ICS: 97.030 - Električni aparati za dom na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 125
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50561-1:2013
angleško: Power line communication apparatus used in low voltage installations - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement - Part 1: Apparatus for in-home use
slovensko: Aparati za komunikacije po elektroenergetskih vodih pri nizkonapetostnih inštalacijah - Karakteristike radijskih motenj - Omejitve in merilne metode - 1. del: Aparati za domačo uporabo
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.040.60 33.100.01 97.030
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50561-3:2016
angleško: Powerline communication apparatus used in low-voltage installations – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement – Part 3: Apparatus operating above 30 MHz
slovensko: Aparati za komunikacije po elektroenergetskih vodih pri nizkonapetostnih inštalacijah - Karakteristike radijskih motenj - Omejitve in merilne metode - 3. del: Aparati, ki delujejo nad 30 MHz
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 97.030 33.100.01 33.040.60
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50561-1:2013/AC:2015
angleško: Power line communication apparatus used in low-voltage installations - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement - Part 1: Apparatus for in-home use
slovensko: Aparati za komunikacije po elektroenergetskih vodih pri nizkonapetostnih inštalacijah - Karakteristike radijskih motenj - Omejitve in merilne metode - 1. del: Aparati za domačo uporabo - Popravek AC
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.01 97.030 33.040.60
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50106:2008
angleško: Safety of household and similar electrical appliances - Particular rules for routine tests referring to appliances under the scope of EN 60335-1
slovensko: Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - Posebna pravila za rutinsko preskušanje, ki se nanaša na aparate v okviru standardov EN 60335-1
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 97.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50292:2013
angleško: Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises, caravans and boats - Guide on the selection, installation, use and maintenance
slovensko: Električni aparati za zaznavanje ogljikovega monoksida v stanovanjskih prostorih, bivalnih prikolicah in čolnih - Navodilo za izbiro, vgradnjo, uporabo in vzdrževanje
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 97.030 13.320
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50417:2003
angleško: Safety of household and similar electrical appliances - Interpretations related to European Standards within the scope of CENELEC/TC 61
slovensko: Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov – Razlage v zvezi z evropskimi standardi s področja CENELEC/TC 61
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 13.120 97.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50417:2016
angleško: Safety of household and similar electrical appliances - Interpretations related to European Standards in the EN 60335 series
slovensko: Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - Razlage v zvezi z evropskimi standardi skupine EN 60335
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 13.120 97.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50564:2011
angleško: Electrical and electronic household and office equipment - Measurement of low power consumption
slovensko: Električna in elektronska gospodinjska in pisarniška oprema - Meritve majhne porabe energije
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 17.220.20 97.030
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50643:2018
angleško: Electrical and electronic household and office equipment - Measurement of networked standby power consumption of edge equipment
slovensko: Električna in elektronska gospodinjska in pisarniška oprema - Merjenje porabe električne energije v stanju omrežne pripravljenosti na robu omrežja
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 97.030 35.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50674:2018
angleško: Guidelines for the verification of household appliances under energy labelling and eco design
slovensko: Smernice za preverjanje gospodinjskih aparatov v okviru označevanja z energijskimi nalepkami in okoljsko primerne zasnove
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60299:2014
angleško: Household electric blankets - Methods for measuring performance
slovensko: Električne odeje - Metode merjenja lastnosti (IEC 60299:2014)
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60734:2003
angleško: Household electrical appliances - Performance - Hard water for testing
slovensko: Household electrical appliances - Performance - Hard water for testing
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 13.060.99 97.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60734:2012
angleško: Household electrical appliances - Performance - Hard water for testing
slovensko: Gospodinjski električni aparati - Lastnosti - Trda voda za preskušanje
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 13.060.99 97.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61255:2014
angleško: Household electric heating pads - Methods for measuring performance
slovensko: Gospodinjske električne grelne blazine - Metode merjenja lastnosti (IEC 61255:2014)
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61770:2009
angleško: Electric appliances connected to the water mains - Avoidance of backsiphonage and failure of hose sets
slovensko: Električne naprave, priključene na vodovod - Preprečevanje povratnega vodnega udara in odpovedi cevnega sestava (IEC 61770:2008)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 91.140.60 97.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62233:2008
angleško: Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure
slovensko: Metode merjenja elektromagnetnih sevanj gospodinjskih in podobnih električnih aparatov z vidika izpostavljenosti ljudi (IEC 62233:2005, spremenjen) (vsebuje popravek AC:2008)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 97.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62849:2016
angleško: Performance evaluation methods of mobile household robots
slovensko: Vrednotenje učinka mobilnih hišnih robotov
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 63008:2020
angleško: Household and similar electrical appliances - Accessibility of control elements, doors, lids, drawers and handles
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Dostopnost kontrolnih elementov, vrat, pokrovov, predalov in ročajev
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 50574-2:2014
angleško: Collection, logistics & treatment requirements for end-of-life household appliances containing volatile fluorocarbons or volatile hydrocarbons - Part 2: specification for de-pollution
slovensko: Zahteve za zbiranje, logistiko in obdelavo izrabljenih gospodinjskih aparatov, ki vsebujejo hlapne fluoroogljike ali hlapne ogljikovodike - 2. del: Specifikacija za preprečevanje onesnaženja
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 97.030 13.030.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50631-1:2017
angleško: Household appliances network and grid connectivity - Part 1: General Requirements, Generic Data Modelling and Neutral Messages
slovensko: Omrežje gospodinjskih aparatov in povezljivost mreže - 1. del: Splošne zahteve, modeliranje rodovnih podatkov in nevtralna sporočila
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-2B: 235.95 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-1:2012
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 1. del: Splošne zahteve (IEC 60335-1:2010, spremenjen)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 97.030 13.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60704-1:2010
angleško: Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne noise - Part 1: General requirements (IEC 60704-1:2010)
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Postopek preskušanja za ugotavljanje zvočnega hrupa v zraku - 1. del: Splošne zahteve (IEC 60704-1:2010)
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 17.140.20 97.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60704-1:2021
angleško: Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 1: General requirements
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Postopek preskušanja za ugotavljanje zvočnega hrupa v zraku - 1. del: Splošne zahteve
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 17.140.20 97.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60704-3:2019
angleško: Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 3: Procedure for determining and verifying declared noise emission values
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Preskuševalni kod za ugotavljanje zvočnega hrupa v zraku - 3. del: Postopek za ugotavljanje in potrjevanje določene ravni emisije hrupa
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 17.140.20 97.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 63086-1:2020
angleško: Household and similar electrical air cleaning appliances - Methods for measuring the performance - Part 1: General requirements
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati za čiščenje zraka - Metode za merjenje zmogljivosti - 1. del: Splošne zahteve
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.030 23.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi