ICS: 97.100.10 - Električni grelniki

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 76
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14337:2005
angleško: Heating Systems in buildings - Design and installation of direct electrical room heating systems
slovensko: Grelni sistemi v stavbah – Načrtovanje in vgradnja neposrednih električnih sistemov za gretje prostorov
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 97.100.10 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50193:1997
angleško: Closed electrical instantaneous water heaters - Methods for measuring performance
slovensko: Closed electrical instaneous water heaters - Methods for measuring performance
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.100.10 91.140.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50350:2004
angleško: Charging control systems for household electric room heating of the storage type - Methods for measuring performance
slovensko: Polnilni krmilni sistemi za kontrolo napajanja pri električnem termoakumulacijskem ogrevanju gospodinjstev – Metode za merjenje (delovnih) lastnosti
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50559:2013
angleško: Electric room heating, underfloor heating, characteristics of performance - Definitions, method of testing, sizing and formula symbols
slovensko: Električno ogrevanje prostorov, talno ogrevanje, značilne lastnosti - Definicije, metode preskušanja, dimenzioniranje in simboli formul
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.100.10 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60531:2000
angleško: Household electric thermal storage room heaters - Methods for measuring performance
slovensko: Household electric thermal storage room heaters - Methods for measuring performance
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60675:1995
angleško: Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring performance (IEC 675:1994)
slovensko: Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring performance (IEC 675:1994)
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1998
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50193-1:2016
angleško: Electric instantaneous water heaters - Methods for measuring the Performance - Part 1: General requirements
slovensko: Električni pretočni grelniki vode - Metode za merjenje lastnosti - 1. del: Splošne zahteve
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.100.10 91.140.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60240-1:1994
angleško: Characteristics of electric infra-red emitters for industrial heating -- Part 1: Short wave infra-red emitters
slovensko: Characteristics of electric infra-red emitters for industrial heating - Part 1: Short wave infra-red emitters
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 97.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60675-2:2021
angleško: Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring performance - Part 2: Additional provisions for the measurement of the radiation factor
slovensko: Gospodinjski sobni neposredni grelniki - Metode za merjenje funkcionalnosti - 2. del: Dodatna določila za merjenje faktorja sevanja
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.100.10 17.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60675-3:2021
angleško: Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring performance - Part 3: Additional provisions for the measurement of the radiation efficiency
slovensko: Gospodinjski sobni neposredni grelniki - Metode za merjenje funkcionalnost - 3. del: Dodatna določila za merjenje učinkovitosti sevanja
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 17.240 97.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50193-2-1:2016
angleško: Electric instantaneous water heaters - Part 2-1: Methods for measuring the performance - Multifunctional electric instantaneous water heaters
slovensko: Električni pretočni grelniki vode - 2-1. del: Metode za merjenje lastnosti - Večfunkcijski električni pretočni grelniki vode
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.100.10 91.140.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50193-2-2:2016
angleško: Electric instantaneous water heaters - Part 2-2: Performance requirements - Single point of use electric instantaneous showers - Efficiency
slovensko: Električni pretočni grelniki vode - 2-2. del: Zahtevane lastnosti - Električni pretočni grelniki vode za uporabo na enem mestu - Učinkovitost
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.100.10 91.140.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60519-12:2018
angleško: Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 12: Particular requirements for infrared electroheating
slovensko: Varnost pri električnih grelnih inštalacijah in elektromagnetni obdelavi - 12. del: Posebne zahteve za inštalacije z infrardečim električnim ogrevanjem
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 97.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60704-2-2:2010
angleško: Household and similar appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-2: Particular requirements for fan heaters (IEC 60704-2-2:2009)
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Postopek preskušanja za ugotavljanje zvočnega hrupa v zraku - 2-2. del: Posebne zahteve za ventilacijske grelnike (IEC 60704-2-2:2009)
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.100.10 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60704-2-5:2005
angleško: Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise -- Part 2-5: Particular requirements for electric thermal storage room heaters
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati – Postopek preskušanja za ugotavljanje zvočnega hrupa v zraku – 2-5. del: Posebne zahteve za električne termoakumulacijske grelnike prostorov (IEC 60704-2-5:2005)
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 97.100.10 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-30:2009
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-30: Particular requirements for room heaters
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-30. del: Posebne zahteve za sobne grelnike (IEC 60335-2-30:2009)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 13.120 97.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-53:2011
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-53: Particular requirements for sauna heating appliances and infrared cabins
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-53. del: Posebne zahteve za električne grelne aparate za savne in infrardeče kabine (IEC 60335-2-53:2011)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 97.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-61:2003
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-61: Particular requirements for thermal-storage room heaters
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-61. del: Posebne zahteve za termoakumulacijske grelnike prostorov (IEC 60335-2-61:2002)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 97.100.10 13.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-71:2003
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-71: Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-71. del: Posebne zahteve za električne grelne aparate za vzrejo in rejo živali (IEC 60335-2-71:2002; spremenjen)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 97.100.10 65.020.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
Razveljavitev: 01-feb-2023
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60335-2-71:2020
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-71: Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-71. del: Posebne zahteve za električne grelne aparate za vzrejo in rejo živali
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 97.100.10 65.020.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-81:2003
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-81. del: Posebne zahteve za grelnike nog in grelna pregrinjala (IEC 60335-2-81:2002)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 97.100.10 13.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-96:2002
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-96: Particular requirements for flexible sheet heating elements for room heating
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-96. del: Posebne zahteve za grelne elemente z zvijavimi ploščami za sobno gretje (IEC 60335-2-96:2002)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 97.100.10 13.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-106:2007
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-106: Particular requirements for heated carpets and for heating units for room heating installed under removable floor coverings
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-106. del: Posebne zahteve za grelne preproge in grelne enote za gretje prostorov, nameščene pod odstranljive talne obloge (EN 60335-2-106:2007)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 13.120 97.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 60364-7-703:2005
angleško: Electrical installations of buildings -- Part 7-703: Requirements for special installations or locations - Rooms and cabins containing sauna heaters
slovensko: Električne inštalacije zgradb – 7-703. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije – Sobe in kabine s savna greli
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 97.100.10 91.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60364-7-703
angleško: Electrical installations of buildings - Part 7-703: Requirements for special installations or locations - Rooms and cabins containing sauna heaters
slovensko: Električne inštalacije zgradb – 7-703. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije – Sobe in kabine s savna greli
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 97.100.10 91.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi