ICS: 93.040 - Gradnja mostov

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 31
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges - National annex
slovensko : Evrokod 8 - Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih - 2. del: Mostovi - Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 93.040 91.120.25
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Dec-2007
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17231:2018
angleško : Eurocode 1: Actions on Structures - Traffic Loads on Bridges - Track-Bridge Interaction
slovensko : Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - Prometna obtežba mostov - Medsebojni vpliv tračnice-most
TC : KON - Konstrukcije ICS : 45.080 93.040 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1991-2:2003
angleško : Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges
slovensko : Eurocode 1: Osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije – 2. del: Prometna obtežba mostov
TC : KON - Konstrukcije ICS : 93.040 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1992-2:2005
angleško : Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 2:Concrete bridges - Design and detailing rules
slovensko : Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij – 2. del: Betonski mostovi – Projektiranje in pravila za konstruiranje
TC : KON - Konstrukcije ICS : 93.040 91.080.40 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1993-2:2006
angleško : Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 2: Steel Bridges
slovensko : Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 2. del: Mostovi
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 93.040 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1994-2:2005
angleško : Eurocode 4 - Design of composite steen and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges
slovensko : Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 2. del: Splošna pravila in pravila za mostove
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 93.040 91.080.40 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1995-2:2004
angleško : Eurocode 5: Design of timber structures - Part 2: Bridges
slovensko : Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij - 2. del: Mostovi
TC : KON - Konstrukcije ICS : 93.040 91.080.20 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1998-2:2005
angleško : Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges
slovensko : Evrokod 8 - Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih - 2. del: Mostovi
TC : KON - Konstrukcije ICS : 93.040 91.120.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1993-1-11:2006
angleško : Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-11: Design of structures with tension components
slovensko : Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-11. del: Projektiranje konstrukcij z nateznimi komponentami.
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 93.040 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1991-2:2003/AC:2010
angleško : Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges
slovensko : Evrokod 1: Osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije - 2. del: Prometna obtežba mostov
TC : KON - Konstrukcije ICS : 93.040 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2010
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1992-2:2005/AC:2008
angleško : Eurocode 2 - Design of concrete structures - Concrete bridges - Design and detailing rules
slovensko : Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij - 2. del: Betonski mostovi - Projektiranje in pravila za konstruiranje
TC : KON - Konstrukcije ICS : 93.040 91.080.40 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1993-2:2006/AC:2009
angleško : Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 2: Steel Bridges
slovensko : Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 2. del: Mostovi
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 93.040 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1994-2:2005/AC:2008
angleško : Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges
slovensko : Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona - 2. del: Splošna pravila in pravila za mostove
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 93.040 91.080.40 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1998-2:2005/AC:2010
angleško : Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges
slovensko : Evrokod 8 - Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih - 2. del: Mostovi
TC : KON - Konstrukcije ICS : 93.040 91.120.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2010
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15050:2007+A1:2012
angleško : Precast concrete products - Bridge elements
slovensko : Montažni betonski izdelki - Elementi za mostove
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 93.040 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2012
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1998-2:2005/A1:2009
angleško : Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges
slovensko : Evrokod 8: Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih - 2. del: Mostovi
TC : KON - Konstrukcije ICS : 93.040 91.120.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1998-2:2005/A2:2011
angleško : Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges
slovensko : Evrokod 8: Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih - 2. del: Mostovi
TC : KON - Konstrukcije ICS : 93.040 91.120.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1993-1-11:2006/AC:2009
angleško : Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-11: Design of structures with tension components
slovensko : Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-11. del: Projektiranje konstrukcij z nateznimi komponentami
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 93.040 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 2:Concrete bridges - Design and detailing rules - National Annex
slovensko : Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij - 2. del: Betonski mostovi - Projektiranje in pravila za konstruiranje - Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 93.040 91.080.40 91.010.30
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2011
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 2: Steel bridges - National annex
slovensko : Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 2. del: Mostovi - Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 93.040 91.010.30
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Eurocode 4 - Design of composite steen and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges - National annex
slovensko : Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona - 2. del: Splošna pravila in pravila za mostove - Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 93.040 91.080.40 91.010.30
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Eurocode 5: Design of timber structures - Part 2: Bridges - National annex
slovensko : Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij - 2. del: Mostovi - Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 93.040 91.080.20 91.010.30
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-11: Design of structures with tension components - National annex
slovensko : Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-11. del: Projektiranje konstrukcij z nateznimi komponentami - Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 93.040 91.010.30
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ENV 1090-5:1998
angleško : Execution of steel structures - Part 5: Supplementary rules for bridges
slovensko : Izdelava in montaža jeklenih konstrukcij - 5. del: Dodatna pravila za mostove
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 93.040
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2001
Razveljavitev : 01-Dec-2008
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15050:2007
angleško : Precast concrete products - Bridge elements
slovensko : Montažni betonski izdelki - Elementi za mostove
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 93.040 91.100.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2007
Razveljavitev : 01-Jun-2012
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi