ICS: 97.220.01 - Športna oprema in pripomočki na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 9 od 9


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16879:2016
angleško: Siting of Playground and other recreational facilities - Advice on methods for positioning and separation
slovensko: Umeščanje igrišč in drugih rekreacijskih površin - Nasveti za metode postavitve in ločevanja
TC: SPO - Šport ICS: 97.220.01 97.200.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17229:2019
angleško: Fitness centres - Requirements for centre amenities and operation - Operational and managerial requirements
slovensko: Fitnes centri - Zahteve za opremo in delovanje centrov - Zahteve za delovanje in vodenje
TC: SPO - Šport ICS: 97.220.01 03.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TR 20183:2017
angleško: Sports and other recreational facilities and equipment - Injury and safety definitions and thresholds - Guidelines for their inclusion in standards (ISO/TR 20183:2015)
slovensko: Športna in druga rekreacijska oprema in pripomočki - Definicije in mejne vrednosti za poškodbe in varnost - Smernice za njihovo vključenost v standarde (ISO/TR 20183:2015)
TC: SPO - Šport ICS: 01.120 97.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16051-1:2012
angleško: Inflation devices and accessories for inflatable consumer products - Part 1: Compatibility of valves and valve adapters
slovensko: Naprave za napihovanje in pripomočki za napihljive potrošniške proizvode - 1. del: Združljivost ventilov in adapterjev
TC: SPO - Šport ICS: 97.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16051-2:2012
angleško: Inflation devices and accessories for inflatable consumer products - Part 2: Safety requirements, durability, performance, compatibility and test methods of inflators
slovensko: Naprave za napihovanje in pripomočki za napihljive potrošniške proizvode - 2. del: Varnostne zahteve, trajnost, ustreznost, združljivost in preskusne metode za naprave za zračne tlačilke
TC: SPO - Šport ICS: 97.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16230-1:2013+A1:2014
angleško: Leisure karts - Part 1: Safety requirements and test methods for karts
slovensko: Gokarti za prosti čas - 1. del: Varnostne zahteve in preskusne metode za gokarte
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.220.01 43.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16230-1:2013
angleško: Leisure karts - Part 1: Safety requirements and test methods for karts
slovensko: Gokarti za prosti čas - 1. del: Varnostne zahteve in preskusne metode za gokarte
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.220.01 43.160
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2014
Razveljavitev: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: FprCEN/TS 17676
angleško: Guidelines for the safe operation of fitness centres during an infectious outbreak
slovensko: Smernice za varno delovanje fitnes centrov med izbruhom nalezljivih bolezni
TC: SPO - Šport ICS: 97.220.01 03.080.30
Stopnja: 5520 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 17229-2
angleško: Fitness centres - Requirements for centre amenities and operation - Part 2: Requirements for supervision and staff
slovensko: Fitnes centri - Zahteve za opremo in delovanje centrov - 2. del: Zahteve za nadzor in osebje
TC: SPO - Šport ICS: 97.220.01 03.080.30
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi