ICS: 97.200.40 - Igrišča

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 58
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1176-1:2017
angleško : Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods
slovensko : Oprema in podloge otroških igrišč - 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode
TC : SPO - Šport ICS : 97.200.40
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1177:2018+AC:2019
angleško : Impact attenuating playground surfacing - Methods of test for determination of impact attenuation
slovensko : Podloge otroških igrišč, ki ublažijo udarce - Ugotavljanje kritične višine padca
TC : SPO - Šport ICS : 97.200.40
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1176-3:2017
angleško : Playground equipment and surfacing - Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for slides
slovensko : Oprema in podloge otroških igrišč - 3. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za tobogane
TC : SPO - Šport ICS : 97.200.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1176-5:2019
angleško : Playground equipment and surfacing - Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for carousels
slovensko : Oprema in podloge otroških igrišč - 5. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za vrtiljake
TC : SPO - Šport ICS : 97.200.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1176-7:2020
angleško : Playground equipment and surfacing - Part 7: Guidance on installation, inspection, maintenance and operation
slovensko : Oprema in podloge otroških igrišč - 7. del: Navodila za vgradnjo, nadzor, vzdrževanje in delovanje
TC : SPO - Šport ICS : 97.200.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16396:2020
angleško : Playground equipment for children - Replies to requests for interpretation of EN 1176 and its parts.
slovensko : Oprema otroških igrišč - Odgovori na zahteve za razlago EN 1176 in njegovih delov
TC : SPO - Šport ICS : 97.200.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16467:2013
angleško : Playground equipment accessible for all children
slovensko : Oprema otroških igrišč, dostopna vsem otrokom
TC : SPO - Šport ICS : 97.200.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16598:2014
angleško : Collection of rationales for EN 1176 - Requirements
slovensko : Zbirka osnovnih utemeljitev za EN 1176 - Zahteve
TC : SPO - Šport ICS : 97.200.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16879:2016
angleško : Siting of Playground and other recreational facilities - Advice on methods for positioning and separation
slovensko : Umeščanje igrišč in drugih rekreacijskih površin - Nasveti za metode postavitve in ločevanja
TC : SPO - Šport ICS : 97.220.01 97.200.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17207:2018
angleško : Playground and recreational areas - Framework for the competence of playground inspectors
slovensko : Otroška igrišča in območja za rekreacijo - Okvir za kompetence pregledovalcev otroških igrišč
TC : SPO - Šport ICS : 97.200.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1176-10:2008
angleško : Playground equipment and surfacing - Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for fully enclosed play equipment
slovensko : Oprema in podloge otroških igrišč - 10. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za zaključene igralne enote
TC : SPO - Šport ICS : 97.200.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1176-11:2014
angleško : Playground equipment and surfacing - Part 11: Additional specific safety requirements and test methods for spatial network
slovensko : Oprema igrišč in športne podloge - 11. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za prostorske mreže
TC : SPO - Šport ICS : 97.200.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13814-1:2019
angleško : Safety of amusement rides and amusement devices - Part 1: Design and manufacture
slovensko : Varnost naprav in opreme v zabaviščnih parkih - 1. del: Načrtovanje in izdelava
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 97.200.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13814-2:2019
angleško : Safety of amusement rides and amusement devices - Part 2: Operation, maintenance and use
slovensko : Varnost naprav in opreme v zabaviščnih parkih - 2. del: Delovanje, vzdrževanje in uporaba
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 97.200.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13814-3:2019
angleško : Safety of amusement rides and amusement devices - Part 3: Requirements for inspection during design, manufacture, operation and use
slovensko : Varnost naprav in opreme v zabaviščnih parkih - 3. del: Zahteve za nadzor med načrtovanjem, izdelavo, delovanjem in uporabo
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 97.200.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1176-2:2017+AC:2019
angleško : Playground equipment and surfacing - Part 2: Additional specific safety requirements and test methods for swings
slovensko : Oprema in podloge otroških igrišč - 2. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za viseče gugalnice
TC : SPO - Šport ICS : 97.200.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1176-4:2017+AC:2019
angleško : Playground equipment and surfacing - Part 4: Additional specific safety requirements and test methods for cableways
slovensko : Oprema in podloge otroških igrišč - 4. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za vrvne proge
TC : SPO - Šport ICS : 97.200.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1176-6:2017+AC:2019
angleško : Playground equipment and surfacing - Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment
slovensko : Oprema in podloge otroških igrišč - 6. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za oporne gugalnice
TC : SPO - Šport ICS : 97.200.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 60364-7-740:2006
angleško : Electrical installations of buildings -- Part 7-740: Requirements for special installations or locations - Temporary electrical installations for structures, amusement devices and booths at fairgrounds, amusement parks and circuses
slovensko : Električne inštalacije zgradb - 7-740. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - Začasne električne inštalacije za objekte, zabaviščne naprave in stojnice na sejmiščih, v zabaviščnih parkih in cirkusih (IEC 60364-7-740:2000, spremenjen)
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 97.200.40 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 60364-7-740:2006/A11:2017
angleško : Electrical installations of buildings - Part 7-740: Requirements for special installations or locations - Temporary electrical installations for structures, amusement devices and booths at fairgrounds, amusement parks and circuses
slovensko : Električne inštalacije zgradb - 7-740. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - Začasne električne inštalacije za objekte, zabaviščne naprave in stojnice na sejmiščih, v zabaviščnih parkih in cirkusih - Dopolnilo A11
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 97.200.40 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1177:1997
angleško : Impact absorbing playground surfacing - Safety requirements and test methods
slovensko : Ublažitev udarcev pri površinah otroških igrišč - Varnostne zahteve in preskusne metode
TC : SPO - Šport ICS : 97.200.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-1998
Razveljavitev : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1177:2008
angleško : Impact attenuating playground surfacing - Determination of critical fall height
slovensko : Podloge otroških igrišč, ki ublažijo udarce - Ugotavljanje kritične višine padca
TC : SPO - Šport ICS : 97.200.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
Razveljavitev : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1177:2018
angleško : Impact attenuating playground surfacing - Methods of test for determination of impact attenuation
slovensko : Podloge otroških igrišč, ki ublažijo udarce - Ugotavljanje kritične višine padca
TC : SPO - Šport ICS : 97.200.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
Razveljavitev : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1176-1:1998
angleško : Playground equipment - Part 1: General safety requirements and test methods
slovensko : Oprema otroških igrišč - 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode
TC : SPO - Šport ICS : 97.200.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2000
Razveljavitev : 01-Oct-2008
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1176-1:2008
angleško : Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety require-ments and test methods
slovensko : Oprema in podloge otroških igrišč - 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode
TC : SPO - Šport ICS : 97.200.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2008
Razveljavitev : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi