: Structural design of buried pipelines under various conditions of loading - Part 1: General requirements
slovensko: Projektiranje vkopanih cevovodov pri različnih pogojih obremenitve - 1. del: Splošne zahteve
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 93.030 93.025
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1452-3:2010
angleško: Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 3: Fittings (ISO 1452-3:2009, corrected version 2010-03-01)
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo z vodo in za podzemno in nadzemno odvodnjavanje in kanalizacijo pod tlakom - Nemehčan polivinilklorid (PVC-U) - 3. del: Fitingi (ISO 1452-3:2009, popravljena verzija 2010-03-01)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 93.025 91.140.60 23.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14801:2006
angleško: Conditions for pressure classification of products for water and wastewater pipelines
slovensko: Pogoji za klasifikacijo proizvodov za cevne sisteme za oskrbo z vodo in cevne sisteme pod tlakom za odstranjevanje odpadne vode
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 93.030 93.025
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14802:2005
angleško: Plastics piping systems - Thermoplastics shafts or risers for inspection chambers and manholes - Determination of resistance against surface and traffic loading
slovensko: Plastics piping systems - Thermoplastics shafts or risers for inspection chambers and manholes - Determination of resistance against surface and traffic loading
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.20 93.030 93.025
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14830:2006
angleško: Thermoplastics inspection chamber and manhole bases - Test methods for buckling resistance
slovensko: Plastomerni revizijski jaški in vstopne baze – Preskusne metode za odpornost proti uklonu
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 93.030 93.025
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11298-1:2018
angleško: Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 1: General (ISO 11298-1:2018)
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov za obnovo podzemnih omrežij za oskrbo z vodo - 1. del: Splošno (ISO 11298-1:2018)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.03 93.025
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11298-2:2018
angleško: Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 2: Lining with continuous pipes (ISO 11298-2:2018)
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov za obnovo podzemnih omrežij za oskrbo z vodo - 2. del: Oblaganje z neprekinjenimi cevmi (ISO 11298-2:2018)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.03 93.025
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11298-3:2018
angleško: Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 3: Lining with close-fit pipes (ISO 11298-3:2018)
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov za obnovo podzemnih omrežij za oskrbo z vodo - 3. del: Oblaganje s tesno prilagodljivimi cevmi (ISO 11298-3:2018)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.03 93.025
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11298-4:2021
angleško: Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 4: Lining with cured-in-place pipes (ISO 11298-4:2021)
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov za obnovo podzemnih omrežij za oskrbo z vodo - 4. del: Oblaganje s cevmi, utrjenimi na mestu vgradnje (ISO 11298-4:2021)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.03 93.025
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12200-1:2016
angleško: Plastics rainwater piping systems for above ground external use - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov za odvod padavinskih voda za zunanjo uporabo - Nemehčan polivinilklorid (PVC-U) - 1. del: Specifikacije za cevi, fitinge in sistem
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.03 93.025
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16941-1:2018
angleško: On-site non-potable water systems - Part 1: Systems for the use of rainwater
slovensko: Sistemi za vodo, ki ni namenjena pitju, nameščeni na terenu - 1. del: Sistemi za uporabo deževnice
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 93.025
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16941-2:2021
angleško: On-site non-potable water systems - Part 2: Systems for the use of treated greywater
slovensko: Sistemi za vodo, ki ni namenjena pitju, nameščeni na terenu - 2. del: Sistemi za uporabo očiščene sive vode
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 93.025
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
francoski jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 1046:2001
angleško: Plastics piping and ducting systems - Systems outside building structures for the conveyance of water or sewage - Practices for installation above and below ground
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Sistemi zunaj stavb za transport vode ali kanalizacije - Postopki za vgradnjo nad zemljo in pod njo
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.03 93.030 93.025
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2002
Razveljavitev: 01-feb-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 1046:2013
angleško: Thermoplastics piping and ducting systems - Systems outside building structures for the conveyance of water or sewage - Practices for underground installation
slovensko: Cevni in kanalski sistemi iz plastomernih materialov - Sistemi zunaj stavb za transport vode ali kanalizacije - Postopki za vgradnjo pod zemljo
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.03 93.030 93.025
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2014
Razveljavitev: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6992:1986
angleško: Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes for drinking water supply -- Extractability of cadmium and mercury occurring as impurities
slovensko: Cevi iz nemehčanega polivinilklorida (PVC - U) za preskrbo s pitno vodo - Izlužljivost kadmija in živega srebra, ki se pojavljata kot nečistoči
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.20 93.025 91.140.60
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-1995
Razveljavitev: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1295-1:1997
angleško: Structural design of buried pipelines under various conditions of loading - Part 1: General requirements
slovensko: Projektiranje vkopanih cevovodov pri različnih pogojih obremenitve - 1.del: Splošne zahteve
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 93.030 93.025
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1998
Razveljavitev: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11298-1:2011
angleško: Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 1: General (ISO 11298-1:2010)
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov za obnovo podzemnih omrežij za oskrbo z vodo - 1. del: Splošno (ISO 11298-1:2010)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.03 93.025
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2011
Razveljavitev: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11298-3:2011
angleško: Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 3: Lining with close-fit pipes (ISO 11298-3:2010)
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov za obnovo podzemnih omrežij za oskrbo z vodo - 3. del: Oblaganje s tesno prilagodljivimi cevmi (ISO 11298-3:2010)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.03 93.025
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2011
Razveljavitev: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12200-1:2000
angleško: Plastics rainwater piping systems for above ground external use - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
slovensko: Plastics rainwater piping systems for above ground external use - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.03 93.025
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2001
Razveljavitev: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14409-1:2004
angleško: Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 1: General
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov za obnovo podzemnih omrežij za oskrbo z vodo - 1. del: Splošno
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.20 93.025
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2005
Razveljavitev: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14409-3:2004
angleško: Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 3: Lining with close fit-pipes
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov za obnovo podzemnih omrežij za oskrbo z vodo - 3. del: Oblaganje s tesno prilagodljivimi cevmi
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 93.025 23.040.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2005
Razveljavitev: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 22391-7:2011
angleško: Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity (ISO/PRF TS 22391-7:2011)
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov za napeljave z vročo in hladno vodo - Polietilen s povišano temperaturno odpornostjo (PE-RT) - 7. del: Navodilo za ugotavljanje skladnosti (ISO/PRF TS 22391-7:2011)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 93.025 91.140.60 23.040.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2012
Razveljavitev: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi