ICS: 13.340 - Varovalna oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 493
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 134:1998
angleško: Respiratory protective devices - Nomenclature of components
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Poimenovanje sestavnih delov
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 135:1998
angleško: Respiratory protective devices - List of equivalent terms
slovensko: Oprema za varovanje dihal – Seznam ustreznih izrazov
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 136:1998
angleško: Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements, testing, marking
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Obrazne maske - Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 137:2006
angleško: Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask - Requirements, testing, marking
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Avtonomen dihalni aparat z odprtim krogom z dovodom stisnjenega zraka z obrazno masko - Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 138:1994
angleško: Respiratory protective devices - Fresh air hose breathing apparatus for use with full face mask, half mask or mouthpiece assembly - Requirements, testing, marking
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Cevni dihalni aparat za vdihavanje svežega zraka za uporabo z obrazno masko, polobrazno masko ali ustnikom - Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1996
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 140:1998
angleško: Respiratory protective devices - Half masks and quarter masks - Requirements, testing, marking
slovensko: Oprema za varovanje dihal – Polobrazne in četrtinske maske – Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 142:2002
angleško: Respiratory protective devices - Mouthpiece assemblies - Requirements, testing, marking
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Ustniki - Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 145:1997
angleško: Respiratory protective devices - Self-contained closed-circuit breathing apparatus compressed oxygen or compressed oxygen-nitrogen type - Requirements, testing, marking
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Avtonomni dihalni aparat z zaprtim krogom z dovodom stisnjenega kisika ali stisnjenega kisika in dušika - Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 166:2001
angleško: Personal eye-protection - Specifications
slovensko: Osebno varovanje oči - Specifikacije
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 167:2001
angleško: Personal eye-protection - Optical test methods
slovensko: Osebno varovanje oči - Metode optičnih preskusov
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 168:2001
angleško: Personal eye-protection - Non-optical test methods
slovensko: Osebno varovanje oči - Metode neoptičnih preskusov
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 169:2002
angleško: Personal eye-protection - Filters for welding and related techniques - Transmittance requirements and recommended use
slovensko: Osebno varovanje oči - Filtri za varilne in sorodne tehnike - Zahteve prepustnosti in priporočena uporaba
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 170:2002
angleško: Personal eye-protection - Ultraviolet filters - Transmittance requirements and recommended use
slovensko: Osebno varovanje oči - Ultravijolični filtri - Zahteve za prepustnost in priporočena uporaba
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 171:2002
angleško: Personal eye-protection - Infrared filters - Transmittance requirements and recommended use
slovensko: Osebno varovanje oči - Infrardeči filtri - Zahteve za prepustnost in priporočena uporaba
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 172:1994
angleško: Personal eye protection - Sunglare filters for industrial use
slovensko: Osebno varovanje oči - Filtri za zaščito pred sončnim bleskom v industriji
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1996
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 174:2001
angleško: Personal eye-protection - Ski goggles for downhill skiing
slovensko: Osebno varovanje oči - Smučarska očala
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 97.220.20 13.340.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 175:1997
angleško: Personal protection - Equipment for eye and face protection during welding and allied processes
slovensko: Osebno varovanje - Oprema za varovanje oči in obraza pri varjenju in podobnih postopkih
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 25.160.01 13.340.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 269:1994
angleško: Respiratory protective devices - Powered fresh air hose breathing apparatus incorporating a hood - Requirements, testing, marking
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Kapuca s tlačnim dovodom svežega zraka - Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1996
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 348:1992
angleško: Protective clothing - Test method: Determination of behaviour of materials on impact of small splashes of molten metal
slovensko: Varovalna obleka - Preskusna metoda: Ugotavljanje obnašanja materialov, zadetih z brizgom staljene kovine
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 355:2002
angleško: Personal protective equipment against falls from a height - Energy absorbers
slovensko: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine - Blažilniki padca
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 360:2002
angleško: Personal protective equipment against falls from a height - Retractable type fall arresters
slovensko: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine - Samonavijalna zaustavitvena naprava
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 361:2002
angleško: Personal protective equipment against falls from a height - Full body harnesses
slovensko: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine - Varovalni pasovi
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 362:2004
angleško: Personal protective equipment against falls from a height - Connectors
slovensko: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Spojni elementi
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 364:1992/AC:1993
angleško: Personal protective equipment against falls from a height - Test methods
slovensko: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine - Preskusne metode
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1996
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 365:2004
angleško: Personal protective equipment against falls from a height - General requirements for instructions for use, maintenance, periodic examination, repair, marking and packaging
slovensko: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine - Splošne zahteve za navodila za uporabo, vzdrževanje, periodične preglede, popravilo, označevanje in pakiranje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi