ICS: 95.020 - Vojaštvo na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 20 od 20


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4688:2021
angleško : Aerospace series - Paints and varnishes - Corrosion resistant chromated two-components room temperature curing epoxy primer - High corrosion resistance for military application
slovensko : Aeronavtika - Barve in laki - Dvokomponentni temeljni premaz, korozijsko obstojen, kromiran, ki se suši pri sobni temperaturi - Visoka korozijska odpornost, za vojaško uporabo
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 95.020 87.040 49.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4689:2021
angleško : Aerospace series - Paints and varnishes - Two-components room temperature curing polyurethane finish - High flexibility and chemical agent resistance for military application
slovensko : Aeronavtika - Barve in laki - Dvokomponentni poliuretanski lak, ki se strdi pri temperaturi okolja - Zelo elastičen in odporen proti kemikalijam, za vojaško uporabo
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 95.020 87.040 49.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9115:2018
angleško : Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations - Deliverable Software (Supplement to EN 9100)
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za organizacije za zračni promet, astronavtiko in obrambo - Dobavljivost programske opreme (dopolnilo k EN 9100)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.70 95.020 49.020 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9120:2018
angleško : Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defence Distributors
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za distributerje na področju zračnega prometa, vesoljskih poletov in obrambe
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 95.020 49.020 03.120.10 03.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16341:2012
angleško : Selection of standards and standard-like documents for defence products and services - Order of preference
slovensko : Uporaba standardov in drugih tehničnih pravil za obrambne izdelke in storitve - Prednostni vrstni red, prioritete
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.120 95.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16701:2014
angleško : Energetic materials for Defence - Safety, vulnerability - Friability
slovensko : Energetski materiali za obrambo - Varnost, ranljivost - Krhkost
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 95.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50538:2010
angleško : Guide to EMC Directive conformity of equipment designed for military purposes
slovensko : Vodilo za skladnost opreme za vojaške namene z direktivo EMC
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 95.020 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17201-1:2018
angleško : Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 1: Determination of muzzle blast by measurement (ISO 17201-1:2018)
slovensko : Akustika - Hrup s strelišč - 1. del: Določanje poka potisnih plinov iz ustja strelnih orožij z merjenjem (ISO 17201-1:2018)
TC : AKU - Akustika ICS : 97.220.10 95.020 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17201-2:2006
angleško : Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 2: Estimation of muzzle blast and projectile sound by calculation (ISO 17201-2:2006)
slovensko : Akustika - Hrup strelskih poligonov - 2. del: Določanje potisnega poka in zvoka izstrelkov z izračunom (ISO 17201-2:2006)
TC : AKU - Akustika ICS : 97.220.10 95.020 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17201-3:2019
angleško : Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 3: Sound propagation calculations (ISO 17201-3:2019)
slovensko : Akustika - Hrup s strelišč - 3. del: Izračun širjenja zvoka (ISO 17201-3:2019)
TC : AKU - Akustika ICS : 97.220.10 95.020 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17201-4:2006
angleško : Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 4: Prediction of projectile sound (ISO 17201-4:2006)
slovensko : Akustika – Hrup strelskih poligonov - 4. del: Napoved zvoka izstrelka (ISO 17201-4:2006)
TC : AKU - Akustika ICS : 97.220.10 95.020 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17201-5:2010
angleško : Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 5: Noise management (ISO 17201-5:2010)
slovensko : Akustika - Hrup strelskih poligonov - 5. del: Nadzor nad hrupom (ISO 17201-5:2010)
TC : AKU - Akustika ICS : 97.220.10 95.020 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17201-6:2022
angleško : Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 6: Sound pressure measurements close to the source for determining exposure to sound (ISO 17201-6:2021)
slovensko : Akustika - Hrup s strelišč - 6. del: Meritve zvočnega tlaka v bližini vira za določanje izpostavljenosti zvoku (ISO 17201-6:2021)
TC : AKU - Akustika ICS : 13.140 97.220.10 95.020 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : R210-008:2002
angleško : Guide to EMC conformity of apparatus designed for military and other purposes
slovensko : Giude to EMC comfomity of apparatus designed for military and other purposes
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 95.020 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4688:2012
angleško : Aerospace series - Paints and varnishes - Corrosion inhibiting two components cold curing primer for military application
slovensko : Aeronavtika - Premazna sredstva - Dvokomponentni temeljni premaz, ki se strdi na zraku, za preprečevanje korozije, za vojaško uporabo
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 95.020 49.040
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2012
Razveljavitev : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9115:2013
angleško : Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defence Organizations - Deliverable Software (Supplement to EN 9100)
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za organizacije za zračni promet, astronavtiko in obrambo - Dobavljivost programske opreme (Dopolnilo k EN 9100)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 95.020 03.120.10 49.020
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
Razveljavitev : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9120:2010
angleško : Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defence Distributors
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za distributerje na področju zračnega prometa, vesoljskih poletov in obrambe
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 95.020 49.020 03.120.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
Razveljavitev : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17201-1:2005
angleško : Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 1: Determination of muzzle blast by measurement (ISO 17201-1:2005)
slovensko : Akustika – Hrup strelskih poligonov – 1. del: Določanje poka strelnih orožij z merjenjem (ISO 17201-1:2005)
TC : AKU - Akustika ICS : 97.220.10 95.020 17.140.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
Razveljavitev : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17201-3:2010
angleško : Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 3: Guidelines for sound propagation calculations (ISO 17201-3:2010)
slovensko : Akustika - Hrup strelskih poligonov - 3. del: Smernice za izračun širjenja zvoka (ISO 17201-3:2010)
TC : AKU - Akustika ICS : 97.220.10 95.020 17.140.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-2010
Razveljavitev : 01-May-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17201-1:2005/AC:2009
angleško : Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 1: Determination of muzzle blast by measurement (ISO 17201-1:2005/Cor 1:2009)
slovensko : Akustika - Hrup strelskih poligonov - 1. del: Določanje poka strelnih orožij z merjenjem (ISO 17201-1:2005/Cor 1:2009)
TC : AKU - Akustika ICS : 97.220.10 95.020 17.140.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2009
Razveljavitev : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi