ICS: 97.145 - Lestve

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 43
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1147:2010
angleško: Portable ladders for fire service use
slovensko: Prenosne lestve za gasilce
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 97.145 13.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 131-3:2018
angleško: Ladders - Part 3: Marking and user instructions
slovensko: Lestve - 3. del: Označevanje in navodila za uporabnike
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.145
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 131-4:2020
angleško: Ladders - Part 4: Single or multiple hinge-joint ladders
slovensko: Lestve - 4. del: Lestve z enim ali več pregibi
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.145
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 131-6:2019
angleško: Ladders - Part 6: Telescopic ladders
slovensko: Lestve - 6. del: Teleskopske lestve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.145
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 131-7:2013
angleško: Ladders - Part 7: Mobile ladders with platform
slovensko: Lestve - 7. del: Mobilne lestve s ploščadjo
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.145
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12951:2004
angleško: Prefabricated accessories for roofing - Permanently fixed roof ladders - Product specification and test methods
slovensko: Montažna oprema za prekrivanje streh - Pritrjene strešne lestve - Specifikacija za izdelek in preskusne metode
TC: IKER - Keramika ICS: 97.145 91.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13101:2002
angleško: Steps for underground man entry chambers - Requirements, marking, testing and evaluation of conformity
slovensko: Stopnice v podzemne jaške - Zahteve, oznake, preskušanje in ocena skladnosti
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 97.145
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14043:2014
angleško: High rise aerial appliances for fire service use - Turntable ladders with combined movements - Safety and performance requirements and test methods
slovensko: Prevozne dvižne naprave za gasilske enote - Zglobne vrtljive gasilske avtolestve - Zahteve za varnost in obnašanje v uporabi in preskusne metode
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 97.145 13.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14044:2014
angleško: High rise aerial appliances for fire service use - Turntable ladders with sequential movements - Safety and performance requirements and test methods
slovensko: Prevozne dvižne naprave za gasilske enote - Izvlečne vrtljive gasilske avtolestve - Zahteve za varnost in obnašanje v uporabi in preskusne metode
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 97.145 13.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14183:2003
angleško: Step stools
slovensko: Stopničasti stoli
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.145
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14396:2004
angleško: Fixed ladders for manholes
slovensko: Pritrjene lestve za vstopne jaške
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 93.030 97.145
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50528:2010
angleško: Insulating ladders for use on or near low voltage electrical installations
slovensko: Izolirne lestve za uporabo na nizkonapetostnih električnih inštalacijah ali v njihovi bližini
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 13.260 97.145
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61478:2001
angleško: Live working - Ladders of insulating material
slovensko: Delo pod napetostjo - Lestve iz izolacijskega materiala (IEC 61478:2001)
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 97.145 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14122-4:2016
angleško: Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 4: Fixed ladders (ISO 14122-4:2016)
slovensko: Varnost strojev - Stalni dostopi do strojev - 4. del: Fiksne lestve (ISO 14122-4:2016)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 13.100 97.145 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 131-1:2015+A1:2019
angleško: Ladders - Part 1: Terms, types, functional sizes
slovensko: Lestve - 1. del: Terminologija, tipi, funkcionalne velikosti
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.145 01.040.97
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 131-2:2010+A2:2017
angleško: Ladders - Part 2: Requirements, testing, marking
slovensko: Lestve - 2. del: Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.145
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14975:2006+A1:2010
angleško: Loft ladders - Requirements, marking and testing
slovensko: Lestve - Zahteve, označevanje in preskušanje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.145
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61478:2001/A1:2003
angleško: Live working - Ladders of insulating material
slovensko: Delo pod napetostjo - Lestve iz izolacijskega materiala (IEC 61478:2001/A1:2003, spremenjen)
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 97.145 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1147:2000
angleško: Portable ladders for fire service use
slovensko: Prenosne lestve za gasilce
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 97.145 13.220.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-2001
Razveljavitev: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 131-1:1993
angleško: Ladders - Terms, types, functional sizes
slovensko: Lestve - Terminologija, tipi, funkcionalne velikosti
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.145
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-1996
Razveljavitev: 01-jun-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 131-1:2007
angleško: Ladders - Part 1: Terms, types, functional sizes
slovensko: Lestve - 1. del: Terminologija, tipi, funkcionalne velikosti
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 01.040.97 97.145
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2007
Razveljavitev: 01-sep-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 131-1:2015
angleško: Ladders - Part 1: Terms, types, functional sizes
slovensko: Lestve - 1. del: Terminologija, tipi, funkcionalne velikosti
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.145 01.040.97
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2016
Razveljavitev: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 131-2:1993
angleško: Ladders - Requirements, testing, marking
slovensko: Lestve - Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.145
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-1996
Razveljavitev: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 131-2:2010
angleško: Ladders - Part 2: Requirements, testing, marking
slovensko: Lestve - 2. del: Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.145
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2010
Razveljavitev: 01-jul-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 131-3:2007
angleško: Ladders - Part 3: User Instructions
slovensko: Lestve – 3. del: Navodila za uporabnike
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.145
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2007
Razveljavitev: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi