ICS: 93.080.10 - Gradnja cest

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 63
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 536:2015
angleško : Road construction machines - Mixing plants for road construction materials - Safety requirements
slovensko : Stroji za gradnjo cest - Oprema za mešanje materialov za gradnjo cest - Varnostne zahteve
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 93.080.10 91.220
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 500-4:2011
angleško : Mobile road construction machinery - Safety - Part 4: Specific requirements for compaction machines
slovensko : Premični stroji za gradnjo cest - Varnost - 4. del: Posebne zahteve za stroje za kompaktiranje tal
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 93.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13020:2015
angleško : Road surface treatment machines - Safety requirements
slovensko : Stroji za obdelovanje cestišč - Varnostne zahteve
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.110 93.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13862:2021
angleško : Floor cutting-off machines - Safety
slovensko : Talni odrezovalni stroji - Varnost
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 93.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15209:2021
angleško : Tactile paving surface indicators produced from concrete, clay and stone
slovensko : Taktilni indikatorji tlakovane površine iz betona, opeke in kamna
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 93.080.10 11.180.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16165:2021
angleško : Determination of slip resistance of pedestrian surfaces - Methods of evaluation
slovensko : Ugotavljanje odpornosti talnih površin proti zdrsu - Metoda vrednotenja
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 93.080.10 17.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13036-1:2010
angleško : Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 1:Measurement of pavement surface macrotexture depth using a volumetric patch technique
slovensko : Značilnosti cestnih in letaliških površin - Preskusne metode - 1. del: Merjenje hrapavosti površine z volumetrično metodo
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.10 93.120 17.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 13036-2:2010
angleško : Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 2: Assessment of the skid resistance of a road pavement surface by the use of dynamic measuring systems
slovensko : Značilnosti cestnih in letaliških površin - Preskusne metode - 2. del: Ocena torne sposobnosti cestne vozne površine z uporabo dinamičnih merilnih sistemov
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.10 93.120 17.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13036-3:2002
angleško : Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 3: Measurement of pavement surface horizontal drainability
slovensko : Značilnosti cestnih in letaliških površin - Preskusne metode - 3. del: Merjenje vodoravne odvodnosti površine vozišča
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.10 17.040.20 93.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13036-4:2011
angleško : Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 4: Method for measurement of slip/skid resistance of a surface: The pendulum test
slovensko : Značilnosti cestnih in letaliških površin - Preskusne metode - 4. del: Metoda merjenja odpornosti površine proti drsenju/zdrsu - Preskus z nihalom
TC : CES - Ceste ICS : 17.040.20 93.080.10 93.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13036-5:2019
angleško : Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 5: Determination of longitudinal unevenness indices
slovensko : Značilnosti cestnih in letaliških površin - Preskusne metode - 5. del: Določanje indeksov vzdolžnih neravnin
TC : CES - Ceste ICS : 93.120 93.080.10 17.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13036-6:2008
angleško : Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 6: Measurement of transverse and longitudinal profiles in the evenness and megatexture wavelength ranges
slovensko : Značilnosti cestnih in letaliških površin - Preskusne metode - 6. del: Merjenje prečnega in vzdolžnega profila valovnih dolžin v območjih ravnosti in megahrapavosti
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.10 93.120 17.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13036-7:2003
angleško : Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 7: Irregularity measurement of pavement courses : the straightedge test
slovensko : Značilnosti cestnih in letaliških površin - Preskusne metode - 7. del: Merjenje nepravilnosti na cestnih, vzletnih in drugih voziščih: preskus z merilno letvijo
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.10 93.120 17.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13036-8:2008
angleško : Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 8: Determination of transverse unevenness indices
slovensko : Značilnosti cestnih in letaliških površin - Preskusne metode - 8. del: Določanje indeksov prečne neravnosti
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.10 17.040.20 93.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15901-1:2009
angleško : Road and airfield surface characteristics - Part 1: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal fixed slip ratio (LFCS): RoadSTAR
slovensko : Značilnosti cestnih in vzletnih površin - 1. del: Postopek določanja torne sposobnosti vozne površine z opremo za vzdolžne meritve s kontroliranim zdrsnim zaostankom kolesa (LFCS): RoadSTAR
TC : CES - Ceste ICS : 17.040.20 93.080.10 93.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15901-2:2009
angleško : Road and airfield surface characteristics - Part 2: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip (LFCRNL): ROAR (Road Analyser and Recorder of Norsemeter)
slovensko : Značilnosti cestnih in vzletnih površin - 2. del: Postopek določanja torne sposobnosti vozne površine z opremo za vzdolžne meritve s kontroliranim drsenjem (LFCRNL): ROAR (Road Analyser and Recorder of Norsemeter)
TC : CES - Ceste ICS : 17.040.20 93.080.10 93.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15901-3:2009
angleško : Road and airfield surface characteristics - Part 3: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip (LFCA): The ADHERA
slovensko : Značilnosti cestnih in vzletnih površin - 3. del: Postopek določanja torne sposobnosti vozne površine z opremo za vzdolžne meritve s kontroliranim drsenjem (LFCA): ADHERA
TC : CES - Ceste ICS : 17.040.20 93.080.10 93.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15901-4:2009
angleško : Road and airfield surface characteristics - Part 4: Procedure for determining the skid resistance of pavements using a device with longitudinal controlled slip (LFCT): Tatra Runway Tester (TRT)
slovensko : Značilnosti cestnih in vzletnih površin - 4. del: Postopek določanja torne sposobnosti vozne površine z opremo za vzdolžne meritve s kontroliranim drsenjem (LFCT): Tatra Runway Tester (TRT)
TC : CES - Ceste ICS : 17.040.20 93.080.10 93.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15901-5:2009
angleško : Road and airfield surface characteristics - Part 5: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip (LFCRDK): ROAR (Road Analyser and Recorder of Norsemeter)
slovensko : Značilnosti cestnih in vzletnih površin - 5. del: Postopek določanja torne sposobnosti vozne površine z opremo za vzdolžne meritve s kontroliranim drsenjem (LFCRDK): ROAR (Road Analyser and Recorder of Norsemeter)
TC : CES - Ceste ICS : 17.040.20 93.080.10 93.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15901-6:2009
angleško : Road and airfield surface characteristics - Part 6: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface by measurement of the sideway force coefficient (SFCS): SCRIM®
slovensko : Značilnosti cestnih in vzletnih površin - 6. del: Postopek določanja torne sposobnosti vozne površine z meritvijo količnika trenja poševno vodenega kolesa (SFCS): SCRIM®
TC : CES - Ceste ICS : 17.040.20 93.080.10 93.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15901-7:2009
angleško : Road and airfield surface characteristics - Part 7: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal fixed slip ratio (LFCG): the GripTester®
slovensko : Značilnosti cestnih in vzletnih površin - 7. del: Postopek določanja torne sposobnosti vozne površine z opremo za vzdolžne meritve s kontroliranim zdrsnim zaostankom kolesa (LFCG): Grip Tester®
TC : CES - Ceste ICS : 17.040.20 93.080.10 93.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15901-8:2009
angleško : Road and airfield surface characteristics - Part 8: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface by measurement of the sideway-force coefficient (SFCD): SKM
slovensko : Značilnosti cestnih in vzletnih površin - 8. del: Postopek določanja torne sposobnosti vozne površine z meritvijo količnika trenja poševno vodenega kolesa (SFCD) : SKM
TC : CES - Ceste ICS : 17.040.20 93.080.10 93.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15901-9:2009
angleško : Road and airfield surface characteristics - Part 9: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface by measurement of the longitudinal friction coefficient (LFCD): DWWNL skid resistance trailer
slovensko : Značilnosti cestnih in vzletnih površin - 9. del: Postopek določanja torne sposobnosti vozne površine z meritvijo količnika trenja (LFCD): DWWNL
TC : CES - Ceste ICS : 17.040.20 93.080.10 93.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15901-10:2009
angleško : Road and airfield surface characteristics - Part 10: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal block measurement (LFCSK): the Skiddometer BV-8
slovensko : Značilnosti cestnih in vzletnih površin - 10. del: Postopek določanja torne sposobnosti vozne površine z opremo za vzdolžne meritve z blokiranim kolesom (LFCSK): Skiddometer BV-8
TC : CES - Ceste ICS : 17.040.20 93.080.10 93.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15901-11:2011
angleško : Road and airfield surface characteristics - Part 11: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal block measurement (LFCSR): the SRM
slovensko : Značilnosti cestnih in letaliških površin - 11. del: Postopek določanja torne sposobnosti vozne površine z mehanizmom za kontrolirano blokiranje v vzdolžni smeri (LFCSR): SRM
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.10 17.040.20 93.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi