ICS: 97.200.50 - Igrače

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 123
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 71-2:2020
angleško : Safety of toys - Part 2: Flammability
slovensko : Varnost igrač - 2. del: Vnetljivost
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.200.50 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 71-4:2020
angleško : Safety of toys - Part 4: Experimental sets for chemistry and related activities
slovensko : Varnost igrač - 4. del: Kompleti za kemijske poskuse in druge poskuse, pri katerih se uporabljajo kemikalije
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.200.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 71-5:2015
angleško : Safety of toys - Part 5: Chemical toys (sets) other than experimental sets
slovensko : Varnost igrač - 5. del: Kemijske igrače (kompleti), razen kompletov za kemijske poskuse
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.200.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 71-8:2018
angleško : Safety of toys - Part 8: Activity toys for domestic use
slovensko : Varnost igrač - 8. del: Igrače za prostočasne aktivnosti za domačo uporabo
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.200.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 71-10:2005
angleško : Safety of toys - Part 10: Organic chemical compounds - Sample preparation and extraction
slovensko : Varnost igrač – 10. del: Organske kemijske spojine – Priprava vzorcev in ekstrakcija
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.200.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 71-11:2005
angleško : Safety of toys - Part 11: Organic chemical compounds - Methods of analysis
slovensko : Varnost igrač – 11. del: Organske kemijske spojine – Analizne metode
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.200.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2006
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 71-12:2016
angleško : Safety of toys - Part 12: N-Nitrosamines and N-nitrosatable substances
slovensko : Varnost igrač - 12. del: N-nitrozamini in N-nitrozabilne snovi
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.200.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 71-13:2021
angleško : Safety of toys - Part 13: Olfactory board games, cosmetic kits and gustative games
slovensko : Varnost igrač - 13. del: Vohalne igralne plošče, kozmetični seti in okušalne igre
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.200.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 71-14:2018
angleško : Safety of toys - Part 14: Trampolines for domestic use
slovensko : Varnost igrač - 14. del: Trampolini za domačo uporabo
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.200.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15071:2020
angleško : Safety of toys - National translations of warnings and instructions for use in the EN 71 series
slovensko : Varnost igrač - Prevodi opozoril in navodil za uporabo, navedenih v skupini EN 71, v uradne jezike članic CEN
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.200.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16918:2015
angleško : Safety of toys - Children´s mouthing behaviour in contact with toys
slovensko : Varnost igrač - Obnašanje otroka pri stiku igrače z usti
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.200.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62115:2020
angleško : Electric toys - Safety
slovensko : Električne igrače - Varnost
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 97.200.50 13.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TR 8124-8:2016
angleško : Safety of toys - Part 8: Age determination guidelines (ISO/TR 8124-8:2016)
slovensko : Varnost igrač - 8. del: Smernice za določitev starosti (ISO/TR 8124-8:2016)
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.200.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14960-1:2019
angleško : Inflatable play equipment - Part 1: Safety requirements and test methods
slovensko : Napihljiva igralna oprema - 1. del: Varnostne zahteve in preskusne metode
TC : SPO - Šport ICS : 97.200.50 97.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14960-2:2019
angleško : Inflatable play equipment - Part 2: Additional safety requirements for inflatable bouncing pillows intended for permanent installation
slovensko : Napihljiva igralna oprema - 2. del: Dodatne varnostne zahteve za trajno nameščene napihljive blazine za skakanje
TC : SPO - Šport ICS : 97.200.50 97.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14960-3:2020
angleško : Inflatable play equipment - Part 3: Additional safety requirements and test methods for snappies
slovensko : Napihljiva igralna oprema - 3. del: Dodatne varnostne zahteve in metode za preskušanje napihljivih elementov
TC : SPO - Šport ICS : 97.200.50 97.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15371-1:2021
angleško : Safety of toys - Interpretations - Part 1: Replies to requests for interpretation of EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 and EN 71-14
slovensko : Varnost igrač - Razlaga - 1. del: Odgovori na zahteve po razlagi standardov EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 in EN 71-14
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.200.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15371-2:2021
angleško : Safety of toys - Interpretations - Part 2: Replies to requests for interpretation of the chemical standards in the EN 71-series
slovensko : Varnost igrač - Razlaga - 2. del: Odgovori na zahteve po razlagi standardov skupine EN 71 glede kemijskih lastnosti
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.200.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61558-2-7:1997
angleško : Safety of power transformers, power supply units and similar -- Part 2-7: Particular requirements for transformers for toys
slovensko : Safety of power transformers, power supply units and similar - Part 2-7: Particular requirements for transformers for toys (IEC 61558-2-7:1997, modified)
TC : I96 - Imaginarni 96 ICS : 97.200.50 29.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61558-2-7:2007
angleško : Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products -- Part 2-7: Particular requirements and tests for transformers and power supplies for toys
slovensko : Varnost močnostnih transformatorjev, napajalnikov, reaktorjev in podobnih izdelkov - 2-7. del: Posebne zahteve za transformatorje in napajalnike za igrače (IEC 61558-2-7:2007, spremenjen)
TC : MTR - Merilni transformatorji, ukinjen ICS : 97.200.50 29.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 71-1:2014+A1:2018
angleško : Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties
slovensko : Varnost igrač - 1. del: Mehanske in fizikalne lastnosti (z dopolnili do vključno A3)
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.200.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 71-3:2019+A1:2021
angleško : Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements
slovensko : Varnost igrač - 3. del: Migracija določenih elementov (vključuje dopolnilo A1)
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.200.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 71-7:2014+A3:2020
angleško : Safety of toys - Part 7: Finger paints - Requirements and test methods
slovensko : Varnost igrač - 7. del: Prstne barve - Zahteve in preskusne metode (vključno z dopolnilom A3)
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.200.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 71-9:2005+A1:2007
angleško : Safety of toys - Part 9: Organic chemical compounds - Requirements
slovensko : Varnost igrač - 9.del: Organske kemijske spojine - Zahteve (vključno z dopolnilom A1)
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.200.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62115:2020/A11:2020
angleško : Electric toys - Safety
slovensko : Električne igrače - Varnost - Dopolnilo A11
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 97.200.50 13.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi