ICS: 97.080 - Aparati za čiščenje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 106
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17348:2022
angleško : Requirements for design and testing of vacuum cleaners for use in potentially explosive atmospheres
slovensko : Zahteve za načrtovanje in preskušanje sesalnikov za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 97.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2022
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1829-1:2021
angleško : High-pressure water jet machines - Safety requirements - Part 1: Machines
slovensko : Visokotlačni stroji z vodnim curkom - Varnostne zahteve - 1. del: Stroji
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 97.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1829-2:2008
angleško : High-pressure water jet machines - Safety requirements - Part 2: Hoses, hose lines and connectors
slovensko : Visokotlačni stroji z vodnim curkom - Varnostne zahteve - 2. del: Cevi, cevne napeljave in cevni priključki
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 97.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60312:2008
angleško : Vacuum cleaners for household use - Methods of measuring the performance
slovensko : Sesalniki za uporabo v gospodinjstvu - Metode za merjenje lastnosti (IEC 60312:2007)
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2008
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62784:2018
angleško : Vacuum cleaners and dust extractors providing equipment protection level Dc for the collection of combustible dusts - Particular requirements
slovensko : Sesalniki in odpraševalniki s stopnjo zaščite opreme Dc za zbiranje vnetljivega prahu - Posebne zahteve
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 97.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62929:2014
angleško : Cleaning robots for household use - Dry cleaning: Methods of measuring performance
slovensko : Čistilni roboti za uporabo v gospodinjstvu - Suho čiščenje - Metode merjenja lastnosti (IEC 62929:2014)
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63327:2021
angleško : Automatic floor treatment machines for commercial use - Particular requirements
slovensko : Avtomatski stroji za nego tal za komercialno uporabo - Posebne zahteve
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 97.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60312-1:2017
angleško : Vacuum cleaners for household use - Part 1: Dry vacuum cleaners - Methods for measuring the performance
slovensko : Sesalniki za uporabo v gospodinjstvu - 1. del: Sesalniki za suho čiščenje - Metode za merjenje lastnosti
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62885-3:2015
angleško : Vacuum cleaners for household use -- Part 2: Wet carpet cleaning appliances - Methods for measuring the performance
slovensko : Sesalniki za uporabo v gospodinjstvu - 2. del: Sesalniki za mokro čiščenje - Metode za merjenje funkcionalnosti (IEC 62885-3:2014)
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62885-4:2020
angleško : Surface cleaning appliances - Part 4: Cordless dry vacuum cleaners for household or similar use - Methods for measuring the performance
slovensko : Naprave za površinsko čiščenje - 4. del: Brezvrvični vakuumski čistilniki za kemično čiščenje za gospodinjsko in podobno uporabo - Metode za merjenje lastnosti
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62885-5:2018
angleško : Surface cleaning appliances - Part 5: High pressure cleaners and steam cleaners for household and commercial use - Methods for measuring performance
slovensko : Naprave za površinsko čiščenje - 5. del: Visokotlačni in parni čistilniki za gospodinjsko in komercialno uporabo - Metode za merjenje učinkovitosti
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC/ASTM 62885-6:2019
angleško : Surface cleaning appliances - Part 6: Wet hard floor cleaning appliances for household or similar use - Methods for measuring the performance
slovensko : Naprave za površinsko čiščenje - 6. del: Čistilniki za mokro čiščenje trdih tal za gospodinjsko in podobno uporabo - Metode za merjenje učinkovitosti
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC/ASTM 62885-7:2021
angleško : Surface cleaning appliances - Part 7: Dry-cleaning robots for household use - Methods of measuring performance
slovensko : Naprave za površinsko čiščenje - 7. del: Robotski sesalniki za suho sesanje za gospodinjsko uporabo - Metode za merjenje učinkovitosti
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62885-8:2019
angleško : Surface cleaning appliances - Part 8: Dry vacuum cleaners for commercial use - Methods for measuring the performance
slovensko : Naprave za površinsko čiščenje - 8. del: Sesalniki za suho sesanje za komercialno uporabo - Metode za merjenje učinkovitosti
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62885-9:2019
angleško : Surface cleaning appliances - Part 9: Floor treatment machines with or without traction drive, for commercial use - Methods of measuring the performance
slovensko : Naprave za površinsko čiščenje - 9. del: Stroji za nego tal s pogonom ali brez njega za komercialno uporabo - Metode za merjenje lastnost
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60335-2-2:2003
angleško : Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances
slovensko : Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-2. del: Posebne zahteve za sesalnike prahu in aparate za čiščenje s sesanjem vode (IEC 60335-2-2:2002; spremenjen)
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 97.080 13.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60335-2-2:2010
angleško : Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances
slovensko : Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-2. del: Posebne zahteve za sesalnike prahu in aparate za čiščenje s sesanjem vode
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 13.120 97.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60704-2-1:2015
angleško : Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise -- Part 2-1: Particular requirements for vacuum cleaners
slovensko : Gospodinjski in podobni električni aparati - Postopek preskušanja za ugotavljanje zvočnega hrupa v zraku - 2-1. del: Posebne zahteve za sesalnike prahu (IEC 60704-2-1:2014)
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.080 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60704-2-1:2020
angleško : Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-1: Particular requirements for vacuum cleaners
slovensko : Gospodinjski in podobni električni aparati - Postopek preskušanja za ugotavljanje zvočnega hrupa v zraku - 2-1. del: Posebne zahteve za sesalnike
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.080 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60335-2-10:2003
angleško : Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-10: Particular requirements for floor treatment machines and wet scrubbing machines
slovensko : Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-10. del: Posebne zahteve za stroje za nego tal in za stroje za mokro ščetkanje (IEC 60335-2-10:2002)
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 13.120 97.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60335-2-54:2008
angleško : Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam
slovensko : Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-54. del: Posebne zahteve za aparate za čiščenje površin s tekočinami ali paro (IEC 60335-2-54:2008)
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 97.080 13.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60335-2-67:2012
angleško : Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-67: Particular requirements for floor treatment machines for commercial use
slovensko : Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-67. del: Posebne zahteve za stroje za nego tal za komercialno uporabo (IEC 60335-2-67:2012, spremenjen)
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 97.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60335-2-68:2012
angleško : Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-68: Particular requirements for spray extraction machines for commercial use
slovensko : Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-68. del: Posebne zahteve za pršilnike za komercialno uporabo (IEC 60335-2-68:2012, spremenjen)
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 97.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60335-2-69:2012
angleško : Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-69: Particular requirements for wet and dry vacuum cleaners, including power brush, for commercial use
slovensko : Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-69. del: Posebne zahteve za sesalnike za suho in mokro sesanje, vključno s krtačo, za komercialno uporabo (IEC 60335-2-69:2012, spremenjen)
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 97.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60335-2-72:2012
angleško : Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-72: Particular requirements for floor treatment machines with or without traction drive for commercial use
slovensko : Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-72. del: Posebne zahteve za stroje za nego tal, z ali brez pogona, za komercialno uporabo (IEC 60335-2-72:2012, spremenjen)
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 97.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi