ICS: 67.100 - Mleko in mlečni proizvodi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 101
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 707:2008
angleško: Milk and milk products - Guidance on sampling (ISO 707:2008)
slovensko: Mleko in mlečni proizvodi - Navodila za vzorčenje (ISO 707:2008)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1211:2010
angleško: Milk - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) (ISO 1211:2010)
slovensko: Mleko - Določevanje maščobe - Gravimetrijska metoda (Referenčna metoda) (ISO 1211:2010)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1735:2004
angleško: Cheese and processed cheese products - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) (ISO 1735:2004)
slovensko: Sir in topljeni sir - Določevanje maščob - Gravimetrijska metoda (referenčna metoda) (ISO 1735:2004)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1736:2008
angleško: Dried milk and dried milk products - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) (ISO 1736:2008)
slovensko: Mleko v prahu in suhi mlečni proizvodi - Določevanje maščob - Gravimetrijska metoda (Referenčna metoda) (ISO 1736:2008)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1737:2008
angleško: Evaporated milk and sweetened condensed milk - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) (ISO 1737:2008)
slovensko: Zgoščeno mleko in sladkano kondenzirano mleko - Določevanje maščobe - Gravimetrijska metoda (Referenčna metoda) (ISO 1737:2008)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1854:2008
angleško: Whey cheese - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) (ISO 1854:2008)
slovensko: Siri iz sirotke - Določevanje maščobe - Gravimetrijska metoda (Referenčna metoda) (ISO 1854:2008)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2450:2008
angleško: Cream - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) (ISO 2450:2008)
slovensko: Smetana - Določevanje maščobe - Gravimetrijska metoda (Referenčna metoda) (ISO 2450:2008)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3356:2009
angleško: Milk -- Determination of alkaline phosphatase
slovensko: Mleko - Določevanje alkalne fosfataze
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5534:2004
angleško: Cheese and processed cheese - Determination of the total solids content (Reference method) (ISO 5534:2004)
slovensko: Sir in topljeni sir - Določevanje skupne suhe snovi (referenčna metoda) (ISO 5534:2004)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5536:2013
angleško: Milk fat products - Determination of water content - Karl Fischer method (ISO 5536:2009)
slovensko: Proizvodi na osnovi mlečnih maščob - Določevanje vode - Metoda po Karlu Fischerju (ISO 5536:2009)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5537:2004
angleško: Dried milk - Determination of moisture content (Reference method) (ISO 5537:2004)
slovensko: Mleko v prahu – Določevanje vlage (referenčna metoda) (ISO 5537:2004)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5538:2004
angleško: Milk and milk products -- Sampling -- Inspection by attributes
slovensko: Mleko in mlečni proizvodi - Vzorčenje - Kontrola značilnosti
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5764:2009
angleško: Milk - Determination of freezing point - Thermistor cryoscope method (Reference method) (ISO 5764:2009)
slovensko: Mleko - Določevanje ledišča - Metoda Thermistor cryoscope (referenčna metoda) (ISO 5764:2009)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5943:2006
angleško: Cheese and processed cheese products - Determination of chloride content - Potentiometric titration method (ISO 5943:2006)
slovensko: Siri in topljeni siri - Določevanje kloridov - Metoda potenciometrijske titracije (ISO 5943:2006)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7208:2008
angleško: Skimmed milk, whey and buttermilk - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) (ISO 7208:2008)
slovensko: Posneto mleko, sirotka in pinjenec - Določevanje maščobe - Gravimetrijska metoda (Referenčna metoda) (ISO 7208:2008)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7328:2008
angleško: Milk-based edible ices and ice mixes - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) (ISO 7328:2008)
slovensko: Sladoledi in sladoledne mešanice na mlečni osnovi - Določevanje maščobe - Gravimetrijska metoda (Referenčna metoda) (ISO 7328:2008)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8069:2007
angleško: Dried milk - Determination of content of lactic acid and lactates (ISO 8069:2005)
slovensko: Mleko v prahu - Določevanje vsebnosti mlečne kisline in laktatov (ISO 8069:2005)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8381:2008
angleško: Milk-based infant foods - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) (ISO 8381:2008)
slovensko: Hrana za majhne otroke na osnovi mleka - Določevanje maščob - Gravimetrijska metoda (Referenčna metoda) (ISO 8381:2008)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.230 67.100.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12779:2013
angleško: Lactose - Determination of water content - Karl Fischer method (ISO 12779:2011)
slovensko: Laktoza - Določevanje vode - Metoda po Karlu Fischerju (ISO 12779:2011)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13969:2004
angleško: Milk and milk products - Guidelines for a standardized description of microbial inhibitor tests (ISO 13969:2003)
slovensko: Mleko in mlečni izdelki - Navodila za standardiziran opis mikrobioloških metod za ugotavljanje zaviralnih snovi (ISO 13969:2003)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.01 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14501:2021
angleško: Milk and milk powder - Determination of aflatoxin M1 content - Clean-up by immunoaffinity chromatography and determination by high-performance liquid chromatography (ISO 14501:2021)
slovensko: Mleko in mleko v prahu - Določevanje vsebnosti aflatoksina M1 - Čiščenje z imunoafinitetno kromatografijo in določevanje s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (ISO 14501:2021)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14637:2006
angleško: Milk - Determination of urea content - Enzymatic method using difference in pH (Reference method) (ISO 14637:2004)
slovensko: Mleko - Določevanje sečnine - Enzimska metoda na podlagi sprememb v pH (referenčna metoda) (ISO 14637:2004)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14675:2003
angleško: Milk and milk products - Guidelines for a standardized description of competitive enzyme immunoassays - Determination of aflatoxin M1 content (ISO 14675:2003)
slovensko: Mleko in mlečni izdelki - Vodila za standardiziran opis encimsko-imunoloških preskusov - Določitev aflatoxina M1 (ISO 14675:2003)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14891:2002
angleško: Milk and milk products - Determination of nitrogen content - Routine method using combustion according to the Dumas principle (ISO 14891:2002)
slovensko: Mleko in mlečni proizvodi - Določevanje dušika - Rutinska metoda s sežigom po Dumasu (ISO 14891:2002)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15151:2020
angleško: Milk, milk products, infant formula and adult nutritionals - Determination of minerals and trace elements - Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES) method (ISO 15151:2018)
slovensko: Mleko, mlečni proizvodi, hrana za dojenčke in prehranska dopolnila za odrasle - Določevanje mineralov in elementov v sledovih - Atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) (ISO 15151:2018)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.230 67.050 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi