ICS: 97.060 - Aparati za nego perila

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 159
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1458-1:2011
angleško: Domestic direct gas-fired tumble dryers of types B22D and B23D, of nominal heat input not exceeding 6 kW - Part 1: Safety
slovensko: Gospodinjski bobnasti sušilniki s plinskim ogrevanjem tipov B22D in B23D z imensko močjo do vključno 6 kW - 1. del: Varnost
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 97.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1458-2:2011
angleško: Domestic direct gas-fired tumble dryers of types B22D and B23D, of nominal heat input not exceeding 6 kW - Part 2: Rational use of energy
slovensko: Gospodinjski bobnasti sušilniki s plinskim ogrevanjem tipov B22D in B23D z imensko močjo do vključno 6 kW - 2. del: Smotrna raba energije
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 97.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50229:2015
angleško: Electric clothes washer-dryers for household use - Methods of measuring the performance
slovensko: Električni pralno-sušilni stroji za uporabo v gospodinjstvu - Metode za merjenje lastnosti
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50569:2013
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for commercial electric spin extractors
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - Posebne zahteve za komercialne električne centrifuge
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 97.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50570:2013
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for commercial electric tumble dryers
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - Posebne zahteve za komercialne električne sušilnike perila
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 97.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50571:2013
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for commercial electric washing machines
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - Posebne zahteve za komercialne električne pralne stroje
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 97.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 50594:2015
angleško: Tumble dryers for commercial use - Methods for measuring the performance
slovensko: Sušilniki perila za komercialno uporabo - Metode za merjenje funkcionalnosti
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50594:2018
angleško: Household and similar electric appliances - Methods for measuring the performance of tumble dryers intended for commercial use
slovensko: Gospodinjski stroji in podobne električne naprave - Metode za merjenje lastnosti sušilnih strojev za komercialno uporabo
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 50640:2015
angleško: Clothes washing machines for commercial use - Methods for measuring the performance
slovensko: Pralni stroji za komercialno uporabo - Metode za merjenje funkcionalnosti
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50640:2018
angleško: Household and similar electric appliances - Methods for measuring the performance of clothes washing machines intended for commercial use
slovensko: Gospodinjski stroji in podobne električne naprave - Metode za merjenje lastnosti pralnih strojev za komercialno uporabo
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 50677:2019
angleško: Clothes washing machines and washer-dryers for household and similar use - Method for the determination of rinsing effectiveness by measurement of the surfactant content at textile materials
slovensko: Pralni in pralno-sušilni stroji za gospodinjsko in podobno uporabo - Metoda za ugotavljanje učinkovitosti izpiranja z merjenjem tenzidov na tekstilu
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 50707:2020
angleško: Clothes washing machines and washer-dryers for household and similar use - Method for the determination of temperature inside the laundry load
slovensko: Pralni in pralno-sušilni stroji za gospodinjsko in podobno uporabo - Metoda za ugotavljanje temperature v perilu
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60311:2003
angleško: Electric irons for household or similar use - Methods for measuring performance
slovensko: Electric irons for household or similar use - Methods for measuring performance
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
Razveljavitev: 01-okt-2022
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60311:2019
angleško: Electric irons for household or similar use - Methods for measuring performance
slovensko: Električni likalniki za gospodinjsko ali podobno uporabo - Metode za ugotavljanje lastnosti
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60456:2016
angleško: Clothes washing machines for household use - Methods for measuring the performance
slovensko: Gospodinjski pralni stroji - Metode za merjenje funkcionalnosti
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61121:2013
angleško: Tumble dryers for household use - Methods for measuring the performance (IEC 61121:2012, modified)
slovensko: Gospodinjski sušilni stroji - Metode za merjenje funkcionalnosti (IEC 61121:2012, spremenjen)
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62512:2020
angleško: Electric clothes washer-dryers for household use - Methods for measuring the performance
slovensko: Električni pralno-sušilni stroji za uporabo v gospodinjstvu - Metode za merjenje funkcionalnosti
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8230-1:2008
angleško: Safety requirements for dry-cleaning machines - Part 1: Common safety requirements (ISO 8230-1:2008)
slovensko: Varnostne zahteve za stroje za kemično čiščenje - 1. del: Skupne varnostne zahteve (ISO 8230-1:2008)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 97.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8230-2:2008
angleško: Safety requirements for dry-cleaning machines - Part 2: Machines using perchloroethylene (ISO 8230-2:2008)
slovensko: Varnostne zahteve za stroje za kemično čiščenje - 2. del: Stroji, ki uporabljajo perkloretilen (ISO 8230-2:2008)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 97.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8230-3:2008
angleško: Safety requirements for dry-cleaning machines - Part 3: Machines using combustible solvents (ISO 8230-3:2008)
slovensko: Varnostne zahteve za stroje za kemično čiščenje - 3. del: Stroji, ki uporabljajo vnetljiva topila (ISO 8230-3:2008)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 97.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10472-1:2008
angleško: Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 1: Common requirements (ISO 10472-1:1997)
slovensko: Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila - 1. del: Splošne zahteve (ISO 10472-1:1997)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 97.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10472-2:2008
angleško: Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 2: Washing machines and washer-extractors (ISO 10472-2:1997)
slovensko: Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila - 2. del: Pralniki in ožemalniki (ISO 10472-2:1997)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 97.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10472-3:2008
angleško: Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 3: Washing tunnel lines including component machines (ISO 10472-3:1997)
slovensko: Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila - 3. del: Tunelske linije za pranje, vključno s stroji-komponentami (ISO 10472-3:1997)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 97.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10472-4:2008
angleško: Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 4: Air dryers (ISO 10472-4:1997)
slovensko: Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila - 4. del: Zračni sušilniki (ISO 10472-4:1997)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 97.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10472-5:2008
angleško: Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 5: Flatwork ironers, feeders and folders (ISO 10472-5:1997)
slovensko: Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila - 5. del: Površinski likalniki, strežniki in zlagalniki (ISO 10472-5:1997)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 97.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi