ICS: 83.040 - Surovine za gumo in polimerne materiale

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 24 od 24


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1043-2:2011
angleško: Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 2: Fillers and reinforcing materials (ISO 1043-2:2011)
slovensko: Polimerni materiali - Simboli in kratice - 2. del: Polnila in materiali za ojačenje (ISO 1043-2:2011)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 01.075 83.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1043-3:2016
angleško: Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 3: Plasticizers (ISO 1043-3:2016)
slovensko: Polimerni materiali - Simboli in kratice - 3. del: Mehčala (ISO 1043-3:2016)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 01.075 83.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 14577:2003
angleško: Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Polymeric additives - Test method for the determination of the mass fraction of a polymeric additive that lies below 1000 Daltons
slovensko: Materiali in predmeti v stiku z živili - Polimerni materiali – Polimerni aditivi – Preskusna metoda za določevanje frakcije polimernih aditivov z maso pod 1000 daltonov
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 83.040.30 67.250
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4597-1:2008
angleško: Plastics - Hardeners and accelerators for epoxy resins - Part 1: Designation (ISO 4597-1:2005)
slovensko: Polimerni materiali - Utrjevala in pospeševala za epoksidne smole - 1. del: Označevanje (ISO 4597-1:2005)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.040.30 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12877-1:1999
angleško: Colouring materials in plastics - Determination of colour stability to heat during processing of colouring materials in plastics - Part 1: General introduction
slovensko: Sredstva za obarvanje v polimernih materialih - Določevanje barvne stabilnosti na vročino med predelovanjem sredstev za obarvanje v polimernih materialih - 1. del: Splošna predstavitev
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 83.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12877-2:1999
angleško: Colouring materials in plastics - Determination of colour stability to heat during processing of colouring materials in plastics - Part 2: Determination by injection moulding
slovensko: Sredstva za obarvanje v polimernih materialih - Določevanje barvne stabilnosti na vročino med predelovanjem sredstev za obarvanje v polimernih materialih - 2. del: Določevanje z oblikovanjem vbrizga
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 83.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12877-3:1999
angleško: Colouring materials in plastics - Determination of colour stability to heat during processing of colouring materials in plastics - Part 3: Determination by oven test
slovensko: Sredstva za obarvanje v polimernih materialih - Določevanje barvne stabilnosti na vročino med predelovanjem sredstev za obarvanje v polimernih materialih - 3. del: Določevanje v pečici
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 83.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12877-4:1999
angleško: Colouring materials in plastics - Determination of colour stability to heat during processing of colouring materials in plastics - Part 4: Determination by two-roll milling
slovensko: Sredstva za obarvanje v polimernih materialih - Določevanje barvne stabilnosti na vročino med predelovanjem sredstev za obarvanje v polimernih materialih - 4. del: Določevanje z valjanjem dveh valjčkov
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 83.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14469-1:2004
angleško: Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 1: Composition and preparation of basic mixtures
slovensko: Pigmenti in polnila - Preskušanje sredstev za obarvanje v mehčanem polivinilkloridu (PVC-P) - 1. del: Sestava in priprava osnovnih mešanic
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 83.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14469-2:2004
angleško: Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 2: Preparation of test specimens
slovensko: Pigmenti in polnila - Preskušanje sredstev za obarvanje v mehčanem polivinilkloridu (PVC-P) - 2. del: Priprava preskusnih vzorcev
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 83.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14469-3:2004
angleško: Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 3: Determination of the relative tinting strength of white pigments
slovensko: Pigmenti in polnila - Preskušanje sredstev za obarvanje v mehčanem polivinilkloridu (PVC-P) - 3. del: Določevanje relativne barvne jakosti belih pigmentov
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 83.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14469-4:2004
angleško: Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 4: Determination of bleeding of colouring materials
slovensko: Pigmenti in polnila - Preskušanje sredstev za obarvanje v mehčanem polivinilkloridu (PVC-P) - 4. del: Ugotavljanje bledenja sredstev za barvanje
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 83.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1629:1995
angleško: Rubber and latices -- Nomenclature
slovensko: Gume in lateksi - Nomenklatura
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 83.040.10 01.040.83
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2000
Razveljavitev: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1043-2:1988
angleško: Plastics -- Symbols -- Part 2: Fillers and reinforcing materials
slovensko: Polimerni materiali - Simboli - 2. del: Polnila in materiali za ojačanje
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 01.075 83.040.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1996
Razveljavitev: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1043-2:2000
angleško: Plastics -- Symbols and abbreviated terms -- Part 2: Fillers and reinforcing materials
slovensko: Polimerni materiali - Simboli in kratice - 2. del: Polnila in materiali za ojačenje
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 01.075 83.040.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2001
Razveljavitev: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1043-2:2001
angleško: Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 2: Fillers and reinforcing materials (ISO 1043-2:2000)
slovensko: Polimerni materiali - Simboli in kratice - 2. del: Polnila in materiali za ojačenje (ISO 1043-2)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 01.075 83.040.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2002
Razveljavitev: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1043-3:1996
angleško: Plastics -- Symbols and abbreviated terms -- Part 3: Plasticizers
slovensko: Polimerni materiali - Simboli - 3. del: Mehčala
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01 83.040.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1996
Razveljavitev: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1043-3:1999
angleško: Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 3: Plasticizers (ISO 1043-3:1996)
slovensko: Polimerni materiali - Simboli in kratice - 3. del: Mehčala (ISO 1043-3:1996)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 01.075 83.040.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2000
Razveljavitev: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13900-1:2003
angleško: Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 1: General introduction
slovensko: Pigmenti in polnila - Metode disperzije in ugotavljanje disperzivnosti v plastičnih masah - 1. del: Splošni uvod
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 83.040.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2003
Razveljavitev: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13900-2:2003
angleško: Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 2: Determination of colouristic properties and ease of dispersion in plasticized polyvinyl chloride by two-roll milling
slovensko: Pigmenti in polnila - Metode disperzije in ugotavljanje disperzivnosti v plastičnih masah - 2. del: Določevanje barvnih lastnosti in lahke disperzije v plastičnem polivinilkloridu z valjanjem dveh valjčkov
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 83.040.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2003
Razveljavitev: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13900-3:2003
angleško: Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 3: Determination of colouristic properties and ease of dispersion of black and colour pigments in polyethylene by two-roll milling
slovensko: Pigmenti in polnila - Metode disperzije in ugotavljanje disperzivnosti v plastičnih masah - 3. del: Določevanje barvnih lastnosti in lahke disperzije črnih in barvnih pigmentov v polietilenu z valjanjem dveh valjčkov
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 83.040.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2003
Razveljavitev: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13900-4:2004
angleško: Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 4: Determination of colouristic properties and ease of dispersion of white pigments in polyethylene by two-roll milling
slovensko: Pigmenti in polnila - Metode dispergiranja in ocenjevanje disperzibilnosti v polimernih materialih - 4. del: Ugotavljanje barvnih lastnosti in dispergiranja belih pigmentov v polietilenu z valjanjem z dvema valjčkoma
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 83.040.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2004
Razveljavitev: 01-nov-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13900-5:2005
angleško: Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 5: Determination by filter pressure value test
slovensko: Pigmenti in polnila - Metode disperzije in ocenjevanje disperzivnosti v polimernih materialih - 5. del: Ugotavljanje vrednosti tlaka s preskusom na filtru
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 83.040.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2005
Razveljavitev: 01-nov-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13900-6:2012
angleško: Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersability in plastics - Part 6: Determination by film test
slovensko: Pigmenti in polnila - Metode disperzije in ugotavljanje disperzivnosti v plastičnih masah - 6. del: Ugotavljanje s preskusom prevleke
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 83.040.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-2014
Razveljavitev: 01-nov-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi