ICS: 97.120 - Avtomatske krmilne naprave za dom

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 301
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60730-1:1995
angleško: Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1: General requirements
slovensko: Automatic electrical controls for household and similar use - Part 1: General requirements (IEC 730-1:1993, modified)
TC: KNG - Krmilne naprave za gospodinjstvo - preoblikovan v SS EIT.NZG ICS: 97.120
Stopnja: 6060 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60730-1:1991
angleško: Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1: General requirements
slovensko: Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1: General requirements (IEC 60730-1:1986 modified)
TC: KNG - Krmilne naprave za gospodinjstvo - preoblikovan v SS EIT.NZG ICS: 97.120
Stopnja: 6060 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14597:2012
angleško: Temperature control devices and temperature limiters for heat generating systems
slovensko: Naprave za regulacijo in omejevanje temperature za sisteme generiranja toplote
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 91.140.10 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15231:2006
angleško: Open data communication in building automation, controls and building management - Mapping between Lonworks and BACnet
slovensko: Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb - Preslikava med Lonworks in BACnet
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15810:2008
angleško: Graphical symbols for use on integrated building automation equipment
slovensko: Grafični simboli za uporabo v vgrajenih napravah za avtomatizacijo stavb
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 97.120 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16005:2012
angleško: Powered pedestrian doors - Safety in use of power pedestrian doors - Requirements and test methods
slovensko: Avtomatska električna vhodna vrata - Varnost pri uporabi avtomatskih vhodnih vrat - Zahteve in preskusne metode
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 97.120 91.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22510:2020
angleško: Open data communication in building automation, controls and building management - Home and building electronic systems - KNXnet/IP communication (ISO 22510:2019)
slovensko: Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb, regulaciji in upravljanju stavb - Elektronski sistemi za stanovanja in stavbe - Komunikacijski protokol KNX net/IP (ISO 22510:2019)
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 97.120 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50455:2008
angleško: List of interpretations on the EN 60730 series "Automatic electrical controls for household and similar use"
slovensko: Seznam razlag za družino standardov EN 60730 "Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo"
TC: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo ICS: 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50486:2008
angleško: Equipment for use in audio and video door-entry systems
slovensko: Oprema za uporabo v avdio in video sistemih pri vhodih
TC: EAL - Električni alarmi ICS: 33.160.01 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CWA 50487:2005
angleško: SmartHouse Code of Practice
slovensko: Pametne hiše – Pravila ravnanja
TC: KIN - Komunikacijske inštalacije v zgradbah - odbor pridružen SIST/TC ELI ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50552:2010
angleško: Home and Building Electronic Systems (HBES) - Open communication system - Interfaces - Medium interface, twisted pair, class 1
slovensko: Stanovanjski in stavbni elektronski sistemi (HBES) - Odprti komunikacijski sistem - Vmesniki - Srednji vmesnik, sukani par, razred 1
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 35.240.67 35.200 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60948:1990
angleško: Numeric keyboard for home electronic systems
slovensko: Numeric keyboard for home electronic systems (IEC 948:1988)
TC: KIN - Komunikacijske inštalacije v zgradbah - odbor pridružen SIST/TC ELI ICS: 97.120 35.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 63180:2020
angleško: Methods of measurement and declaration of the detection range of detectors - Passive infrared detectors for major and minor motion detection (IEC 63180:2020)
slovensko: Metode merjenja in deklariranje območja zaznavanja detektorjev - Pasivni infrardeči javljalniki zaznavanja večjih in manjših gibov (IEC 63180:2020)
TC: EPR - Električni pribor ICS: 29.120.40 97.120 13.320
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12098-1:2017
angleško: Energy Performance of Buildings - Controls for heating systems - Part 1: Control equipment for hot water heating systems - Modules M3-5, 6, 7, 8
slovensko: Energijske lastnosti stavb - Naprave za regulacijo sistemov za ogrevanje - 1. del: Naprave za regulacijo toplovodnih sistemov za ogrevanje - Moduli M3-5, 6, 7, 8
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 97.120 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12098-3:2017
angleško: Energy Performance of Buildings - Controls for heating systems - Part 3: Control equipment for electrical heating systems - Modules M3-5,6,7,8
slovensko: Energijske lastnosti stavb - Naprave za regulacijo sistemov za ogrevanje - 3. del: Naprave za regulacijo električnih sistemov za ogrevanje - Moduli M3-5, 6, 7, 8
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 91.140.10 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12098-5:2017
angleško: Energy Performance of Buildings - Controls for heating systems - Part 5: Start-stop schedulers for heating systems - Modules M3-5,6,7,8
slovensko: Energijske lastnosti stavb - Naprave za regulacijo sistemov za ogrevanje - 5. del: Regulatorji nastavitve zagona in ustavitve sistemov za ogrevanje - Moduli M3-5, 6, 7, 8
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 97.120 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 12098-6:2016
angleško: Controls for heating systems - Part 6: Accompanying TR prEN 12098-1:2015 - Modules M3-5,6,7,8
slovensko: Energijske lastnosti stavb - Naprave za regulacijo sistemov za ogrevanje - 6. del: Razlaga in utemeljitev prEN 12098-1:2015 - Moduli M3-5, 6, 7, 8
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 97.120 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 12098-7:2016
angleško: Controls for heating systems - Part 7: Accompanying TR prEN 12098-3:2015 - Modules M3-5,6,7,8
slovensko: Energijske lastnosti stavb - Naprave za regulacijo sistemov za ogrevanje - 7. del: Razlaga in utemeljitev prEN 12098-3:2015 - Moduli M3-5, 6, 7, 8
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 97.120 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 12098-8:2016
angleško: Controls for heating systems - Part 8: Accompanying TR prEN 12098-5:2015 - Modules M3-5,6,7,8
slovensko: Energijske lastnosti stavb - Naprave za regulacijo sistemov za ogrevanje - 8. del: Razlaga in utemeljitev prEN 12098-5:2015 - Moduli M3-5, 6, 7, 8
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 97.120 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13321-1:2021
angleško: Open data communication in building automation, controls and building management - Home and building electronic system - Part 1: Product and system requirements
slovensko: Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb, regulaciji in upravljanju stavb - Elektronski sistemi za stanovanja in stavbe - 1. del: Zahteve za proizvode in sisteme
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 97.120 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2021
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14908-1:2014
angleško: Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 1: Protocol Stack
slovensko: Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb - Protokol regulacijske mreže - 1. del: Protokolarni sklad
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-2A: 225.06 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14908-2:2014
angleško: Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 2: Twisted Pair Communication
slovensko: Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb - Protokol regulacijske mreže - 2. del: Komunikacija zavitega para
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14908-3:2014
angleško: Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 3: Power Line Channel Specification
slovensko: Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb - Protokol regulacijske mreže - 3. del: Specifikacija kanala močnostnega napajanja
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14908-4:2014
angleško: Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 4: IP Communication
slovensko: Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb - Protokol regulacijske mreže - 4. del: Komunikacija IP
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14908-5:2009
angleško: Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management Implementation Guideline - Control Network Protocol - Part 5: Implementation Guideline
slovensko: Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb - Protokol regulacijske mreže - 5. del: Smernica za uvajanje
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi