ICS: 97.040.60 - Kuhinjska posoda, jedilni servisi in jedilni pribor

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 41
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1900:1998
angleško: Materials and articles in contact with foodstuffs - Non-metallic tableware - Terminology
slovensko: Materiali in predmeti v stiku z živili - Nekovinski namizni pribor - Terminologija
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.040.60 67.250 01.040.97
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4531:2018
angleško: Vitreous and porcelain enamels - Release from enamelled articles in contact with food - Methods of test and limits (ISO 4531:2018)
slovensko: Steklasti in porcelanski emajli - Sproščanje iz emajliranih delcev v stiku z živili - Metode preskušanja in mejne vrednosti (ISO 4531:2018)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 97.040.60 67.250 25.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12778:2002
angleško: Cookware - Pressure cookers for domestic use
slovensko: Posoda za kuhanje – Posoda pod tlakom za domačo uporabo
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.040.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13248:2002
angleško: Cookware - Coffee makers for domestic use with an independent heat source - Definitions, requirements and test methods
slovensko: Posoda za kuhanje – Posoda za pripravo kave brez lastnega vira toplote – Definicije, zahteve in preskusne metode
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.040.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13750:2002
angleško: Domestic water kettles for use on top of stove, cooker or hob - Requirements and test methods
slovensko: Vodni kotlički za domačo uporabo na štedilniku, kuhalniku ali peči – Zahteve in preskusne metode
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.040.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13834:2020
angleško: Cookware - Ovenware for use in traditional domestic ovens
slovensko: Posoda za kuhanje - Pekači za uporabo v klasičnih gospodinjskih pečicah
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.040.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14372:2004
angleško: Child use and care articles - Cutlery and feeding utensils - Safety requirements and tests
slovensko: Izdelki za otroke –Jedilni pribor in posoda za hranjenje - Varnostne zahteve in preskusi
TC: OTR - Izdelki za otroke ICS: 97.040.60 97.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14916:2005
angleško: Domestic cookware - Graphical symbols (pictograms)
slovensko: Gospodinjska posoda za kuhanje – Grafični simboli (piktogrami)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 01.080.20 97.040.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8442-1:1997
angleško: Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table holloware - Part 1: Requirements for cutlery for the preparation of food (ISO 8442-1:1997)
slovensko: Materiali in predmeti v stiku z živili - Pribor in namizna posoda - 1. del: Zahteve za pribor za pripravljanje živila (ISO 8442-1:1997)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.040.60 67.250
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8442-2:1997
angleško: Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table holloware - Part 2: Requirements for gold-plated cutlery (ISO 8442-2;1997)
slovensko: Materiali in predmeti v stiku z živili - Pribor in namizna posoda - 2. del: Zahteve za pribor iz nerjavnega jekla in posrebren pribor (ISO 8442-2:1997)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.040.60 67.250
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8442-3:1997
angleško: Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table holloware - Part 3: Requirements for silver-plated table and decorative holloware (ISO 8442-3:1997)
slovensko: Materiali in predmeti v stiku z živili - Pribor in namizna posoda - 3. del: Zahteve za posrebreno in dekorativno namizno posodo (ISO 8442-3:1997)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.040.60 67.250
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8442-4:1997
angleško: Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table holloware - Part 4: Requirements for gold-plated cutlery (ISO 8442-4:1997)
slovensko: Materiali in predmeti v stiku z živili - Pribor in namizna posoda - 4. del: Zahteve za pozlačen pribor (ISO 8442-4:1997)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.040.60 67.250
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8442-5:2004
angleško: Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table holloware - Part 5: Specification for sharpness and edge retention test of cutlery (ISO 8442-5:2004)
slovensko: Materiali in predmeti v stiku z živili – Jedilni pribor in namizna posoda - 5. del: Specifikacija za ostrino in preskus obstojnosti roba jedilnega pribora (ISO 8442-5:2004)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.040.60 67.250
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8442-6:2000
angleško: Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table holloware - Part 6: Lightly silver plated table holloware protected by lacquer (ISO 8442-6:2000)
slovensko: Materiali in izdelki v stiku z živili - Pribor in namizna posoda - 6. del: Posrebrena namizna posoda, zaščitena z lakom (ISO 8442-6:2000)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.040.60 67.250
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8442-7:2000
angleško: Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table holloware - Part 7: Specification for table cutlery made of silver, other precious metals and their alloys (ISO 8442-7:2000)
slovensko: Materiali in izdelki v stiku z živili - Pribor in namizna posoda - 7. del: Podrobni opis za namizni pribor iz srebra, drugih žlahtnih kovin in njihovih zlitin (ISO 8442-7:2000)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.040.60 67.250
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8442-8:2000
angleško: Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table holloware - Part 8: Specification for silver table and decorative holloware (ISO 8442-8:2000)
slovensko: Materiali in izdelki v stiku z živili - Pribor in namizna posoda - 8. del: Podrobni opis srebrne namizne in dekorativne posode (ISO 8442-8:2000)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.040.60 67.250
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8442-9:2018
angleško: Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table holloware - Part 9: Requirements for ceramic knives (ISO 8442-9:2018)
slovensko: Materiali in predmeti v stiku z živili - Pribor in namizna posoda - 9. del: Zahteve za keramične nože (ISO 8442-9:2018)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.040.60 67.250
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12875-1:2005
angleško: Mechanical dishwashing resistance of utensils - Part 1: Reference test method for domestic articles
slovensko: Odpornost posode in pribora za domačo uporabo proti mehanskemu pranju - 1. del: Referenčna preskusna metoda
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.040.40 97.040.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12875-2:2001
angleško: Mechanical dishwashing resistance of utensils - Part 2: Inspection of non-metallic articles
slovensko: Odpornost posode in pribora za domačo uporabo proti mehanskemu pranju - 2. del: Pregled nekovinskih predmetov
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.040.40 97.040.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12875-4:2006
angleško: Mechanical dishwashing resistance of utensils - Part 4: Rapid test for domestic ceramic articles
slovensko: Mehanska odpornost posode in pribora pri pranju v pomivalnem stroju - 4. del: Hitri preskus za keramične izdelke za gospodinjstvo
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.040.40 97.040.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12875-5:2006
angleško: Mechanical dishwashing resistance of utensils - Part 5: Rapid test for ceramic catering articles
slovensko: Mehanska odpornost posode in pribora pri pranju v pomivalnem stroju - 5. del: Hitri preskus za keramične izdelke za gostinstvo
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.040.60 97.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12983-1:2000
angleško: Cookware - Domestic cookware for use on top of a stove, cooker or hob - Part 1: General requirements
slovensko: Posoda za kuhanje - Posoda za domačo uporabo na štedilniku, kuhalniku in na peči - 1. del: Splošne zahteve
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.040.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 12983-2:2005
angleško: Cookware - Domestic cookware for use on top of a stove, cooker or hob - Part 2: Further general requirements and specific requirements for ceramic, glass and glass ceramic cookware
slovensko: Posoda za kuhanje - Posoda za domačo uporabo na štedilniku, kuhalniku in peči - 2. del: Nadaljnje splošne zahteve in posebne zahteve za keramično, stekleno in steklokeramično posodo
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.040.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 12983-3:2007
angleško: Cookware - Domestic cookware for use on top of a stove, cooker or hob - Part 3: Cookware for use on induction heating sources
slovensko: Posoda za kuhanje - Posoda za domačo uporabo na štedilniku, kuhalniku in na peči - 3. del: Posoda za uporabo na indukcijskih kuhališčih
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.040.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12778:2002/AC:2003
angleško: Cookware - Pressure cookers for domestic use
slovensko: Posoda za kuhanje – Posoda pod tlakom za domačo uporabo
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.040.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2004
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi