ICS: 93.080.30 - Cestna oprema in pomožne naprave

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 123
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško :
slovensko : Naprave za zaustavitev cestnega prometa na prehodu čez železniško progo – (Pol)zapornice – Oblika in mere (panožna oznaka TS-Z a3.035:1/2007)
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 93.080.30 93.100 03.220.30
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško :
slovensko : Svetlobni znaki na nivojskem prehodu ceste čez železniško progo - (Cestni signali) - Oblika in mere (panožna oznaka TS-Z a3.036:1/2007)
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 93.080.30 93.100 03.220.30
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 124-1:2015
angleško : Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 1: Definitions, classification, general principles of design, performance requirements and test methods
slovensko : Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce - 1. del: Definicije, klasifikacija, splošna načela zasnove, zahtevane lastnosti in preskusne metode
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 93.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 124-2:2015
angleško : Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 2: Gully tops and manhole tops made of cast iron
slovensko : Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce - 2. del: Pokrovi za odtoke in jaške iz litega železa
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 93.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 124-3:2015
angleško : Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 3: Gully tops and manhole tops made of steel or aluminium alloys
slovensko : Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce - 3. del: Pokrovi za odtoke in jaške iz jekla ali aluminijeve zlitine
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 93.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 124-4:2015
angleško : Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 4: Gully tops and manhole tops made of steel reinforced concrete
slovensko : Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce - 4. del: Pokrovi za odtoke in jaške iz armiranega betona
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 93.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 124-5:2015
angleško : Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 5: Gully tops and manhole tops made of composite materials
slovensko : Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce - 5. del: Pokrovi za odtoke in jaške iz kompozitnih materialov
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 93.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 124-6:2015
angleško : Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 6: Gully tops and manhole tops made of polypropylene (PP), polyethylene (PE) or unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)
slovensko : Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce - 6. del: Pokrovi za odtoke in jaške iz polipropilena (PP), polietilena (PE) ali nemehčanega polivinilklorida (PVC-U)
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 93.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1433:2002
angleško : Drainage channels for vehicular and pedestrian areas - Classification, design and testing requirements, marking and evaluation of conformity
slovensko : Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce - Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje, označevanje in kontrolo kakovosti
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 93.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2003
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1436:2018
angleško : Road marking materials - Road marking performance for road users and test methods
slovensko : Materiali za označevanje vozišča - Lastnosti označb in preskusne metode
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12352:2006
angleško : Traffic control equipment - Warning and safety light devices
slovensko : Oprema za nadzor in vodenje cestnega prometa - Svetlobne signalne naprave (SSN)
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12368:2015
angleško : Traffic control equipment - Signal heads
slovensko : Oprema za nadzor in vodenje cestnega prometa - Signalne luči
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12675:2017
angleško : Traffic signal controllers - Functional safety requirements
slovensko : Krmilniki za svetlobne prometne znake - Funkcionalne varnostne zahteve
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12767:2019
angleško : Passive safety of support structures for road equipment - Requirements and test methods
slovensko : Pasivna varnost nosilnih konstrukcij za opremo cest - Zahteve in preskusne metode
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1317-1:2010
angleško : Road restraint systems - Part 1: Terminology and general criteria for test methods
slovensko : Oprema cest - 1. del: Terminologija in splošna merila za preskusne metode
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30 01.040.93
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1317-2:2010
angleško : Road restraint systems - Part 2: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for safety barriers including vehicle parapets
slovensko : Oprema cest - 2. del: Razredi uporabnosti, merila sprejemljivosti pri preskusnih trčenjih in preskusne metode za varnostne ograje
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1317-3:2010
angleško : Road restraint systems - Part 3: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for crash cushions
slovensko : Oprema cest - 3. del: Razredi uporabnosti, merila za preskušanje ob naletu in preskusne metode za blažilnike trkov
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ENV 1317-4:2001
angleško : Road restraint systems - Part 4: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for terminals and transitions of safety barriers
slovensko : Oprema cest - 4. del: Razredi uporabnosti, merila za preskušanje ob naletu in preskusne metode za zaključnice in prehodne elemente varnostnih ograj
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13422:2019
angleško : Vertical road signs - Portable deformable warning devices and delineators - Portable road traffic signs - Cones and cylinders
slovensko : Pokončni cestni znaki - Prenosni upogljivi opozorilni in usmerjevalni znaki - Prenosni cestni signalni znaki - Stožci in valji
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14388:2015
angleško : Road traffic noise reducing devices - Specifications
slovensko : Protihrupne ovire za cestni promet - Specifikacije
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16303:2020
angleško : Road restraint systems - Validation and verification process for the use of virtual testing in crash testing against vehicle restraint system
slovensko : Oprema cest - Postopek validacije in verifikacije računalniške simulacije preskusnih trčenj v sisteme za zadrževanje vozil
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16949:2016
angleško : Road restraint system - Pedestrian restraint system - Pedestrian parapets
slovensko : Oprema cest - Varnostne ograje za pešce - Ograje za pešce
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17342:2019
angleško : Road restraint systems - Motorcycle road restraint systems which reduce the impact severity of motorcyclist collisions with safety barriers
slovensko : Oprema cest - Oprema cest za ublažitev udarcev motoristov pri trkih v varnostno ograjo
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1793-1:2017
angleško : Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 1: Intrinsic characteristics of sound absorption under diffuse sound field conditions
slovensko : Protihrupne ovire za cestni promet - Preskusna metoda za ugotavljanje akustičnih lastnosti - 1. del: Karakteristike, značilne za absorpcijo zvoka pri razpršenem zvočnem polju
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30 17.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1793-2:2018
angleško : Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 2: Intrinsic characteristics of airborne sound insulation under diffuse sound field conditions
slovensko : Protihrupne ovire za cestni promet - Preskusna metoda za ugotavljanje akustičnih lastnosti - 2. del: Karakteristike, značilne za izolacijo pred zvokom v zraku pri razpršenem zvočnem polju
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30 17.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi