ICS: 97.200.40 - Igrišča

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 57
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1176-1:2017
angleško: Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods
slovensko: Oprema in podloge otroških igrišč - 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode
TC: SPO - Šport ICS: 97.200.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1176-3:2017
angleško: Playground equipment and surfacing - Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for slides
slovensko: Oprema in podloge otroških igrišč - 3. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za tobogane
TC: SPO - Šport ICS: 97.200.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1176-5:2019
angleško: Playground equipment and surfacing - Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for carousels
slovensko: Oprema in podloge otroških igrišč - 5. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za vrtiljake
TC: SPO - Šport ICS: 97.200.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1176-7:2020
angleško: Playground equipment and surfacing - Part 7: Guidance on installation, inspection, maintenance and operation
slovensko: Oprema in podloge otroških igrišč - 7. del: Navodila za vgradnjo, nadzor, vzdrževanje in delovanje
TC: SPO - Šport ICS: 97.200.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16396:2020
angleško: Playground equipment for children - Replies to requests for interpretation of EN 1176 and its parts.
slovensko: Oprema otroških igrišč - Odgovori na zahteve za razlago EN 1176 in njegovih delov
TC: SPO - Šport ICS: 97.200.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16467:2013
angleško: Playground equipment accessible for all children
slovensko: Oprema otroških igrišč, dostopna vsem otrokom
TC: SPO - Šport ICS: 97.200.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16598:2014
angleško: Collection of rationales for EN 1176 - Requirements
slovensko: Zbirka osnovnih utemeljitev za EN 1176 - Zahteve
TC: SPO - Šport ICS: 97.200.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16879:2016
angleško: Siting of Playground and other recreational facilities - Advice on methods for positioning and separation
slovensko: Umeščanje igrišč in drugih rekreacijskih površin - Nasveti za metode postavitve in ločevanja
TC: SPO - Šport ICS: 97.220.01 97.200.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17207:2018
angleško: Playground and recreational areas - Framework for the competence of playground inspectors
slovensko: Otroška igrišča in območja za rekreacijo - Okvir za kompetence pregledovalcev otroških igrišč
TC: SPO - Šport ICS: 97.200.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1176-10:2008
angleško: Playground equipment and surfacing - Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for fully enclosed play equipment
slovensko: Oprema in podloge otroških igrišč - 10. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za zaključene igralne enote
TC: SPO - Šport ICS: 97.200.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1176-11:2014
angleško: Playground equipment and surfacing - Part 11: Additional specific safety requirements and test methods for spatial network
slovensko: Oprema igrišč in športne podloge - 11. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za prostorske mreže
TC: SPO - Šport ICS: 97.200.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13814-1:2019
angleško: Safety of amusement rides and amusement devices - Part 1: Design and manufacture
slovensko: Varnost naprav in opreme v zabaviščnih parkih - 1. del: Načrtovanje in izdelava
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.200.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13814-2:2019
angleško: Safety of amusement rides and amusement devices - Part 2: Operation, maintenance and use
slovensko: Varnost naprav in opreme v zabaviščnih parkih - 2. del: Delovanje, vzdrževanje in uporaba
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.200.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13814-3:2019
angleško: Safety of amusement rides and amusement devices - Part 3: Requirements for inspection during design, manufacture, operation and use
slovensko: Varnost naprav in opreme v zabaviščnih parkih - 3. del: Zahteve za nadzor med načrtovanjem, izdelavo, delovanjem in uporabo
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.200.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1177:2018+AC:2019
angleško: Impact attenuating playground surfacing - Methods of test for determination of impact attenuation
slovensko: Podloge otroških igrišč, ki ublažijo udarce - Ugotavljanje kritične višine padca
TC: SPO - Šport ICS: 97.200.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1176-2:2017+AC:2019
angleško: Playground equipment and surfacing - Part 2: Additional specific safety requirements and test methods for swings
slovensko: Oprema in podloge otroških igrišč - 2. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za viseče gugalnice
TC: SPO - Šport ICS: 97.200.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1176-4:2017+AC:2019
angleško: Playground equipment and surfacing - Part 4: Additional specific safety requirements and test methods for cableways
slovensko: Oprema in podloge otroških igrišč - 4. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za vrvne proge
TC: SPO - Šport ICS: 97.200.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1176-6:2017+AC:2019
angleško: Playground equipment and surfacing - Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment
slovensko: Oprema in podloge otroških igrišč - 6. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za oporne gugalnice
TC: SPO - Šport ICS: 97.200.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 60364-7-740:2006
angleško: Electrical installations of buildings -- Part 7-740: Requirements for special installations or locations - Temporary electrical installations for structures, amusement devices and booths at fairgrounds, amusement parks and circuses
slovensko: Električne inštalacije zgradb - 7-740. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - Začasne električne inštalacije za objekte, zabaviščne naprave in stojnice na sejmiščih, v zabaviščnih parkih in cirkusih (IEC 60364-7-740:2000, spremenjen)
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 97.200.40 91.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 60364-7-740:2006/A11:2017
angleško: Electrical installations of buildings - Part 7-740: Requirements for special installations or locations - Temporary electrical installations for structures, amusement devices and booths at fairgrounds, amusement parks and circuses
slovensko: Električne inštalacije zgradb - 7-740. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - Začasne električne inštalacije za objekte, zabaviščne naprave in stojnice na sejmiščih, v zabaviščnih parkih in cirkusih - Dopolnilo A11
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 97.200.40 91.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1177:1997
angleško: Impact absorbing playground surfacing - Safety requirements and test methods
slovensko: Ublažitev udarcev pri površinah otroških igrišč - Varnostne zahteve in preskusne metode
TC: SPO - Šport ICS: 97.200.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-1998
Razveljavitev: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1177:2008
angleško: Impact attenuating playground surfacing - Determination of critical fall height
slovensko: Podloge otroških igrišč, ki ublažijo udarce - Ugotavljanje kritične višine padca
TC: SPO - Šport ICS: 97.200.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2008
Razveljavitev: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1177:2018
angleško: Impact attenuating playground surfacing - Methods of test for determination of impact attenuation
slovensko: Podloge otroških igrišč, ki ublažijo udarce - Ugotavljanje kritične višine padca
TC: SPO - Šport ICS: 97.200.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-2018
Razveljavitev: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1176-1:1998
angleško: Playground equipment - Part 1: General safety requirements and test methods
slovensko: Oprema otroških igrišč - 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode
TC: SPO - Šport ICS: 97.200.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2000
Razveljavitev: 01-okt-2008
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1176-1:2008
angleško: Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety require-ments and test methods
slovensko: Oprema in podloge otroških igrišč - 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode
TC: SPO - Šport ICS: 97.200.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2008
Razveljavitev: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi