ICS: 97.145 - Lestve

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 44
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1147:2010
angleško : Portable ladders for fire service use
slovensko : Prenosne lestve za gasilce
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 97.145 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 131-3:2018
angleško : Ladders - Part 3: Marking and user instructions
slovensko : Lestve - 3. del: Označevanje in navodila za uporabnike
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 97.145
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 131-4:2020
angleško : Ladders - Part 4: Single or multiple hinge-joint ladders
slovensko : Lestve - 4. del: Lestve z enim ali več pregibi
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 97.145
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 131-6:2019
angleško : Ladders - Part 6: Telescopic ladders
slovensko : Lestve - 6. del: Teleskopske lestve
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 97.145
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 131-7:2013
angleško : Ladders - Part 7: Mobile ladders with platform
slovensko : Lestve - 7. del: Mobilne lestve s ploščadjo
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 97.145
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12951:2004
angleško : Prefabricated accessories for roofing - Permanently fixed roof ladders - Product specification and test methods
slovensko : Montažna oprema za prekrivanje streh - Pritrjene strešne lestve - Specifikacija za izdelek in preskusne metode
TC : IKER - Keramika ICS : 97.145 91.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13101:2002
angleško : Steps for underground man entry chambers - Requirements, marking, testing and evaluation of conformity
slovensko : Stopnice v podzemne jaške - Zahteve, oznake, preskušanje in ocena skladnosti
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 97.145
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14043:2014
angleško : High rise aerial appliances for fire service use - Turntable ladders with combined movements - Safety and performance requirements and test methods
slovensko : Prevozne dvižne naprave za gasilske enote - Zglobne vrtljive gasilske avtolestve - Zahteve za varnost in obnašanje v uporabi in preskusne metode
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 97.145 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14044:2014
angleško : High rise aerial appliances for fire service use - Turntable ladders with sequential movements - Safety and performance requirements and test methods
slovensko : Prevozne dvižne naprave za gasilske enote - Izvlečne vrtljive gasilske avtolestve - Zahteve za varnost in obnašanje v uporabi in preskusne metode
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 97.145 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14183:2003
angleško : Step stools
slovensko : Stopničasti stoli
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 97.145
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14396:2004
angleško : Fixed ladders for manholes
slovensko : Pritrjene lestve za vstopne jaške
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 93.030 97.145
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50528:2010
angleško : Insulating ladders for use on or near low voltage electrical installations
slovensko : Izolirne lestve za uporabo na nizkonapetostnih električnih inštalacijah ali v njihovi bližini
TC : DPN - Delo pod napetostjo ICS : 13.260 97.145
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61478:2001
angleško : Live working - Ladders of insulating material
slovensko : Delo pod napetostjo - Lestve iz izolacijskega materiala (IEC 61478:2001)
TC : DPN - Delo pod napetostjo ICS : 97.145 13.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14122-4:2016
angleško : Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 4: Fixed ladders (ISO 14122-4:2016)
slovensko : Varnost strojev - Stalni dostopi do strojev - 4. del: Fiksne lestve (ISO 14122-4:2016)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.100 97.145 13.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 131-1:2015+A1:2019
angleško : Ladders - Part 1: Terms, types, functional sizes
slovensko : Lestve - 1. del: Terminologija, tipi, funkcionalne velikosti
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 97.145 01.040.97
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 131-2:2010+A2:2017
angleško : Ladders - Part 2: Requirements, testing, marking
slovensko : Lestve - 2. del: Zahteve, preskušanje, označevanje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 97.145
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14975:2006+A1:2010
angleško : Loft ladders - Requirements, marking and testing
slovensko : Lestve - Zahteve, označevanje in preskušanje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 97.145
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61478:2001/A1:2003
angleško : Live working - Ladders of insulating material
slovensko : Delo pod napetostjo - Lestve iz izolacijskega materiala (IEC 61478:2001/A1:2003, spremenjen)
TC : DPN - Delo pod napetostjo ICS : 97.145 13.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1147:2000
angleško : Portable ladders for fire service use
slovensko : Prenosne lestve za gasilce
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 97.145 13.220.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-2001
Razveljavitev : 01-Jul-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 131-1:1993
angleško : Ladders - Terms, types, functional sizes
slovensko : Lestve - Terminologija, tipi, funkcionalne velikosti
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 97.145
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-1996
Razveljavitev : 01-Jun-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 131-1:2007
angleško : Ladders - Part 1: Terms, types, functional sizes
slovensko : Lestve - 1. del: Terminologija, tipi, funkcionalne velikosti
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 01.040.97 97.145
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-2007
Razveljavitev : 01-Sep-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 131-1:2015
angleško : Ladders - Part 1: Terms, types, functional sizes
slovensko : Lestve - 1. del: Terminologija, tipi, funkcionalne velikosti
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 97.145 01.040.97
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2016
Razveljavitev : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 131-2:1993
angleško : Ladders - Requirements, testing, marking
slovensko : Lestve - Zahteve, preskušanje, označevanje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 97.145
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-1996
Razveljavitev : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 131-2:2010
angleško : Ladders - Part 2: Requirements, testing, marking
slovensko : Lestve - 2. del: Zahteve, preskušanje, označevanje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 97.145
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
Razveljavitev : 01-Jul-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 131-3:2007
angleško : Ladders - Part 3: User Instructions
slovensko : Lestve – 3. del: Navodila za uporabnike
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 97.145
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2007
Razveljavitev : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi