ICS: 65.080 - Gnojila

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 270
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12944-1:1999
angleško: Fertilizers and liming materials and soil improvers - Vocabulary - Part 1: General terms
slovensko: Gnojila in sredstva za apnjenje ter izboljševalci tal - Slovar - 1. del: Splošni izrazi
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080 01.040.65
Stopnja: 6060 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-nov-2002
angleški ali francoski ali nemški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12944-2:1999
angleško: Fertilizers and liming materials and soil improvers - Vocabulary - Part 2: Terms relating to fertilizers
slovensko: Gnojila in sredstva za apnjenje ter izboljševalci tal - Slovar - 2. del: Izrazi v zvezi z gnojili
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080 01.040.65
Stopnja: 6060 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-nov-2002
angleški ali francoski ali nemški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1235:1995
angleško: Solid fertilizers - Test sieving (ISO 8397:1988 modified)
slovensko: Trdna gnojila - Sejalni preskus (ISO 8397:1988, modificiran)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1236:1995
angleško: Fertilizers - Determination of bulk density (loose) (ISO 3944:1992 modified)
slovensko: Gnojila - Določanje prostorninske gostote (brez potresanja) (ISO 3944:1992, modificiran)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1237:1995
angleško: Fertilizers - Determination of bulk density (tapped) (ISO 5311:1992 modified)
slovensko: Gnojila - Določanje prostorninske gostote (s potresanjem) (ISO 5311:1992, modificiran)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7837:2000
angleško: Fertilizers - Determination of bulk density (loose) of fine-grained fertilizers (ISO 7837:1992)
slovensko: Gnojila - Določevanje volumske gostote (brez pretresanja) drobnozrnatih gnojil (ISO 7837:1992)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10248:1999
angleško: Fluid fertilizers - De-aeration of suspension samples by film disentrainment (ISO 10248:1996)
slovensko: Tekoča gnojila - Odzračevanje vzorcev suspenzije z ustvarjanjem tankega filma
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10249:1999
angleško: Fluid fertilizers - Preliminary visual examination and preparation of samples for physical testing (ISO 10249:1996)
slovensko: Tekoča gnojila - Predhodni vizualni pregled in priprava vzorcev za fizikalno preskušanje (ISO 10249:1996)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12047:1996
angleško: Solid fertilizers - Measurement of static angle of repose (ISO 8398:1989 modified)
slovensko: Trdna gnojila - Merjenje statičnega nasipnega kota (ISO 8398:1989, spremenjen)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12048:1996
angleško: Solid fertilizers and liming materials - Determination of moisture content - Gravimetric method by drying at (105 +/- 2)°C (ISO 8190:1992 modified)
slovensko: Trdna gnojila in sredstva za apnjenje - Določevanje vlage - Gravimetrična metoda s sušenjem pri (105 ± 2) °C (modificiran ISO 8190:1992)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12049:1996
angleško: Solid fertilizers and liming materials - Determination of moisture content - Gravimetric method by drying under reduced pressure (ISO 8189:1992 modified)
slovensko: Trdna gnojila in sredstva za apnjenje - Določevanje vlage - Gravimetrična metoda sušenja pri znižanem tlaku (modificiran ISO 8189:1992)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 12333:2021
angleško: Fertilizers - Crushing strength determination on fertilizers grains
slovensko: Gnojila - Določanje odpornosti granul gnojil proti drobljenju
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12579:2013
angleško: Soil improvers and growing media - Sampling
slovensko: Izboljševalci tal in rastni substrati - Vzorčenje
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12580:2013
angleško: Soil improvers and growing media - Determination of a quantity
slovensko: Izboljševalci tal in rastni substrati - Določevanje količine
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12946:2000
angleško: Liming materials - Determination of calcium content and magnesium content - Complexometric method
slovensko: Materiali za apnjenje - Določevanje kalcija in magnezija - Kompleksometrijska metoda
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12948:2010
angleško: Liming materials - Determination of size distribution by dry and wet sieving
slovensko: Sredstva za apnjenje - Določevanje porazdelitve velikosti delcev s suhim in mokrim sejanjem
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13037:2011
angleško: Soil improvers and growing media - Determination of pH
slovensko: Izboljševalci tal in rastni substrati - Določevanje pH
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13038:2011
angleško: Soil improvers and growing media - Determination of electrical conductivity
slovensko: Izboljševalci tal in rastni substrati - Določevanje električne prevodnosti
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13039:2011
angleško: Soil improvers and growing media - Determination of organic content and ash
slovensko: Izboljševalci tal in rastni substrati - Določevanje organske snovi in pepela
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13040:2007
angleško: Soil improvers and growing media - Sample preparation for chemical and physical tests, determination of dry matter content, moisture content and laboratory compacted bulk density
slovensko: Izboljševalci tal in rastni substrati - Priprava vzorcev za kemijske in fizikalne preskuse, določevanje suhe snovi, vlage in laboratorijsko stisnjene prostorninske gostote
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13041:2011
angleško: Soil improvers and growing media - Determination of physical properties - Dry bulk density, air volume, water volume, shrinkage value and total pore space
slovensko: Izboljševalci tal in rastni substrati - Določanje fizikalnih lastnosti - Prostorninska gostota (suha), kapaciteta za zrak, kapaciteta za vodo, vrednost skrčenja in celotna poroznost
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 13097:2010
angleško: Characterization of sludges - Good practice for sludge utilisation in agriculture
slovensko: Karakterizacija blata - Dobra praksa za uporabo blata v kmetijstvu
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13266:2001
angleško: Slow-release fertilizers - Determination of the release of the nutrients - Method for coated fertilizers
slovensko: Počasi delujoča gnojila - Določevanje sproščanja hranil - Metoda za obložena gnojila
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13299:2000
angleško: Fertilizers - Determination of flow rate
slovensko: Gnojila - Določevanje hitrosti (stopnje) pretoka
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13366:2001
angleško: Fertilizers - Treatment with a cation exchange resin for the determination of the chelated micro-nutrient content and of the chelated fraction of micro-nutrients
slovensko: Gnojila - Obdelava s kationsko izmenjevalno smolo za določevanje količine kelatiziranih mikrohranil in deleža kelatiziranih mikrohranil
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi