ICS: 97.100.10 - Električni grelniki

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 80
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14337:2005
angleško : Heating Systems in buildings - Design and installation of direct electrical room heating systems
slovensko : Grelni sistemi v stavbah – Načrtovanje in vgradnja neposrednih električnih sistemov za gretje prostorov
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 97.100.10 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50193:1997
angleško : Closed electrical instantaneous water heaters - Methods for measuring performance
slovensko : Closed electrical instaneous water heaters - Methods for measuring performance
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.100.10 91.140.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50350:2004
angleško : Charging control systems for household electric room heating of the storage type - Methods for measuring performance
slovensko : Polnilni krmilni sistemi za kontrolo napajanja pri električnem termoakumulacijskem ogrevanju gospodinjstev – Metode za merjenje (delovnih) lastnosti
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50559:2013
angleško : Electric room heating, underfloor heating, characteristics of performance - Definitions, method of testing, sizing and formula symbols
slovensko : Električno ogrevanje prostorov, talno ogrevanje, značilne lastnosti - Definicije, metode preskušanja, dimenzioniranje in simboli formul
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.100.10 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60531:2000
angleško : Household electric thermal storage room heaters - Methods for measuring performance
slovensko : Household electric thermal storage room heaters - Methods for measuring performance
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60675:1995
angleško : Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring performance (IEC 675:1994)
slovensko : Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring performance (IEC 675:1994)
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1998
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50193-1:2016
angleško : Electric instantaneous water heaters - Methods for measuring the Performance - Part 1: General requirements
slovensko : Električni pretočni grelniki vode - Metode za merjenje lastnosti - 1. del: Splošne zahteve
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.100.10 91.140.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60240-1:1994
angleško : Characteristics of electric infra-red emitters for industrial heating -- Part 1: Short wave infra-red emitters
slovensko : Characteristics of electric infra-red emitters for industrial heating - Part 1: Short wave infra-red emitters
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 97.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60675-2:2021
angleško : Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring performance - Part 2: Additional provisions for the measurement of the radiation factor
slovensko : Gospodinjski sobni neposredni grelniki - Metode za merjenje funkcionalnosti - 2. del: Dodatna določila za merjenje faktorja sevanja
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.100.10 17.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60675-3:2021
angleško : Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring performance - Part 3: Additional provisions for the measurement of the radiation efficiency
slovensko : Gospodinjski sobni neposredni grelniki - Metode za merjenje funkcionalnost - 3. del: Dodatna določila za merjenje učinkovitosti sevanja
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 17.240 97.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63159-1:2021
angleško : Household electric instantaneous water heaters - Methods for measuring the performance - Part 1: General aspects
slovensko : Gospodinjski električni pretočni grelniki vode - Metode za merjenje lastnosti - 1. del: Splošno
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 91.140.65 97.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50193-2-1:2016
angleško : Electric instantaneous water heaters - Part 2-1: Methods for measuring the performance - Multifunctional electric instantaneous water heaters
slovensko : Električni pretočni grelniki vode - 2-1. del: Metode za merjenje lastnosti - Večfunkcijski električni pretočni grelniki vode
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.100.10 91.140.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50193-2-2:2016
angleško : Electric instantaneous water heaters - Part 2-2: Performance requirements - Single point of use electric instantaneous showers - Efficiency
slovensko : Električni pretočni grelniki vode - 2-2. del: Zahtevane lastnosti - Električni pretočni grelniki vode za uporabo na enem mestu - Učinkovitost
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.100.10 91.140.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60519-12:2018
angleško : Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 12: Particular requirements for infrared electroheating
slovensko : Varnost pri električnih grelnih inštalacijah in elektromagnetni obdelavi - 12. del: Posebne zahteve za inštalacije z infrardečim električnim ogrevanjem
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 97.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60704-2-2:2010
angleško : Household and similar appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-2: Particular requirements for fan heaters (IEC 60704-2-2:2009)
slovensko : Gospodinjski in podobni električni aparati - Postopek preskušanja za ugotavljanje zvočnega hrupa v zraku - 2-2. del: Posebne zahteve za ventilacijske grelnike (IEC 60704-2-2:2009)
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.100.10 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60704-2-5:2005
angleško : Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise -- Part 2-5: Particular requirements for electric thermal storage room heaters
slovensko : Gospodinjski in podobni električni aparati – Postopek preskušanja za ugotavljanje zvočnega hrupa v zraku – 2-5. del: Posebne zahteve za električne termoakumulacijske grelnike prostorov (IEC 60704-2-5:2005)
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.100.10 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63159-2-1:2021
angleško : Household electric instantaneous water heaters - Methods for measuring the performance - Part 2-1: Multifunctional electric instantaneous water heaters
slovensko : Gospodinjski električni pretočni grelniki vode - Metode za merjenje lastnosti - 2-1. del: Večnamenski električni pretočni grelniki vode
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 91.140.65 97.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63159-2-2:2021
angleško : Household electric instantaneous water heaters - Methods for measuring the performance - Part 2-2: Efficiency of single point of use electric instantaneous water heaters
slovensko : Gospodinjski električni pretočni grelniki vode - Metode za merjenje lastnosti - 2-2. del: Učinkovitost električnih pretočnih grelnikov vode z eno točko odjema
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 91.140.65 97.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60335-2-30:2009
angleško : Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-30: Particular requirements for room heaters
slovensko : Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-30. del: Posebne zahteve za sobne grelnike (IEC 60335-2-30:2009)
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 13.120 97.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60335-2-53:2011
angleško : Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-53: Particular requirements for sauna heating appliances and infrared cabins
slovensko : Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-53. del: Posebne zahteve za električne grelne aparate za savne in infrardeče kabine (IEC 60335-2-53:2011)
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 97.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60335-2-61:2003
angleško : Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-61: Particular requirements for thermal-storage room heaters
slovensko : Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-61. del: Posebne zahteve za termoakumulacijske grelnike prostorov (IEC 60335-2-61:2002)
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 97.100.10 13.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60335-2-71:2003
angleško : Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-71: Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals
slovensko : Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-71. del: Posebne zahteve za električne grelne aparate za vzrejo in rejo živali (IEC 60335-2-71:2002; spremenjen)
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 97.100.10 65.020.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
Razveljavitev : 01-Feb-2023
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60335-2-71:2020
angleško : Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-71: Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals
slovensko : Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-71. del: Posebne zahteve za električne grelne aparate za vzrejo in rejo živali
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 97.100.10 65.020.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60335-2-81:2003
angleško : Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats
slovensko : Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-81. del: Posebne zahteve za grelnike nog in grelna pregrinjala (IEC 60335-2-81:2002)
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 97.100.10 13.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60335-2-96:2002
angleško : Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-96: Particular requirements for flexible sheet heating elements for room heating
slovensko : Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-96. del: Posebne zahteve za grelne elemente z zvijavimi ploščami za sobno gretje (IEC 60335-2-96:2002)
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 97.100.10 13.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi