ICS: 93.030 - Zunanji sistemi za odpadno vodo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 248
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 476:2022
angleško : General requirements for components used in drains and sewers
slovensko : Splošne zahteve za elemente za odvod odpadne vode in kanalizacijo
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 13.060.30 93.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 752:2017
angleško : Drain and sewer systems outside buildings - Sewer system management
slovensko : Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj zgradb - Upravljanje sistema za kanalizacijo
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 93.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 1046:2021
angleško : Thermoplastics piping and ducting systems - Outside the building structures for gravity and pressurised systems - Trench installation
slovensko : Cevni in kanalski sistemi iz plastomernih materialov - Sistemi zunaj stavb za transport vode in odpadne vode - Postopki za vgradnjo pod zemljo
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.040.03 93.025 93.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1610:2015
angleško : Construction and testing of drains and sewers
slovensko : Gradnja in preskušanje cevovodov za odvod odpadne vode in kanalizacijo
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 23.040.05 93.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1916:2002
angleško : Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced
slovensko : Betonske cevi in fazonski kosi, nearmirani, z jeklenimi vlakni in armirani
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 93.030 23.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2003
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1917:2002
angleško : Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced
slovensko : Betonski vstopni in revizijski jaški, nearmirani, z jeklenimi vlakni in armirani
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 93.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2003
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 295-1:2013
angleško : Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 1: Requirements for pipes, fittings and joints
slovensko : Keramični cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 1. del: Zahteve za cevi, fitinge in spoje
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 91.140.80 93.030 23.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 295-2:2013
angleško : Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 2: Evaluation of conformity and sampling
slovensko : Keramični cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 2. del: Vrednotenje skladnosti in vzorčenje
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 91.140.80 93.030 23.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 295-3:2012
angleško : Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 3: Test methods
slovensko : Keramični cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 3. del: Preskusne metode
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 91.140.80 93.030 23.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 295-4:2013
angleško : Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 4: Requirements for adaptors, connectors and flexible couplings
slovensko : Keramični cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 4. del: Zahteve za prilagodilne in povezovalne dele ter prožne spojke
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 91.140.80 93.030 23.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 295-5:2013
angleško : Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 5: Requirements for perforated pipes and fittings
slovensko : Keramični cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 5. del: Zahteve za drenažne cevi in fazonske kose
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 91.140.80 93.030 23.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 295-6:2013
angleško : Vitrified clay pipes systems for drain and sewers - Part 6: Requirements for components of manholes and inspection chambers
slovensko : Keramični cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 6. del: Zahteve za vstopne in revizijske jaške
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 91.140.80 93.030 23.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 295-7:2013
angleško : Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 7: Requirements for pipes and joints for pipe jacking
slovensko : Keramični cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 7. del: Zahteve za keramične cevi in spoje za potisne cevi
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 91.140.80 93.030 23.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 588-1:1996
angleško : Fibre-cement pipes for sewers and drains - Part 1: Pipes, joints and fittings for gravity systems
slovensko : Vlaknatocementne cevi za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 1. del: Cevi, spoji in fazonski kosi za težnostne sisteme
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 91.100.40 93.030 23.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1996
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 588-2:2001
angleško : Fibre cement pipes for drains and sewers - Part 2: Manholes and inspection chambers
slovensko : Vlaknatocementne cevi za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 2. del: Vstopni in revizijski jaški
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 91.100.40 23.040.50 93.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1123-1:1999
angleško : Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel pipes with spigot and socket for waste water systems - Part 1: Requirements, testing, quality control
slovensko : Vzdolžno varjene jeklene cevi in spojniki, vroče galvanizirani, z obojko, za sisteme za odpadno vodo - 1. del: Zahteve, preskušanje in kontrola kakovosti
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 93.030 77.140.75
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1123-3:2004
angleško : Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel pipes with spigot and socket for waste water systems - Part 3: Dimensions and special requirements for vacuum drainage systems and for drainage systems in ship-building
slovensko : Vzdolžno varjene jeklene cevi in spojniki, vroče pocinkani, z obojko, za sisteme za odpadno vodo – 3. del: Mere in posebne zahteve za podtlačne sisteme za odvodnjavanje in za sisteme za odvodnjavanje v ladjedelništvu
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 47.020.30 93.030 77.140.75
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1124-1:1999
angleško : Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems - Part 1: Requirements, testing, quality control
slovensko : Vzdolžno varjene nerjavne jeklene cevi in spojniki z obojko za sisteme za odpadno vodo - 1. del: Zahteve, preskušanje in kontrola kakovosti
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 23.040.10 93.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1124-2:2014
angleško : Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems - Part 2: System S, forms and dimensions
slovensko : Vzdolžno varjene nerjavne jeklene cevi in spojniki z obojko za sisteme za odpadno vodo - 2. del: Sistem S - Oblike in mere
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 93.030 23.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1124-3:2008
angleško : Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems - Part 3: System X - Dimensions
slovensko : Vzdolžno varjene nerjavne jeklene cevi in spojniki z obojko za sisteme za odpadno vodo - 3. del: Sistem X - Mere
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 23.040.10 93.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12889:2000
angleško : Trenchless construction and testing of drains and sewers
slovensko : Izvedba in preskušanje kanalov in drenaž brez izkopa
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 93.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1295-1:2019
angleško : Structural design of buried pipelines under various conditions of loading - Part 1: General requirements
slovensko : Projektiranje vkopanih cevovodov pri različnih pogojih obremenitve - 1. del: Splošne zahteve
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 93.030 93.025
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13260:2011
angleško : Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Test method for resistance to combined temperature cycling and external loading (ISO 13260:2010)
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo - Preskusna metoda za ugotavljanje odpornosti proti kombinaciji izmenične temperaturne in sočasne zunanje obremenitve (ISO 13260:2010)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.040.05 93.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13262:2017
angleško : Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Thermoplastics spirally-formed structured-wall pipes - Determination of the tensile strength of a seam (ISO 13262:2010)
slovensko : Plastomerni cevni sistemi za odpadno vodo in kanalizacijo, položeni v zemljo, ki delujejo po težnostnem principu - Plastomerne cevi s spiralno strukturirano steno cevi - Ugotavljanje nateznih trdnosti spojev (ISO 13262:2010)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 93.030 91.140.80 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13263:2017
angleško : Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Thermoplastics fittings - Test method for impact strength (ISO 13263:2010)
slovensko : Plastomerni cevni sistemi za odpadno vodo in kanalizacijo, položeni v zemljo, ki delujejo po težnostnem principu - Plastomerni fitingi - Preskusna metoda za udarno trdnost (ISO 13263:2010)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 93.030 91.140.80 23.040.45
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi