ICS: 97.190 - Otroška oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 162
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16780:2018
angleško : Textile child care articles - Safety requirements and test methods for children's cot bumpers
slovensko : Tekstilni izdelki za otroke - Varnostne zahteve in preskusne metode za ščitnike za otroško posteljico
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.190 97.160
Stopnja : 6060 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/CLC Guide 14:2009
angleško : Child safety - Guidance for its inclusion in standards
slovensko : Varnost otrok - Navodilo za vključevanje zahtev za varnost otrok v standarde (enakovreden SIST-V CEN Guide 12:2007)
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 97.190 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 862:2016
angleško : Packaging - Child-resistant packaging - Requirements and testing procedures for non-reclosable packages for non-pharmaceutical products
slovensko : Embalaža - Embalaža, varna za otroke - Zahteve in preskusni postopki za embalažo, ki je ni mogoče večkrat zapreti in ni za farmacevtske proizvode
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 97.190 55.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1080:2013
angleško : Impact protection helmets for young children
slovensko : Varovalne čelade za mlajše otroke
TC : OVP - Osebna varovalna oprema ICS : 97.190 13.340.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1130:2019
angleško : Children's furniture - Cribs - Safety requirements and test methods
slovensko : Pohištvo za otroke - Zibelke - Varnostne zahteve in preskusne metode
TC : POH - Pohištvo ICS : 97.190 97.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1272:2017
angleško : Child care articles - Table mounted chairs - Safety requirements and test methods
slovensko : Izdelki za otroke - Stoli, ki se pritrdijo na mizo - Varnostne zahteve in preskusne metode
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.190 97.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1273:2020
angleško : Child care articles - Baby walking frames - Safety requirements and test methods
slovensko : Izdelki za otroke - Hojce - Varnostne zahteve in preskusne metode
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1466:2014
angleško : Child use and care articles - Carry cots and stands - Safety requirements and test methods
slovensko : Izdelki za otroke - Prenosne posteljice in podstavki - Varnostne zahteve in preskusne metode
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1930:2011
angleško : Child use and care articles - Safety barriers - Safety requirements and test methods
slovensko : Izdelki za otroke - Varnostne pregrade - Varnostne zahteve in preskusne metode
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 716-2:2017
angleško : Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 2: Test methods
slovensko : Pohištvo - Otroške postelje in zložljive posteljice za domačo uporabo - 2. del: Preskusne metode
TC : POH - Pohištvo ICS : 97.190 97.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8098:2014
angleško : Cycles - Safety requirements for bicycles for young children (ISO 8098:2014)
slovensko : Kolesa - Varnostne zahteve za kolesa za mlajše otroke (ISO 8098:2014)
TC : SPO - Šport ICS : 97.190 43.150
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8317:2015
angleško : Child-resistant packaging - Requirements and testing procedures for reclosable packages (ISO 8317:2015)
slovensko : Embalaža, varna za otroke - Zahteve in preskusni postopki za embalažo, ki jo je mogoče večkrat zapreti (ISO 8317:2015)
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 97.190 55.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11540:2021
angleško : Writing and marking instruments - Specification for caps to reduce the risk of asphyxiation
slovensko : Pisala in označevalna sredstva - Specifikacija zaščitnih pokrovčkov za zmanjšanje tveganja zadušitve
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 97.190 97.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12790:2009
angleško : Child use and care articles - Reclined cradles
slovensko : Izdelki za otroke - Sklopne zibelke
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12868:2017
angleško : Child use and care articles - Methods for determining the release of N-Nitrosamines and N-Nitrosatable substances from elastomer or rubber teats and soothers
slovensko : Izdelki za otroke - Metode za ugotavljanje sproščanja N-nitrozaminov in N-nitrozabilnih snovi iz dud za stekleničke, tolažilnih dud, nastavkov za dojenje, grizal/žvečil in podobnih predmetov, izdelanih iz elastomerov ali gume
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13127:2012
angleško : Packaging - Child resistant packaging - Mechanical test methods for reclosable child resistant packaging systems (ISO 13127:2012)
slovensko : Embalaža - Embalaža, varna za otroke - Mehanske preskusne metode za embalažo, ki jo je mogoče večkrat zapreti in je varna za otroke (ISO 13127:2012)
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 97.190 55.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14036:2003
angleško : Child use and care articles - Baby bouncers - Safety requirements and test methods
slovensko : Izdelki za otroke –Otroški skokec –Varnostne zahteve in preskusne metode
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14344:2004
angleško : Child use and care articles - Child seats for cycles - Safety requirements and test methods
slovensko : Izdelki za otroke –Otroški sedeži za kolesa –Varnostne zahteve in preskusne metode
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 43.150 97.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14350:2020
angleško : Child care articles - Drinking equipment - Safety requirements and test methods
slovensko : Izdelki za otroke - Pripomočki za pitje - Varnostne zahteve in preskusne metode
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14372:2004
angleško : Child use and care articles - Cutlery and feeding utensils - Safety requirements and tests
slovensko : Izdelki za otroke –Jedilni pribor in posoda za hranjenje - Varnostne zahteve in preskusi
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.040.60 97.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14375:2016
angleško : Child-resistant non-reclosable packaging for pharmaceutical products - Requirements and testing
slovensko : Embalaža za farmacevtske proizvode, ki je ni mogoče večkrat zapreti in je varna za otroke - Zahteve in preskusni postopki
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 11.120.01 97.190 55.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14682:2014
angleško : Safety of children's clothing - Cords and drawstrings on children's clothing - Specifications
slovensko : Varnost otroških oblačil - Vrvice in vezalke na otroških oblačilih - Specifikacije
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.190 61.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14878:2007
angleško : Textiles - Burning behaviour of children's nightwear - Specification
slovensko : Tekstilije - Gorljivost otroških nočnih oblačil - Specifikacija
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 13.220.40 97.190 61.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16281:2013
angleško : Child protective products - Consumer fitted child resistant locking devices for windows and balcony doors - Safety requirements and test methods
slovensko : Izdelki za zaščito otrok - Zapirala za okna in balkonska vrata, ki jih potrošniki namestijo za varnost otrok - Varnostne zahteve in preskusne metode
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.190 91.060.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16353:2012
angleško : Packaging - Safety guidelines for flexible plastic packaging to minimize the risk of suffocation to children
slovensko : Embalaža - Varnostne smernice za embalažo iz prožne plastike za zmanjšanje tveganja zadušitve pri otrocih
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 97.190 55.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2013
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi