ICS: 97.100.30 - Grelniki na trdo gorivo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 32
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 303-5:2012
angleško: Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, manually and automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kW - Terminology, requirements, testing and marking
slovensko: Kotli za gretje - 5. del: Kotli na trdna goriva z ročnim in samodejnim polnjenjem z imensko močjo do 500 kW - Terminologija, zahteve, preskušanje in označevanje
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 97.100.30 91.140.10 01.040.91
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
nemški jezik SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12809:2001
angleško: Residential independent boilers fired by solid fuel - Nominal heat output up to 50 kW - Requirements and test methods
slovensko: Ogrevalni kotli na trdna goriva - Imenska grelna moč do 50 kW - Zahteve in preskusne metode
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 91.140.10 97.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2003
Razveljavitev: 01-sep-2018
nemški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14785:2006
angleško: Residential space heating appliances fired by wood pellets - Requirements and test methods
slovensko: Naprave za gretje stanovanjskih prostorov na lesne pelete - Zahteve in preskusne metode
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 97.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2006
angleški jezik SIST-L: 101.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15250:2007
angleško: Slow heat release appliances fired by solid fuel - Requirements and test methods
slovensko: Naprave na trdna goriva, ki počasi oddajajo toploto - Zahteve in preskusne metode
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 97.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2007
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15270:2007
angleško: Pellet burners for small heating boilers - Definitions, requirements, testing, marking
slovensko: Peletni gorilniki za male kotle za gretje - Definicije, zahteve, preskušanje, označevanje
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 97.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2008
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15544:2009
angleško: One off Kachelgrundöfen/Putzgrundöfen (tiled/mortared stoves) - Dimensioning
slovensko: Lončene peči - Dimenzioniranje
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 97.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2009
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15821:2010
angleško: Multi firing Sauna stoves fired by solid fuel - Requirements and test methods
slovensko: Peči za savno na trdno gorivo - Zahteve in preskusne metode
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 97.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2011
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15883:2009
angleško: Residential solid fuel burning appliances - Emission test methods
slovensko: Stanovanjski aparati na trdna goriva - Emisijska preskusna metoda
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 97.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2009
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16510-1:2018
angleško: Residential solid fuel burning appliances - Part 1: General requirements and test methods
slovensko: Stanovanjske grelne naprave na trdna goriva - 1. del: Splošne zahteve in preskusne metode
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 97.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-P: 137.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-102:2006
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-102. del: Posebne zahteve za aparate na plin, olje in trdna goriva z električnimi priključki (IEC 60335-2-102:2004, spremenjen)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 13.120 97.100.30 97.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-102:2016
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-102. del: Posebne zahteve za aparate na plin, olje in trdna goriva z električnimi priključki
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 97.100.30 97.100.20 13.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-102:2006/A1:2010
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-102. del: Posebne zahteve za aparate na plin, olje in trdna goriva z električnimi priključki (IEC 60335-2-102:2004/A1:2008, spremenjen)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 97.100.30 97.100.20 13.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 303-5:1999
angleško: Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, hand and automatically stocked, nominal heat output of up to 300 kw - Terminology, requirements, testing and marking
slovensko: Kotli za gretje – 5. del: Kotli na trdna goriva z ročnim in samodejnim polnjenjem z imensko grelno močjo do 300 kW - Terminologija, zahteve, preskušanje in označevanje
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 97.100.30 91.140.10 01.040.91
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1999
Razveljavitev: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13229:2001
angleško: Inset appliances including open fires fired by solid fuels - Requirements and test methods
slovensko: Kaminski vložki , vključno odprti kamini na trdna goriva - Zahteve in preskusne metode
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 97.100.30
Stopnja: 8900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2003
Razveljavitev: 01-sep-2018
slovenski jezik SISTP-SM: 137.50 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-L: 101.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13240:2001
angleško: Room heaters fired by solid fuel - Requirements and test methods
slovensko: Grelniki prostorov na trdna goriva - Zahteve in preskusne metode
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 97.100.30
Stopnja: 8900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2003
Razveljavitev: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12809:2001/AC:2003
angleško: Residential independent boilers fired by solid fuel - Nominal heat output up to 50 kW - Requirements and test methods
slovensko: Ogrevalni kotli na trdna goriva - Nazivna toplotna moč do 50 kW - Zahteve in preskusne metode - Dopolnilo AC
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 97.100.30 91.140.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2004
Razveljavitev: 01-nov-2006
angleški in nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12809:2001/AC:2006
angleško: Residential independent boilers fired by solid fuel - Nominal heat output up to 50 kW - Requirements and test methods
slovensko: Grelni kotli na trdna goriva - Imenska grelna moč do 50 kW - Zahteve in preskusne metode - Popravek AC
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 97.100.30 91.140.10
Stopnja: 8900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2006
Razveljavitev: 01-sep-2018
angleški in nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13229:2001/AC:2003
angleško: Inset appliances including open fires fired by solid fuels - Requirements and test methods
slovensko: Odprti kamini in kaminski vložki na trdna goriva - Zahteve in preskusne metode - Dopolnilo AC
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 97.100.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2004
Razveljavitev: 01-nov-2006
angleški, francoski in nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13229:2001/AC:2006
angleško: Inset appliances including open fires fired by solid fuels - Requirements and test methods
slovensko: Kaminski vložki, vključno odprti kamini na trdna goriva – Zahteve in preskusne metode - Popravek AC
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 97.100.30
Stopnja: 8900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2006
Razveljavitev: 01-sep-2018
angleški, francoski in nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13240:2001/AC:2003
angleško: Room heaters fired by solid fuel - Requirements and test methods
slovensko: Grelniki prostorov na trdna goriva - Zahteve in preskusne metode - Dopolnilo AC
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 97.100.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2004
Razveljavitev: 01-nov-2006
angleški, francoski in nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13240:2001/AC:2006
angleško: Roomheaters fired by solid fuel - Requirements and test methods
slovensko: Grelniki prostorov na trdna goriva - Zahteve in preskusne metode - Popravek AC
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 97.100.30
Stopnja: 8900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2006
Razveljavitev: 01-sep-2018
angleški, francoski in nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12809:2001/A1:2004
angleško: Residential independent boilers fired by solid fuel - Nominal heat output up to 50 kW - Requirements and test methods
slovensko: Ogrevalni kotli na trdna goriva - Imenska grelna moč do 50 kW - Zahteve in preskusne metode
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 91.140.10 97.100.30
Stopnja: 8900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2005
Razveljavitev: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13229:2001/A1:2003
angleško: Inset appliances including open fires fired by solid fuels - Requirements and test methods
slovensko: Kaminski vložki , vključno odprti kamini na trdna goriva – Zahteve in preskusne metode - Dopolnilo A1
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 97.100.30
Stopnja: 8900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2004
Razveljavitev: 01-sep-2018
nemški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13229:2001/A2:2004
angleško: Inset appliances including open fires fired by solid fuels -Requirements and test methods
slovensko: Kaminski vložki, vključno odprti kamini na trdna goriva – Zahteve in preskusne metode - Dopolnilo A2
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 97.100.30
Stopnja: 8900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2005
Razveljavitev: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13240:2001/A2:2004
angleško: Roomheaters fired by solid fuel - Requirements and test methods
slovensko: Grelniki prostorov na trdna goriva - Zahteve in preskusne metode
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 97.100.30
Stopnja: 8900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2005
Razveljavitev: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi