ICS: 97.195 - Umetniški in obrtniški izdelki. Kulturne dobrine in kulturna dediščina

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 49
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Paper and board (paperboard, cardboard and corrugated board) – Archive quality for preparation of the record, document, books, and for protection of document materials on paper
slovensko: Papir, karton, lepenka in valoviti karton (PKL) – Arhivska kakovost za pripravo zapisa, dokumenta, knjige in za zaščito dokumentnega gradiva na papirju
TC: VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS: 97.195 85.060
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14059:2002
angleško: Decorative oil lamps - Safety requirements and test methods
slovensko: Dekorativne oljne svetilke – Varnostne zahteve in preskusne metode
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15757:2010
angleško: Conservation of Cultural Property - Specifications for temperature and relative humidity to limit climate-induces mechanical damage in organic hygroscopic materials
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Specifikacije za temperaturo in relativno vlažnost za omejitev klimatsko pogojenih mehanskih poškodb organskih higroskopskih materialov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 17.200.01 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15758:2010
angleško: Conservation of Cultural Property - Procedures and instruments for measuring temperatures of the air and the surfaces of objects
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Postopki in instrumenti za merjenje temperature zraka in površine predmetov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 17.200.20 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15801:2009
angleško: Conservation of cultural property - Test methods - Determination of water absorption by capillarity
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Preskusne metode - Določanje vpijanja vode s kapilarnostjo
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15802:2009
angleško: Conservation of cultural property - Test methods - Determination of static contact angle
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Preskusne metode - Določanje statičnega kota omočenja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15803:2009
angleško: Conservation of cultural property - Test methods - Determination of water vapour permeability (δp)
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Preskusne metode - Določanje prepustnosti vodne pare (δp)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15886:2010
angleško: Conservation of cultural property - Test methods - Colour measurement of surfaces
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Preskusne metode - Barvno merjenje površin
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 17.040.20 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15898:2019
angleško: Conservation of cultural heritage - Main general terms and definitions
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Splošni izrazi in definicije
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.195 01.040.97
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2020
angleški, francoski in nemški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15946:2011
angleško: Conservation of cultural property - Packing principles for transport
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Postopki pakiranja za transport
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.220.01 55.020 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16085:2012
angleško: Conservation of Cultural property - Methodology for sampling from materials of cultural property - General rules
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Metodologija za vzorčenje materialov kulturne dediščine - Splošna pravila
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16095:2012
angleško: Conservation of cultural property - Condition recording for movable cultural heritage
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Zapisovanje stanja premične kulturne dediščine
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16096:2012
angleško: Conservation of cultural property - Condition survey and report of built cultural heritage
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Raziskovanje in poročanje o zgradbah kulturne dediščine
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16141:2012
angleško: Conservation of cultural heritage - Guidelines for management of environmental conditions - Open storage facilities: definitions and characteristics of collection centres dedicated to the preservation and management of cultural heritage
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Smernice za upravljanje okoljskih razmer - Javne izkopanine: definicije in karakteristike zbirnih centrov, namenjenih hrambi in ohranjanju kulturne dediščine
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.99 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16163:2014
angleško: Conservation of Cultural Heritage - Guidelines and procedures for choosing appropriate lighting for indoor exhibitions
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Smernice in postopki za izbiro ustrezne razsvetljave za razstave v zaprtih prostorih
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.160.10 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16242:2012
angleško: Conservation of cultural property - Procedures and instruments for measuring humidity in the air and moisture exchanges between air and cultural property
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Postopki in instrumenti za merjenje vlažnosti v zraku in izmenjave vlage med zrakom in kulturno dediščino
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.040.99 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16302:2013
angleško: Conservation of cultural heritage - Test methods - Measurement of water absorption by pipe method
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Preskusne metode - Merjenje absorpcije vode z merjenjem s cevjo
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16322:2013
angleško: Conservation of Cultural Heritage - Test methods - Determination of drying properties
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Preskusne metode - Določevanje lastnosti sušenja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16455:2014
angleško: Conservation of cultural heritage - Determination of soluble salts in natural stone and related materials used in cultural heritage
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Ugotavljanje topljivih soli v naravnem kamnu in sorodnih materialih, uporabljenih v kulturni dediščini
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16515:2015
angleško: Conservation of Cultural Heritage - Guidelines to characterize natural stone used in cultural heritage
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Smernice za določanje lastnosti naravnega kamna, ki se uporablja pri kulturni dediščini
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16572:2015
angleško: Conservation of cultural heritage - Glossary of technical terms concerning mortars for masonry, renders and plasters used in cultural heritage
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Slovar tehničnih izrazov za zidarske malte ter zunanji in notranji omet, ki se uporabljajo pri kulturni dediščini
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.195 91.100.10 01.040.91
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16581:2014
angleško: Conservation of Cultural Heritage - Surface protection for porous inorganic materials - Laboratory test methods for the evaluation of the performance of water repellent products
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Zaščita površine poroznih anorganskih materialov - Laboratorijske preskusne metode za vrednotenje učinkovitosti vodoodbojnih sredstev
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.220.01 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16648:2015
angleško: Conservation of cultural heritage - Transport methods
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Načini prevoza
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 55.180.01 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16682:2017
angleško: Conservation of Cultural Heritage - Guide to the measurements of moisture content in materials constituting movable and immovable cultural heritage
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Navodilo za merjenje vsebnosti vlage v materialih sestavov premične in nepremične kulturne dediščine
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16782:2016
angleško: Conservation of cultural heritage - Cleaning of porous inorganic materials - Laser cleaning techniques for cultural heritage
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Čiščenje poroznih anorganskih materialov - Tehnike laserskega čiščenja, ki se uporabljajo pri kulturni dediščini
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi